ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ PEYZAJ İŞLERİ KAPSAMINDA KULLANILACAK HERBİSİT ALIMI
Yayınlandığı Tarih : 13/01/2022 | Saat :00:00:00

Organize Sanayi Bölgesi peyzaj işleri kapsamında kullanılacak herbisit alımı gerçekleştirilecektir.

1.İDARENİN

a) Adresi                                   :Büyüktüysüz Mahallesi E.Ayhan Tosyalı Caddesi Numara:20 Toprakkale / OSMANİYE.

b) Telefon-Faks numarası          :0(328) 826-85-92

c) Mail  adresi                            :oosb@oosb.org.tr

2.İHALE KONUSU İŞİN

a)

ADET

MARKA

MODEL

ADET FİYATI

TUTAR

20

SONROUD

SONROUD 48 SL HERBİSİT (20 LT)

 

 

40

AMİN

AMİN 500 SL HERBİSİT (1LT)

 

 

                                                           TOPLAM

 

                                                               KDV

 

                                             GENEL TOPLAM

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

b)Yapılacağı Yer                        : Osmaniye Organize Sanayi Bölgesi

c)İşin Süresi (Temin Süresi)      : 10 Takvim Günü

3.İHALENİN

a) Yapılacağı Yer                                 : Osmaniye Organize Sanayi Toplantı Salonu

b) Son Teklif Verme Tarihi ve Saati       : 17.01.2022 Pazartesi – 17:00

4.Mal veya Hizmetin Teslimi    : İdarenin belirleyeceği periyotlar ve zamanda teslimat gerçekleştirilecektir.

5.Teklifin Süresi ve Şekli         :Teklif mektubu, 30 gün süre ile geçerli olacak olup, kapalı-kaşeli zarfta KDV hariç TL fiyat teklifleri verilecektir.

6.Kesin Teminat                      : İş kapsamında teminat mektubu alınmayacaktır.

7.Vergi ve Yükümlülükler        : Mal ve hizmet alımından doğan tüm vergiler-tevkifat tutarları vb. Yüklenici tarafından ödenir.

8.Kabul ve Ödeme İşlemleri    : Malın teslimini müteakip 7(yedi) iş günü içerisinde nakden yapılacaktır.

10.İdare, 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu ve 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu ve 4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu’na tabi olmayıp ihaleyi yapıp yapmamakta, kısmen yapmakta veya iptal etmekte serbesttir.

 

SU BORUSU VE MALZEMELERİ ALIM İHALESİ
Yayınlandığı Tarih : 28/12/2021 | Saat :00:00:00

   Osmaniye Organize Sanayi Bölgesi kullanma suyu hattı inşaası için, su borusu ve su malzemeleri alımı gerçekleştirilecektir.

1.İDARENİN

a) Adresi                                    :Büyüktüysüz Mahallesi E.Ayhan Tosyalı Caddesi Numara:20 Toprakkale / OSMANİYE.

b) Telefon-Faks numarası          :0(328) 826-85-92

c) Mail  adresi                            :oosb@oosb.org.tr

2.İHALE KONUSU İŞİN

a) Miktarı, türü, şartları              : Aşağıda listelenen malzemeler temin edilecektir.

Sıra No

Malzeme Adı

Miktarı

1

Ø 200 mm. HDPE-100 (10 ATÜ) Boru

2.890 metre (214 boy)

2

Ø 200/80 mm. HDPE İNEGAL TE Parçası

4 adet

3

Ø 80 mm. Volanlı Vana

4 adet

4

Ø 80 mm. Vantuz

4 adet

5

Ø 80 mm. Flanş ve Adaptör

16'şar adet

6

Ø 200 mm. Su Sayacı

2 adet

7

Ø 200 mm. (DN200) Vana

2 adet

8

Ø 200 mm. (DN200) Adaptör

4 adet

9

Ø 200 mm. (DN200) Flanş

4 adet

b)Yapılacağı Yer                        : Osmaniye Organize Sanayi Bölgesi

c)İşin Süresi (Temin Süresi)      : 15 Takvim Günü.

3.İHALENİN

a) Yapılacağı Yer                                   : Osmaniye Organize Sanayi Toplantı Salonu.

b) Son Teklif Verme Tarihi ve Saati       : 11.01.2022 Salı – 12:00

4.Mal veya Hizmetin Teslimi    : Yüklenici tarafından ve araç üzeri Osmaniye Organize Sanayi Bölge Müdürlüğü deposuna teslimat yapılacaktır.

5.Teklifin Süresi ve Şekli         :Teklif mektubu, 10 gün süre ile geçerli olacak olup, araç üzeri nakliye dahil, teslim yeri Osmaniye Organize Sanayi Bölge Müdürlüğü olacak şekilde ve kapalı-kaşeli zarfta KDV hariç TL fiyat teklifleri verilecektir. Fiyat teklifleri toplam rakamı içermekle beraber, tekliflerde boru için 1 metre fiyatı, diğer malzemeler için 1 adet fiyatı görünecek akabinde toplam rakam bulunacaktır. Gerek görülürse bedeli idare tarafından karşılanacak şekilde boru testi de yaptırılabilecektir.

Teklifler bölge müdürlüğü evrak kayıt birimine elden veya kargo yoluyla teslim edilecektir.

6.Kesin Teminat                      : İş kapsamında teminat mektubu alınmayacaktır.

7.Vergi ve Yükümlülükler        : Mal ve hizmet alımından doğan tüm vergiler-nakliye-tevkifat tutarları vb. mali yükümlülüklerin tamamı Yüklenici tarafından ödenir.

8.Kabul ve Ödeme İşlemleri    : Malın teslimini müteakip 7(yedi) iş günü içerisinde nakden yapılacaktır.

9.Garanti Süresi                      : ---

10.İdare, 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu ve 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu ve 4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu’na tabi olmayıp ihaleyi yapıp yapmamakta, kısmen yapmakta veya iptal etmekte serbesttir.

SIVI KLOR ALIMI HAKKINDA İHALE
Yayınlandığı Tarih : 17/12/2021 | Saat :11:22:56

   Osmaniye Organize Sanayi Bölgesi kullanma suyunun bakteriyolojik açıdan temizliği maksadıyla 2022 yılı için sıvı klor (sodyum hipoklorit) alımı gerçekleştirilecektir.

1.İDARENİN

a) Adresi                                    :Büyüktüysüz Mahallesi E.Ayhan Tosyalı Caddesi Numara:20 Toprakkale / OSMANİYE.

b) Telefon-Faks numarası          :0(328) 826-85-92

c) Mail  adresi                            :oosb@oosb.org.tr

2.İHALE KONUSU İŞİN

a) Miktarı, türü, şartları              :

   * Yaklaşık yıllık sıvı klor alım miktarı, 12.000 – 14.000 kg. olacak olup, alımlar ortalama 1,5 ayda bir sefer yapılacaktır.

   * Her seferde gelen klor; bölgemiz içerisindeki depolara ve depo içindeki klor bidonlarına ayrı ayrı yüklenici tarafından boşaltılacaktır. Yükleniciye ait  klor taşıyan araç, sıvı kloru depolaramıza-bidonlarımıza basabilecek pompaya, elektrik ve mekanik akşamlara sahip olmalıdır. Sıvı klorun İdare tarafından istenilen noktalardaki depo-bidonlara aktarım sorumluluğu yükleniciye aittir.

   * Teklifler; 1 kg.sıvı klor için, KDV hariç, teslim yeri Osmaniye Organize Sanayi Bölgesi su depoları Toprakkale/Osmaniye olacak şekilde, nakliye dahil, TL (Türk Lirası) bazında ve yıllık birim fiyat değişmeyecek şekilde hazırlanacaktır.

b)Yapılacağı Yer                        : Osmaniye Organize Sanayi Bölgesi

c)İşin Süresi (Temin Süresi)      : 15 Takvim Günü

3.İHALENİN

a) Yapılacağı Yer                                 : Osmaniye Organize Sanayi Toplantı Salonu

b) Son Teklif Verme Tarihi ve Saati       : 23.12.2021 Perşembe – 17:00

4.Mal veya Hizmetin Teslimi    : İdarenin belirleyeceği periyotlar ve zamanda teslimat gerçekleştirilecektir.

5.Teklifin Süresi ve Şekli         :Teklif mektubu, 30 gün süre ile geçerli olacak olup, kapalı-kaşeli zarfta KDV hariç TL fiyat teklifleri verilecektir. Teklifler bölge müdürlüğü evrak kayıt birimine elden veya kargo yoluyla teslim edilecektir.

6.Kesin Teminat                      : İş kapsamında teminat mektubu alınmayacaktır.

7.Vergi ve Yükümlülükler        : Mal ve hizmet alımından doğan tüm vergiler-tevkifat tutarları vb. Yüklenici tarafından ödenir.

8.Kabul ve Ödeme İşlemleri    : Malın teslimini müteakip 7(yedi) iş günü içerisinde nakden yapılacaktır.

9.Garanti Süresi                      : ---

10.İdare, 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu ve 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu ve 4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu’na tabi olmayıp ihaleyi yapıp yapmamakta, kısmen yapmakta veya iptal etmekte serbesttir.

ATIKSU ARITMA TESİSİ ÇAMUR KEKİ GÖNDERİMİ HAKKINDA İHALE
Yayınlandığı Tarih : 17/12/2021 | Saat :00:00:00

   Osmaniye Organize Sanayi Bölgesi atıksu arıtma tesisi 2021 yılına ait 19.08.12 kodlu çamur kekinin, İdare tarafından yükleniciye (geri kazanım-bertaraf tesisi) teslimine ait ihaleyi kapsamaktadır.

1.İDARENİN

a) Adresi                                    :Büyüktüysüz Mahallesi E.Ayhan Tosyalı Caddesi Numara: 20 Toprakkale / OSMANİYE.

b) Telefon-Faks numarası          :0(328) 826-85-92.

c) Mail ve kep adresi                  :oosb@oosb.org.tr

2.İHALE KONUSU İŞİN

a) Miktarı, türü, şartları              :

   * Atıksu arıtma tesisinden kaynaklı biyolojik çamur keki İlgili Yönetmelik kodu 19.08.12 ’dir.

   * Çamur keki idare tarafından yükleniciye teslim edilecektir.

   * 2021 yılı tahmini çamur keki miktarı, 26 - 40 ton mertebesindedir.

   * Yüklenici, gelen çamur kekinin tartımını yaparak kantar fişini düzenleyip, idareye teslimini yapacaktır.

   * Teklifler; 1 ton birim çamur kabulü için, TL (Türk Lirası) bazında düzenlenecektir.

b)Yapılacağı Yer                        : Osmaniye Organize Sanayi Bölge Müdürlüğü.

c)İşin Süresi (Temin Süresi)      : Aralık 2021 son haftası.

3.İHALENİN

a) Yapılacağı Yer                                 : Osmaniye Organize Sanayi Toplantı Salonu

b) Son Teklif Verme Tarihi ve Saati       : 22.12.2021 Çarşamba – 17:00

4.Mal veya Hizmetin Teslimi    : İdarenin teslim ettiği çamurun tartımı yapılarak, mevzuatlara uygun kantar fişi düzenlenecektir. Akabinde tartıma göre, birim fiyat üzerinden faturalandırma yapılacaktır.

5.Teklifin Süresi ve Şekli         :Teklif mektubu, 30 gün süre ile geçerli olacak olup, kapalı-kaşeli zarfta KDV hariç TL fiyat teklifleri verilecektir. Teklifler bölge müdürlüğü evrak kayıt birimine elden veya kargo yoluyla teslim edilecektir.

6.Kesin Teminat                      : İş kapsamında teminat mektubu alınmayacaktır.

7.Vergi ve Yükümlülükler        : Mal ve hizmet alımından doğan tüm vergiler-tevkifat tutarları vb. Yüklenici tarafından ödenir.

8.Kabul ve Ödeme İşlemleri    : Mal-hizmet teslimini ne müteakip 7 (yedi) işgünü içinde nakden yapılacaktır.

9.Garanti Süresi                      : ---

10.İdare, 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu ve 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu ve 4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu’na tabi olmayıp ihaleyi yapıp yapmamakta, kısmen yapmakta veya iptal etmekte serbesttir.

MAL VE/VEYA HİZMET ALIM İLANI
Yayınlandığı Tarih : 26/11/2021 | Saat :16:22:15

MAL VE/VEYA HİZMET ALIM İLANI

Osmaniye Organize Sanayi Bölgesi  Yedek Malzeme Alım İşi teklif verme usulü(kapalı zarf teklif alma) ile ihale edilecektir. Son teklif verme

1. İdarenin

a)Adresi                   :Büyüktüysüz Mah. E. Ayhan Tosyalı Cad. No:20 Toprakkale/OSMANİYE

b)Telefon Numarası : 0(328) 888-00-08

c)Faks Numarası      :0(328) 826-81-93

d)Mail Adresi            :oosb@oosb.org.tr

e) Son Teklif Verme Tarihi ve Saati : 30 Kasım 2021-saat:10.00

 

BÖLGEMİZDE İHTİYAÇ OLUNAN ELEKTRİK MALZEMELERİ LİSTESİ

 

S. NO

MALZEME ADI

MİKTARI

Birimi

B. FİYATI

TUTARI

1

K2 Plastik Zincir İzolatör

30

Adet

 

 

2

A240 - A240 Alüminyum Klemens

300

Adet

 

 

3

A120 - A120 Alüminyum Klemens

200

Adet

 

 

4

A70 - A70 Alüminyum Klemens

200

Adet

 

 

5

16 - 25 Plastik Yapışkanlı Kablo Kanalı

3

Kutu

 

 

6

25 - 40 Plastik Yapışkanlı Kablo Kanalı

3

Kutu

 

 

7

100 W Sodyum Buharlı Armatür

50

Adet

 

 

8

100 W Sodyum Buharlı Ampul

100

Adet

 

 

9

BAR-24 / 65 Amper Redresör

3

Adet

 

 

10

60x60 Sıva Üstü Led Armatür

50

Adet

 

 

11

30x60 Sıva Üstü Led Armatür

20

Adet

 

 

12

9W Led Ampul

100

Adet

 

 

13

8 mm Dübel / Vida (1000'er Adet)

1000

Adet

 

 

14

SWALLOW Çelik Özlü Alüminyum İletken

100

kg

 

 

15

Trapez Çatı Vidası

1

kg

 

 

16

3,9x19 Matkap Uçlu Vida

1

kg

 

 

17

M8 Cıvata (2 pul + Somun)

3

kg

 

 

18

M10 Cıvata (2 pul + Somun)

3

kg

 

 

19

M12 Cıvata (2 pul + Somun)

3

kg

 

 

20

4x16 mm2 NYY kablo

200

Mt.

 

 

       

TOPLAM  :

 

       

%18 K.D.V.  :

 

       

G.TOPLAM:

 

               

 

BETON TEMİN İŞİ İHALESİ
Yayınlandığı Tarih : 26/11/2021 | Saat :10:03:40

 MAL VE/VEYA HİZMET ALIM İLANI

Osmaniye Organize Sanayi Bölgesi sınırları içerisinde yapılacak olan çeşitli alt ve üst yapı çalışmaları, tamirat ve bakımlarda kullanılmak üzere ihtiyaç duyulan Beton temin işi ihalesi teklif verme usulü (kapalı zarf teklif alma)ile ihale edilecektir.

1.  İdarenin

a)Adresi                                 : Büyüktüysüz Mah.  E. Ayhan Tosyalı Cad. No:20 Türkmen Beldesi/ Toprakkale/OSMANİYE

b) Telefon-Faks Numarası    : 0(328) 826-85-92

c) mail ve kep adresi             : oosb@oosb.org.tr                osmaniyeosb@hs02.kep.tr

2.İhale Konusu yapım işinin

a) Miktarı (fiziki)ve türü      : Osmaniye Organize Sanayi Bölgesi sınırları içerisinde yapılacak olan çeşitli alt ve üst yapı çalışmaları, tamirat ve bakımlarda kullanılmak üzere ihtiyaç duyulan Beton için fiyat teklifleri toplanacaktır.

b) Yapılacağı yer                      :Osmaniye Organize Sanayi Bölge Müdürlüğü

c) İşe başlama tarihi                :Sözleşmenin yapıldığının tebliğ tarihinden itibaren ihtiyaç duyulan zaman ve saatte temin edilecektir.

d) İşin süresi                            : 120 Takvim Günü

3.İhalenin

a) Yapılacağı Yer                     : Osmaniye Organize Sanayi Toplantı Salonu

b) Tarih ve Saati                      : 3 Aralık  2021 Cuma günü saat 17.00

4.Mal ve Hizmetin Teslimi     : Sözleşmenin imzalanmasına müteakip 180 takvim günü içerisinde ihtiyaç duyulan zamanda ve miktarda temin edilir.

5.Teklifin Süresi ve Şekli       : Teklif 120 gün süre ile geçerli olacak kapalı zarfta anahtar teslim götürü bedel üzerinden verilecektir.

6.Vergi ve Yükümlülükler      : Mal ve hizmet alımından doğan vergiler Yüklenici tarafından ödenir.

7.Geçici ve Kesin Teminat    :İş kapsamında ilgili firmandan nakit teminat kesintisi yapılmayacaktır.

8. Kabul ve Ödeme İşlemleri: Malzemelerin İdareye tesliminden sonra kesilecek fatura ile firmaya ödemesi yapılır.

9. İdare 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu ve 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu ve 4735 sayılın Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu’na tabi olmayıp İhaleyi yapıp yapmamakta veya kısmen yapmakta  ve iptal etmekte tamamen serbesttir.   

Yayınlandığı Tarih : 24/11/2021 | Saat :15:36:59

Güvenlik Kamera Alt Yapısı ve İzleme Merkezi

Osmaniye Organize Sanayi Bölgesi Güvenlik Kamera Alt Yapısı Geliştirme işi teklif verme usulü(kapalı zarf teklif alma) ile ihale edilecektir.

1.İdarenin

a)Adresi                                  :Büyüktüysüz mah.E.Ayhan Tosyalı cad. No:20 Toprakkale/OSMANİYE

b)Telefon-Faks numarası        :0(328) 826-85-92

c)Mail ve kep adresi                :oosb@oosb.org.tr

2.İhale  Konusu İşin

a) Miktarı (fiziki)ve türü             : Osmaniye Organize Sanayi Bölgesi sınırları içerisinde güvenlik kamera alt yapısı geliştirme

b)Yapılacağı Yer                       : Osmaniye Organize Sanayi Bölgesi Bölgemiz otoban giriş kavşağına, Platinum kavşağına, Fuat TOSYALI ile Ali İLBEYLİ Caddesinin kesiştiği kavşağa ve Cezaevi girişinde bulunan seraya güvenlik kamerası

c)İşe Başlama Tarihi                 : Sözleşmenin yapıldığının tebliğ tarihinden itibaren 5 (beş) gün içinde yer teslimi yapılarak işe başlanacaktır.

d)İşin Süresi                              : 30 Takvim Günü

3.İhalenin

a) Yapılacağı Yer                            : Osmaniye Organize Sanayi Toplantı Salonu

b) Son Teklif Verme Tarihi ve Saati : 29 Kasım 2021-saat:14.00

4.Mal veya Hizmetin Teslimi   : 30 Takvim günü içerisinde tamamlanarak idareye teslim edilir.

5.Teklifin Süresi ve Şekli       :Teklif 30 gün süre ile geçerli olacak kapalı zarfta KDV hariç fiyat teklifleri verilecektir.

6.Geçici ve Kesin Teminat      : İş kapsamında teminat alınmayacaktır.

7.Vergi ve Yükümlülükler       : Mal alımından doğan vergiler Yüklenici tarafından ödenir.(KDV idarece ödenecektir.)

8.Kabul ve Ödeme İşlemleri   : Malzemelerin teslimi sonrası kesilecek fatura ile ödeme yapılacaktır.

9.Garanti Süresi: Ürün tesliminden sonra 24 ay olacaktır.

10.İdare, 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu ve 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu ve 4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu’na tabi olmayıp ihaleyi yapıp yapmamakta, kısmen yapmakta veya iptal etmekte serbesttir.

YENİ TERFİ İSTASYONU KURULUMU İÇİN SU MALZEMELERİ ALIMI HAKKINDA İHALE
Yayınlandığı Tarih : 19/11/2021 | Saat :16:06:21

   Osmaniye Organize Sanayi Bölgesinde, kullanma suyu terfi istasyonunun devreye alınması maksadıyla aşağıda özellik ve miktarları belirtilen su malzemelerinin alımı yapılacaktır.

1.İDARENİN

a) Adresi                                    :Osmaniye Organize Sanayi Bölge Müdürlüğü Büyüktüysüz Mahallesi E.Ayhan Tosyalı Caddesi Numara:20 Toprakkale / OSMANİYE.

b) Telefon-Faks numarası          :0(328) 826 85 92 .

c) Mail adresleri                         :oosb@oosb.org.tr / murat@oosb.org.tr

2.İHALE KONUSU İŞİN

a) Miktarı, türü,  teknik şartları   :

b)Yapılacağı Yer                        : Osmaniye Organize Sanayi Bölge Müdürlüğü.

c)İşin Süresi (Temin Süresi)      :10 (on) gün.

3.İHALENİN

a) Yapılacağı Yer                                 : Osmaniye Organize Sanayi Bölge Müdürlüğü Toplantı Salonu

b) Son Teklif Verme Tarihi ve Saati       : 26.11.2021 CUMA – 14:00

4.Mal veya Hizmetin Teslimi    : Onaya müteakip 10 gündür.

5.Teklifin Süresi ve Şekli         : Teklif mektubu 10 gün süre ile geçerli olacak olup, teklifler kapalı-kaşeli zarfta verilecektir.

Ayrıca; tekliflere nakliye bedeli dahil edilecek olup, teslim yeri Osmaniye Organize Sanayi Bölgesi itfaiye birim deposu olacak, teklifler bölge müdürlüğü evrak kayıt birimine elden veya kargo yoluyla teslim edilecektir. Mail yoluyla gönderilen teklifler kabul edilmeyecektir.

6.Kesin Teminat                       : İş kapsamında teminat mektubu alınmayacaktır.

7.Vergi ve Yükümlülükler        : Mal ve hizmet alımından doğan vergiler Yüklenici tarafından ödenir.

8.Kabul ve Ödeme İşlemleri    : Mal teslimine müteakip 7(yedi) iş günü içinde nakden yapılacaktır.

9.Garanti ve BakımSüresi       : ---

10.İdare, 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu ve 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu ve 4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu’na tabi olmayıp ihaleyi yapıp yapmamakta, kısmen yapmakta veya iptal etmekte serbesttir.

Trafo Merkezi Üstü Çatı Yapımı Hk.
Yayınlandığı Tarih : 19/11/2021 | Saat :13:30:14

19/11/2021

 

Konu  : Trafo Merkezi Üstü Çatı Yapımı  Hk.

 

İ L G İ L İ S İ N E

 

Organize Sanayi Bölge Müdürlüğünün ihtiyacı olan ve aşağıda özelikleri belirtilen malzemelerin KDV hariç olarak kapalı zarf içerisinde 25.11.2021 tarih ve saat 17:00 kadar Bölge Müdürlüğümüze bildirmenizi rica ederim.

 

                                                                                          Musa GÖNÜL

                                                                                           OOSB Müdürü                                                      

 

Özellikler:

Osmaniye OSB Müdürlüğümüze ait üç (3) adet Trafo binası üzerine çatı kapama yapılması işi için yaklaşık metrekareleri belirtilen 223 m2, 133 m2 ve 141 m2 olmak üzere toplam 497 m2 alan kapatılacaktır.

4 cepheli çatı yapılması için çatı yapımında kullanılacak malzemeler yatay çaprazlar 40x60 mm, çatı aşıkları 40x40 mm olacaktır. Ayaklar ankraj ile yere tutturulacaktır. Kullanılacak trapez saç en az 0,50 mm beyaz boyalı olacaktır. Su akarının bulunduğu kenarlar metal oluklarla çevrilerek yukarıdan aşağıya en az 4 kenerdan gider vererek trafo çevresinden en az 1m uzaklaştırılacaktır.

Çatılarda bulunan 2 adet klima ünitesi sökülerek yan cepheye montajı yapılacaktır.

MAL VE/VEYA HİZMET ALIM İLANI
Yayınlandığı Tarih : 19/11/2021 | Saat :13:29:19

MAL VE/VEYA HİZMET ALIM İLANI

Osmaniye Organize Sanayi Bölgesi  Yedek Malzeme Alım İşi teklif verme usulü(kapalı zarf teklif alma) ile ihale edilecektir. Son teklif verme

1. İdarenin

a)Adresi                   :Büyüktüysüz Mah. E. Ayhan Tosyalı Cad. No:20 Toprakkale/OSMANİYE

b)Telefon Numarası : 0(328) 888-00-08

c)Faks Numarası      :0(328) 826-81-93

d)Mail Adresi            :oosb@oosb.org.tr

e) Son Teklif Verme Tarihi ve Saati : 25 Kasım 2021-saat:14.00

 

BÖLGEMİZDE İHTİYAÇ OLUNAN ELEKTRİK MALZEMELERİ LİSTESİ

 

S. NO

MALZEME ADI

MİKTARI

Birimi

B. FİYATI

TUTARI

1

K2 Plastik Zincir İzolatör

30

Adet

 

 

2

A240 - A240 Alüminyum Klemens

300

Adet

 

 

3

A120 - A120 Alüminyum Klemens

200

Adet

 

 

4

A70 - A70 Alüminyum Klemens

200

Adet

 

 

5

16 - 25 Plastik Yapışkanlı Kablo Kanalı

3

Kutu

 

 

6

25 - 40 Plastik Yapışkanlı Kablo Kanalı

3

Kutu

 

 

7

100 W Sodyum Buharlı Armatür

50

Adet

 

 

8

100 W Sodyum Buharlı Ampul

100

Adet

 

 

9

BAR-24 / 65 Amper Redresör

3

Adet

 

 

10

60x60 Sıva Üstü Led Armatür

50

Adet

 

 

11

30x60 Sıva Üstü Led Armatür

20

Adet

 

 

12

9W Led Ampul

100

Adet

 

 

13

8 mm Dübel / Vida (1000'er Adet)

1000

Adet

 

 

14

SWALLOW Çelik Özlü Alüminyum İletken

100

kg

 

 

15

Trapez Çatı Vidası

1

kg

 

 

16

3,9x19 Matkap Uçlu Vida

1

kg

 

 

17

M8 Cıvata (2 pul + Somun)

3

kg

 

 

18

M10 Cıvata (2 pul + Somun)

3

kg

 

 

19

M12 Cıvata (2 pul + Somun)

3

kg

 

 

20

4x16 mm2 NYY kablo

200

Mt.

 

 

       

TOPLAM  :

 

       

%18 K.D.V.  :

 

       

G.TOPLAM:

 

               

 

PEYZAJ VE YEŞİL ALAN BAKIM MAKİNALARI ALIM İHALESİ
Yayınlandığı Tarih : 21/10/2021 | Saat :00:00:00

MAL VE/VEYA HİZMET ALIM İLANI

Osmaniye Organize Sanayi Bölgesi  Peyzaj ve Yeşil Alan Bakım Makinaları Alım İşi teklif verme usulü(kapalı zarf teklif alma) ile ihale edilecektir.

1.İdarenin

a)Adresi                                 :Büyüktüysüz mah.E.Ayhan Tosyalı cad. No:20 Toprakkale/OSMANİYE

b)Telefon-Faks numarası        :0(328) 826-85-92

c)Mail ve kep adresi                :oosb@oosb.org.tr

2.İhale  Konusu İşin

MALZEMENİN ÖZELLİĞİ

ADET SAYISI

OLEO-MAC 753 T MOTORLU TIRPAN 

GÜÇ2,8 HP -52,5 CC-YAKIT DEPO HACMİ 1.3

1 ADET

OLEO-MAC G 53 TK COMFORT PLAS ALL ROAD  ÇİM BİÇME MAKİNASI (4 TEKERLEKLİ)

EMAK K805 MOTOR-196- CM3 SLİNDİR HACMİ-51 BIÇAK ŞANZUMANLI ALÜMİNYUM KASA

2 ADET

ECHO HIZAR MOTORU

45 CC GÜÇ:2,3 KW /3,1 ZİNCİR : 325-36 DİŞ AĞIRLIK 5KĞ TEK SEGMAN   

1 ADET

ECHO ÇİT KESME ŞEKİLLENDİRİCİ MOTORU

21.2 CC GÜÇ:0.57 KW /0,78 BIÇAK UZUNLUĞU : 63,9 BIÇAK ARALIĞI 35MM  5,1KĞ TEK SEGMAN  

1 ADET

 

3.İhalenin

a) Yapılacağı Yer                            : Osmaniye Organize Sanayi Toplantı Salonu

b) Son Teklif Verme Tarihi ve Saati : 01 Kasım 2021-saat:14.00

4.Mal veya Hizmetin Teslimi   : 15 Takvim günü içerisinde tamamlanarak idareye teslim edilir.

5.Teklifin Süresi ve Şekli  :Teklif 30 gün süre ile geçerli olacak kapalı zarfta KDV hariç fiyat teklifleri verilecektir.

6.Geçici ve Kesin Teminat  : İş kapsamında teminat alınmayacaktır.

7.Vergi ve Yükümlülükler : Mal alımından doğan vergiler Yüklenici tarafından ödenir.(KDV idarece ödenecektir.)

8.Kabul ve Ödeme İşlemleri : Malzemelerin teslimi sonrası kesilecek fatura ile ödeme yapılacaktır.

9.Garanti Süresi: Ürün tesliminden sonra 24 ay olacaktır.

10. İdare, 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu ve 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu ve 4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu’na tabi olmayıp ihaleyi yapıp yapmamakta, kısmen yapmakta veya iptal etmekte serbesttir.

POMPA ve MOTOR ALIMI HAKKINDA İHALE
Yayınlandığı Tarih : 22/09/2021 | Saat :14:31:36

   Osmaniye Organize Sanayi Bölgesinde kullanma suyu sondaj kuyusunun devreye alınması maksadıyla aşağıda teknik özellikleri belirtilen 3’er (üçer) adet pompa ve motor alımı yapılacaktır.

1.İDARENİN

a) Adresi                                    :Osmaniye Organize Sanayi Bölge Müdürlüğü Büyüktüysüz Mahallesi E.Ayhan Tosyalı Caddesi Numara:20 Toprakkale / OSMANİYE.

b) Telefon-Faks numarası          :0(328) 826 85 92 .

c) Mail adresleri                         :oosb@oosb.org.tr / murat@oosb.org.tr

2.İHALE KONUSU İŞİN

a) Miktarı, türü,  teknik şartları               :

            - Toplam su sondaj kuyu derinliği 270 metre olup, pompa-motor bloğu yaklaşık olarak 198 metreye bağlanacaktır.

            - Su sondaj kuyusuna ait kılıf borusu çelik olup, çapı 10” ‘tir.

            - Pompa-Motor bloğu; ortalama olarak 200 metrede en az 18-20 lt/sn su verme kapasitesine sahip olacak, pompa ve motor seçimleri buna göre yapılacaktır.

   - Motor; 75 kw (100hp) gücünde, 8” gövde çapında, sarılabilir, krom ve su soğutmalı tipli olacaktır. Motorlar; direk kalkış – yumuşak yolvericili sistemli olacaktır.

   - Pompa; Krom gövde ve fanlı, en az 75 kw (100hp) güç özellikli, en az 13 kademeli (seçim firma tarafından yapılacak olup, yukarıdaki şartları sağlayacak özellikli olacaktır, istendiğinde pompa eğrileriyle kanıt edilebilmelidir), pompa çıkış noktası 8 dişli olacaktır.

   - 3 (üç) adet motor ve 3 (üç) adet pompa için toplam teklif bedeli oluşturulacaktır.

b)Yapılacağı Yer                        : Osmaniye Organize Sanayi Bölge Müdürlüğü.

c)İşin Süresi (Temin Süresi)      :10 (on) gün.

3.İHALENİN

a) Yapılacağı Yer                                 : Osmaniye Organize Sanayi Bölge Müdürlüğü Toplantı Salonu

b) Son Teklif Verme Tarihi ve Saati       : 29.09.2021 Çarşamba – 12:00

4.Mal veya Hizmetin Teslimi    : Onaya müteakip 10 gündür.

5.Teklifin Süresi ve Şekli         : Teklif mektubu 10 gün süre ile geçerli olacak olup, teklifler kapalı-kaşeli zarfta verilecektir.

   Yatırım teşvik belgesine bağlı KDV istisnasına sahip olunduğundan, iş teslimi, faturaya KDV uygulanmayacak, KDV %0 olarak alınacaktır. Tekliflerin bu yönüyle hazırlanması önem arz etmektedir.

   Ayrıca; tekliflere nakliye bedeli dahil edilecek olup, teklifler bölge müdürlüğü evrak kayıt birimine elden veya kargo yoluyla teslim edilecektir. Mail yoluyla gönderilen teklifler kabul edilmeyecektir.

6.Kesin Teminat                      : İş kapsamında teminat mektubu alınmayacaktır.

7.Vergi ve Yükümlülükler        : Mal ve hizmet alımından doğan vergiler Yüklenici tarafından ödenir.

8.Kabul ve Ödeme İşlemleri    : Mal teslimine müteakip 7(yedi) iş günü içinde nakden yapılacaktır.

9.Garanti ve BakımSüresi       : ---

10.İdare, 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu ve 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu ve 4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu’na tabi olmayıp ihaleyi yapıp yapmamakta, kısmen yapmakta veya iptal etmekte serbesttir.

SU KOLON BORUSU ALIMI HAKKINDA İHALE
Yayınlandığı Tarih : 22/09/2021 | Saat :14:28:24

   Osmaniye Organize Sanayi Bölgesinde kullanma suyu sondaj kuyusunun devreye alınması maksadıyla aşağıda teknik özellikleri belirtilen kolon borusu alımı yapılacaktır.

1.İDARENİN

a) Adresi                                    :Osmaniye Organize Sanayi Bölge Müdürlüğü Büyüktüysüz Mahallesi E.Ayhan Tosyalı Caddesi Numara:20 Toprakkale / OSMANİYE.

b) Telefon-Faks numarası          :0(328) 826 85 92 .

c) Mail adresleri                         :oosb@oosb.org.tr / murat@oosb.org.tr

2.İHALE KONUSU İŞİN

a) Miktarı, türü,  teknik şartları               :

   - Kolon borusu 6 metre boylu olacaktır.

   - Toplam ihtiyaç olunan kolon borusu; 240 metre (40 boy)’dir.

   - Kolon borusu et kalınlığı en az 5,5 mm. olacaktır.

   - Borulara diş açılacak, bu dişler 8 kalın dişli olacaktır.

   - Borularda manşon olacak, manşon et kalınlığı ise en az 15 mm. et kalınlıklı olacaktır.

   - Kuyu başı flanşı ve 5” akıtma başlığı da kolon borularıyla beraber teslim edilecektir.

b)Yapılacağı Yer                        : Osmaniye Organize Sanayi Bölge Müdürlüğü.

c)İşin Süresi (Temin Süresi)      :10 (on) gün.

3.İHALENİN

a) Yapılacağı Yer                                 : Osmaniye Organize Sanayi Bölge Müdürlüğü Toplantı Salonu

b) Son Teklif Verme Tarihi ve Saati       : 29.09.2021 Çarşamba – 12:00

4.Mal veya Hizmetin Teslimi    : Onaya müteakip 10 gündür.

5.Teklifin Süresi ve Şekli         : Teklif mektubu 10 gün süre ile geçerli olacak olup, teklifler kapalı-kaşeli zarfta verilecektir.

   Yatırım teşvik belgesine bağlı KDV istisnasına sahip olunduğundan, iş teslimi, faturaya KDV uygulanmayacak, KDV %0 olarak alınacaktır. Tekliflerin bu yönüyle hazırlanması önem arz etmektedir.

   Ayrıca; tekliflere nakliye bedeli dahil edilecek olup, teklifler bölge müdürlüğü evrak kayıt birimine elden veya kargo yoluyla teslim edilecektir. Mail yoluyla gönderilen teklifler kabul edilmeyecektir.

6.Kesin Teminat                      : İş kapsamında teminat mektubu alınmayacaktır.

7.Vergi ve Yükümlülükler        : Mal ve hizmet alımından doğan vergiler Yüklenici tarafından ödenir.

8.Kabul ve Ödeme İşlemleri    : Mal teslimine müteakip 7(yedi) iş günü içinde nakden yapılacaktır.

9.Garanti ve BakımSüresi       : ---

10.İdare, 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu ve 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu ve 4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu’na tabi olmayıp ihaleyi yapıp yapmamakta, kısmen yapmakta veya iptal etmekte serbesttir.

Beko Loder (JCB) İş Makinası Kiralama İşi İhalesi
Yayınlandığı Tarih : 03/09/2021 | Saat :00:00:00

MAL VE/VEYA HİZMET ALIM İLANI

Osmaniye Organize Sanayi Bölgesi içerisinde ihtiyaç duyulan kazı, dolgu, tesviye vs. çalışmalarında kullanılacak olan ve Müdürlüğümüz makine parkurunda bulunmayan Beko loder (JCB) iş makinasına ait kiralama işi ihalesi teklif verme usulü (kapalı zarf teklif alma) ile ihale edilecektir.

1.İdarenin

a) Adresi                                : Büyüktüysüz mah. E.Ayhan Tosyalı cad. No:20 Toprakkale/OSMANİYE

b) Telefon-Faks Numarası     : 0(328) 826-85-92

c) mail ve kep adresi               : oosb@oosb.org.tr    kep: osmaniyeosb@hs02.kep.tr

2.İhale Konusu yapım işinin

a) Miktarı (fiziki)ve türü                      : Osmaniye Organize Sanayi Bölgesi içerisinde ihtiyaç duyulan kazı, dolgu, tesviye vs. çalışmalarında kullanılacak olan ve Müdürlüğümüz makine parkurunda bulunmayan Beko loder (JCB) iş makinasına ait kiralama işi

 b) Yapılacağı yer                                 : Osmaniye Organize Sanayi Bölgesi

c) İşe başlama tarihi                            : Sözleşmenin yapıldığının tebliğ tarihinden itibaren çalışmalara başlanacaktır.

d) İşin süresi                                        : 210 Takvim Günü

3.İhalenin

a) Yapılacağı Yer                                  : Osmaniye Organize Sanayi Bölge Müdürlüğü Toplantı Salonu

b) Son Teklif Verme Tarih ve Saati       : 15 Eylül 2021 saat 17.00

4.Mal ve Hizmetin Teslimi          : Sözleşmenin imzalanmasına müteakip idarenin isteyeceği saatlerde Osmaniye Organize Sanayi Bölgesi sınırları içerisinde hazır bulunmalıdır.

5.Teklifin Süresi ve Şekli                : Teklif 1 (bir) ay süre ile geçerli olacak anahtar teslim bedel üzerinden verilecektir.

6.Vergi ve Yükümlülükler               : Hizmet alımından doğan vergiler Yüklenici tarafından ödenir. Söz konusu iş makinelerinin operatör, şoförlere, bekçi, personele ait yol, yemek, barınma, maaş vs. masrafları ile araçların her türlü arıza tamir, bakım, mazot, vs. giderleri firmaya ait olacaktır.

7.Geçici ve Kesin Teminat              :İş kapsamında ilgili firmandan teminat kesintisi yapılmayacaktır.

8. Kabul ve Ödeme İşlemleri          : Kurumumuz onayından sonra aylık olarak kesilecek fatura ile firmaya ödemesi yapılır.

9. İdare 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu ve 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu ve 4735 sayılın Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu’na tabi olmayıp İhaleyi yapıp yapmamakta, kısmen yapmakta veya dilediğine yaptırmakta tamamen serbesttir.   

Bölgemizde ihtiyaç Duyulan İş Makinası Kiralama İşi İhalesi
Yayınlandığı Tarih : 03/09/2021 | Saat :00:00:00

MAL VE/VEYA HİZMET ALIM İLANI

Osmaniye Organize Sanayi Bölgesi içerisinde ihtiyaç duyulan kazı, dolgu, tesviye vs. çalışmalarında kullanılacak olan ve Müdürlüğümüz makine parkurunda bulunmayan iş makinalarına ait kiralama işi ihalesi teklif verme usulü (kapalı zarf teklif alma) ile ihale edilecektir.

1.İdarenin

a) Adresi                                : Büyüktüysüz mah. E.Ayhan Tosyalı cad. No:20 Toprakkale/OSMANİYE

b) Telefon-Faks Numarası     : 0(328) 826-85-92

c) mail ve kep adresi               : oosb@oosb.org.tr    kep: osmaniyeosb@hs02.kep.tr

2.İhale Konusu yapım işinin

a) Miktarı (fiziki)ve türü                    : Osmaniye Organize Sanayi Bölgesi içerisinde ihtiyaç duyulan kazı, dolgu, tesviye vs. çalışmalarında kullanılacak olan ve Müdürlüğümüz makine parkurunda bulunmayan iş makinalarına ait kiralama

b) Yapılacağı yer                              : Osmaniye Organize Sanayi Bölgesi

c) İşe başlama tarihi                           : Sözleşmenin yapıldığının tebliğ tarihinden itibaren çalışmalara başlanacaktır.

d) İşin süresi                                     : 210 Takvim Günü

3.İhalenin

a) Yapılacağı Yer                               : Osmaniye Organize Sanayi Bölge Müdürlüğü Toplantı Salonu

b) Son Teklif Verme Tarih ve Saati   : 15 Eylül 2021 saat 17.00

4.Mal ve Hizmetin Teslimi            : Sözleşmenin imzalanmasına müteakip idarenin isteyeceği saatlerde ve sayıda makine ile Osmaniye Organize Sanayi Bölgesi sınırları içerisinde hazır bulunmalıdır.

5.Teklifin Süresi ve Şekli                : Teklif 1 (bir) ay süre ile geçerli olacak anahtar teslim bedel üzerinden verilecektir.

6.Vergi ve Yükümlülükler              : Hizmet alımından doğan vergiler Yüklenici tarafından ödenir. Söz konusu iş makinelerinin operatör, şoförlere, bekçi, personele ait yol, yemek, barınma, maaş vs. masrafları ile araçların her türlü arıza tamir, bakım, mazot, vs. giderleri firmaya ait olacaktır.

7.Geçici ve Kesin Teminat              :İş kapsamında ilgili firmandan teminat kesintisi yapılmayacaktır.

8. Kabul ve Ödeme İşlemleri         : Kurumumuz onayından sonra aylık olarak kesilecek fatura ile firmaya ödemesi yapılır.

9. İdare 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu ve 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu ve 4735 sayılın Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu’na tabi olmayıp İhaleyi yapıp yapmamakta, kısmen yapmakta veya dilediğine yaptırmakta tamamen serbesttir.   

POMPA ve MOTOR ALIMI HAKKINDA İHALE
Yayınlandığı Tarih : 20/08/2021 | Saat :16:50:24

   Osmaniye Organize Sanayi Bölgesinde kullanma suyu sondaj kuyusunun devreye alınması maksadıyla aşağıda teknik özellikleri belirtilen 2’şer (ikişer) adet pompa ve motor alımı yapılacaktır.

1.İDARENİN

a) Adresi                                    :Osmaniye Organize Sanayi Bölge Müdürlüğü Büyüktüysüz Mahallesi E.Ayhan Tosyalı Caddesi Numara:20 Toprakkale / OSMANİYE.

b) Telefon-Faks numarası          :0(328) 826 85 92 .

c) Mail adresleri                         :oosb@oosb.org.tr / murat@oosb.org.tr

2.İHALE KONUSU İŞİN

a) Miktarı, türü,  teknik şartları               :

            - Toplam su sondaj kuyu derinliği 326 metre olup, pompa-motor bloğu 210 metreye bağlanacaktır.

            - Su sondaj kuyusuna ait kılıf boru çapı 10” ‘tir.

            - Pompa-Motor bloğu; ortalama olarak 200 metrede en az 18-20 lt/sn su verme kapasitesine sahip olmalıdır.

- Motor; 75 kw (100hp) gücünde, 8” gövde çapında, sarılabilir, krom ve su soğutmalı tipli olacaktır.

- Pompa; Krom gövde ve fanlı, 75 kw (100hp) güç özellikli, en az 13 kademeli (seçim firma tarafından yapılacak olup, yukarıdaki şartları sağlayacak özellikli olacaktır, istendiğinde pompa eğrileriyle kanıt edilebilmelidir), pompa çıkış noktası 8 dişli olacaktır.

- 2(iki) adet motor ve 2(iki) adet pompa için toplam olarak teklif oluşturulacaktır.

b)Yapılacağı Yer                        : Osmaniye Organize Sanayi Bölge Müdürlüğü.

c)İşin Süresi (Temin Süresi)      :10 (on) gün.

3.İHALENİN

a) Yapılacağı Yer                                 : Osmaniye Organize Sanayi Bölge Müdürlüğü Toplantı Salonu

b) Son Teklif Verme Tarihi ve Saati       : 31.08.2021 Salı – 12:00

4.Mal veya Hizmetin Teslimi    : Onaya müteakip 10 gündür.

5.Teklifin Süresi ve Şekli         :Teklif mektubu, 10 gün süre ile geçerli olacak olup, kapalı-kaşeli zarfta KDV hariç fiyat teklifleri verilecektir.

Teklif yeri Osmaniye Org.San. Bölge Müdürlüğü olup, tekliflere nakliye bedeli dahil edilecek, teklifler bölge müdürlüğü evrak kayıt birimine elden veya kargo yoluyla teslim edilecektir. Mail yoluyla gönderilen teklifler kabul edilmeyecektir.

6.Kesin Teminat                      : İş kapsamında teminat mektubu alınmayacaktır.

7.Vergi ve Yükümlülükler        : Mal ve hizmet alımından doğan vergiler Yüklenici tarafından ödenir.

8.Kabul ve Ödeme İşlemleri    : Mal teslimine müteakip 7(yedi) iş günü içinde nakden yapılacaktır.

9.Garanti ve BakımSüresi       : ---

10.İdare, 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu ve 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu ve 4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu’na tabi olmayıp ihaleyi yapıp yapmamakta, kısmen yapmakta veya iptal etmekte serbesttir.

SU KOLON BORUSU ALIMI HAKKINDA İHALE
Yayınlandığı Tarih : 20/08/2021 | Saat :16:48:21

   Osmaniye Organize Sanayi Bölgesinde kullanma suyu sondaj kuyusunun devreye alınması maksadıyla aşağıda teknik özellikleri belirtilen kolon borusu alımı yapılacaktır.

1.İDARENİN

a) Adresi                                    :Osmaniye Organize Sanayi Bölge Müdürlüğü Büyüktüysüz Mahallesi E.Ayhan Tosyalı Caddesi Numara:20 Toprakkale / OSMANİYE.

b) Telefon-Faks numarası          :0(328) 826 85 92 .

c) Mail adresleri                         :oosb@oosb.org.tr / murat@oosb.org.tr

2.İHALE KONUSU İŞİN

a) Miktarı, türü,  teknik şartları               :

   - Kolon borusu 6 metre boylu olacaktır.

   - Toplam ihtiyaç olunan kolon borusu; 210 metre (35 boy)’dir.

   - Kolon borusu et kalınlığı en az 6 mm. olacaktır.

   - Borulara diş açılacak, bu dişler 8 kalın dişli olacaktır.

   - Borularda manşon olacak, manşon et kalınlığı ise en az 15 mm. et kalınlıklı olacaktır.

   - Kuyu başı flanşı ve 5” akıtma başlığı da kolon borularıyla beraber teslim edilecektir.

b)Yapılacağı Yer                        : Osmaniye Organize Sanayi Bölge Müdürlüğü.

c)İşin Süresi (Temin Süresi)      :10 (on) gün.

3.İHALENİN

a) Yapılacağı Yer                                 : Osmaniye Organize Sanayi Bölge Müdürlüğü Toplantı Salonu

b) Son Teklif Verme Tarihi ve Saati       : 31.08.2021 Salı – 12:00

4.Mal veya Hizmetin Teslimi    : Onaya müteakip 10 gündür.

5.Teklifin Süresi ve Şekli         :Teklif mektubu, 10 gün süre ile geçerli olacak olup, kapalı-kaşeli zarfta KDV hariç fiyat teklifleri verilecektir.

Tekliflere nakliye bedeli dahil edilecek olup, teklifler bölge müdürlüğü evrak kayıt birimine elden veya kargo yoluyla teslim edilecektir. Mail yoluyla gönderilen teklifler kabul edilmeyecektir.

6.Kesin Teminat                      : İş kapsamında teminat mektubu alınmayacaktır.

7.Vergi ve Yükümlülükler        : Mal ve hizmet alımından doğan vergiler Yüklenici tarafından ödenir.

8.Kabul ve Ödeme İşlemleri    : Mal teslimine müteakip 7(yedi) iş günü içinde nakden yapılacaktır.

9.Garanti ve BakımSüresi       : ---

10.İdare, 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu ve 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu ve 4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu’na tabi olmayıp ihaleyi yapıp yapmamakta, kısmen yapmakta veya iptal etmekte serbesttir.

25 Adet Q400 Çapında Koruge Boru Alım İlanı
Yayınlandığı Tarih : 13/08/2021 | Saat :00:00:00

MAL VE/VEYA HİZMET ALIM İLANI

Osmaniye Organize Sanayi Bölgesi sınırları içerisinde kullanılmak üzere SN8 Q400 çapında 25 adet koruge boru temini işi ihalesi teklif verme usulü (kapalı zarf teklif alma veya resmi mail adresine gönderilecektir)ile ihale edilecektir.

1. İdarenin

a) Adresi                             : Büyüktüysüz mah. E.Ayhan Tosyalı cad. No:20 Tüysüz Beldesi/Toprakkale/OSMANİYE

b) Telefon-Faks Numarası  : 0(328) 826-85-92

c) mail ve kep adresi           : oosb@oosb.org.tr      kep: osmaniyeosb@hs02.kep.tr

2.İhale Konusu yapım işinin

a) Miktarı (fiziki)ve türü       : 25 adet SN8 et kalınlığında Q400 çapında körüğe boru temini işi

b) Yapılacağı yer                 :Osmaniye Organize Sanayi Bölge Müdürlüğü

c) İşe başlama tarihi           :Sözleşmenin yapıldığının tebliğ tarihinden itibaren çalışmalara başlanacaktır.

d) İşin süresi                       : 7 Takvim Günü

3.İhalenin

a) Yapılacağı Yer                                : Osmaniye Organize Sanayi Bölge Müdürlüğü Toplantı Salonu

b) Son Teklif Verme Tarih ve Saati     : 15 ağustos  2021 saat 17.00

4.Mal ve Hizmetin Teslimi                : Sözleşmenin imzalanmasına müteakip 7 takvim günü içerisinde malzemeler hazırlanarak idareye teslim edilir.

5.Teklifin Süresi ve Şekli                  : Teklif 30 gün süre ile geçerli olacak nakliye dahil anahtar teslim bedel üzerinden verilecektir.

6.Vergi ve Yükümlülükler                 : Mal alımından doğan vergiler Yüklenici tarafından ödenir.

7.Geçici ve Kesin Teminat                : İş kapsamında ilgili firmandan teminat kesintisi yapılmayacaktır.

8. Kabul ve Ödeme İşlemleri            : Malzemelerin İdareye tesliminden sonra kesilecek fatura ile firmaya ödemesi yapılır.

9. İdare 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu ve 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu ve 4735 sayılın Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu’na tabi olmayıp İhaleyi yapıp yapmamakta veya kısmen yapmakta veya dilediğine yapmakta tamamen serbesttir.   

Osmaniye Organize Sanayi Bölgesi Sınırları İçerisinde Bulunan Parsellerin İfraz ve İhdas Dosyalarının Hazırlanarak İlgili Kurumlara Onaylatılması İşi İhalesi
Yayınlandığı Tarih : 13/08/2021 | Saat :00:00:00

MAL VE/VEYA HİZMET ALIM İLANI

Osmaniye Organize Sanayi Bölgesinde sınırları içerisinde bulanan ifraz ihdas dosyalarının hazırlanarak ilgili kurumlara onaylatılması işi ihalesi teklif verme usulü (kapalı zarf teklif alma) ile ihale edilecektir.

1.İdarenin

a) Adresi                                         : Büyüktüysüz mah. E.Ayhan Tosyalı cad. No:20 Tüysüz Beldesi/Toprakkale/OSMANİYE

b) Telefon-Faks Numarası               : 0(328) 826-85-92

c) mail ve kep adresi                       : oosb@oosb.org.tr    kep: osmaniyeosb@hs02.kep.tr

2.İhale Konusu yapım işinin

a) Miktarı (fiziki)ve türü                    : 124 ada 21 parsel ifraz,104 ada 12 parsel ifraz ve 121 ada 12 ve 13 parsel ifraz ve ihdas dosyalarının hazırlanarak İlgili kurumlara onaylatılması işi

b) Yapılacağı yer                              : Osmaniye Organize Sanayi Bölgesi

c) İşe başlama tarihi                        : Sözleşmenin yapıldığının tebliğ tarihinden itibaren çalışmalara başlanacaktır.

d) İşin süresi                                    : 15 Takvim Günü

3.İhalenin

a) Yapılacağı Yer                               : Osmaniye Organize Sanayi Bölge Müdürlüğü Toplantı Salonu

b) Son Teklif Verme Tarih ve Saati   : 20.08.2021 saat 17.00

4.Mal ve Hizmetin Teslimi              : Sözleşmenin imzalanmasına müteakip 15 takvim günü içerisinde dosyalar hazırlanarak idareye teslim edilir.

5.Teklifin Süresi ve Şekli                : Teklif 45 gün süre ile geçerli olacak anahtar teslim bedel üzerinden verilecektir.

6.Vergi ve Yükümlülükler               : Hizmet alımından doğan vergiler Yüklenici tarafından ödenir.

7.Geçici ve Kesin Teminat             :İş kapsamında ilgili firmandan teminat kesintisi yapılmayacaktır.

8. Kabul ve Ödeme İşlemleri         : İlgili kurum onaylarından sonra kesilecek fatura ile firmaya ödemesi yapılır.

9. İdare 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu ve 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu ve 4735 sayılın Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu’na tabi olmayıp İhaleyi yapıp yapmamakta, kısmen yapmakta veya dilediğine yaptırmakta tamamen serbesttir.   

 

1 ADET GENEL WC BİNASI YAPIM İŞİ İHALESİ
Yayınlandığı Tarih : 06/07/2021 | Saat :00:00:00

MAL VE/VEYA HİZMET ALIM İLANI

Osmaniye Organize Sanayi Bölgesi içerisinde 1 adet Genel Wc İhtiyacı İçin teklif verme usulü (kapalı zarf teklif alma)ile ihale edilecektir.

1. İdarenin

a)Adresi                                       : Büyüktüysüz mah. E.Ayhan Tosyalı cad. No:20 Tüysüz Beldesi/Toprakkale/OSMANİYE

b) Telefon-Faks Numarası           : 0(328) 826-85-92

c) mail ve kep adresi                    : oosb@oosb.org.tr

2.İhale Konusu yapım işinin

a) Miktarı (fiziki)ve türü                 : Projedeki Teknik Özelliklere Uygun Olarak 1 Adet Genel Wc Yapım İşi 

b) Yapılacağı yer                           Osmaniye Organize Sanayi Bölgesi

c) İşe başlama tarihi                      : Sözleşmenin yapıldığının tebliğ tarihinden itibaren çalışmalara başlanacaktır.

d) İşin süresi                                  : 30 Takvim Günü

3.İhalenin

a) Yapılacağı Yer                           : Osmaniye Organize Sanayi Toplantı Salonu

b) Tarih ve Saati                            : 12 temmuz  2021 saat 12.00

4.Mal ve Hizmetin Teslimi           : Sözleşmenin imzalanmasına müteakip 30 takvim günü içerisinde inşaat tamamlanarak idareye teslim edilir.

5.Teklifin Süresi ve Şekli             : Teklif 30 gün süre ile geçerli olacak kapalı zarfta anahtar teslim götürü bedel üzerinden verilecektir.

6.Vergi ve Yükümlülükler            : Mal ve hizmet alımından doğan vergiler Yüklenici tarafından ödenir.

7.Geçici ve Kesin Teminat          : İş kapsamında ilgili firmadan %10 nakit teminat kesintisi yapılacaktır.

8. Kabul ve Ödeme İşlemleri      :İnşaat bitiminde kesilecek fatura ile firmaya ödemesi yapılır.

9. İdare 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu ve 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu ve 4735 sayılın Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu’na tabi olmayıp İhaleyi yapıp yapmamakta veya kısmen yapmakta  tamamen serbesttir.   

SAİS SİSTEMİ KURULMASI HAKKINDA İHALE
Yayınlandığı Tarih : 30/06/2021 | Saat :11:33:37

   Osmaniye Organize Sanayi Bölgesi atıksu arıtma tesisine SAİS (Sürekli Atıksu İzleme Sistemleri) kurulumu ve Bakanlık onayları yaptırılacaktır.

1.İDARENİN

a) Adresi                                    :Osmaniye Organize Sanayi Bölge Müdürlüğü Büyüktüysüz Mahallesi E.Ayhan Tosyalı Caddesi Numara:20 Toprakkale / OSMANİYE.

b) Telefon-Faks numarası          :0(328) 826 85 92 – 0(328) 826 81 93 / 0505 451 77 13.

c) Mail adresleri                         :oosb@oosb.org.tr / murat@oosb.org.tr

2.İHALE KONUSU İŞİN

a) Miktarı, türü, şartları              :

İşin konusu; kapasitesi toplamda 7.600 m3/gün olan Osmaniye Organize Sanayi Bölgesi Atıksu Arıtma Tesisine, 22.03.2015 tarih ve 29303 sayılı “Sürekli Atıksu İzleme Sistemleri Tebliği” ve 16.07.2019 tarih ve 30833 sayılı “Sürekli Atıksu İzleme Sistemleri Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ” ’de belirtilen tüm şartlara uygun şekilde SAİS kabini kurulması, proje başvuru dosyası ile sistem onay dosyalarının hazırlanarak onaylatılması, sistemin tam çalışır hale getirilerek garanti süresi dahilinde servis ve bakım işlemlerinin gerçekleştirilmesidir.

b)Yapılacağı Yer                        : Osmaniye Organize Sanayi Bölge Müdürlüğü.

c)İşin Süresi (Temin Süresi)      : 2(iki) ay.

3.İHALENİN

a) Yapılacağı Yer                                 : Osmaniye Organize Sanayi Bölge Müdürlüğü Toplantı Salonu

b) Son Teklif Verme Tarihi ve Saati       : 07.07.2021 Çarşamba – 12:00

4.Mal veya Hizmetin Teslimi    : İşin toplam süresi 2 ay olup, ayrıntılar teknik şartnamede yer almaktadır.

5.Teklifin Süresi ve Şekli         :Teklif mektubu, 10 gün süre ile geçerli olacak olup, kapalı-kaşeli zarfta KDV hariç fiyat teklifleri verilecektir. Teklifler bölge müdürlüğü evrak kayıt birimine elden veya kargo yoluyla teslim edilecektir.

6.Kesin Teminat                      : İş kapsamında teminat mektubu alınmayacaktır.

7.Vergi ve Yükümlülükler        : Mal ve hizmet alımından doğan vergiler Yüklenici tarafından ödenir.

8.Kabul ve Ödeme İşlemleri    : Ödeme ile ilgili ayrıntılar teknik şartnamede belirtilmekle beraber; ilk aşamada %40 avans ödemesi, kabinin yerinde kurulumunda %40 ara ödeme ve kabul-onay işlemlerinin tamamlanmasını müteakip kalan %20 ödeme yapılacaktır.

9.Garanti ve BakımSüresi       : En az 2(iki) yıl olup, daha fazla garanti süresi verilmesi tercih sebebi olabilecektir.

10.İdare, 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu ve 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu ve 4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu’na tabi olmayıp ihaleyi yapıp yapmamakta, kısmen yapmakta veya iptal etmekte serbesttir.

%3 SENTETİK İTFAİYE KÖPÜK KONSANTRESİ ALIMI HAKKINDA İHALE
Yayınlandığı Tarih : 16/06/2021 | Saat :16:04:52

   Osmaniye Organize Sanayi Bölgesi itfaiye araçlarımız için yangınlarda kullanılmak üzere %3 sentetik köpük konsantresi alımı yapılacaktır.

1.İDARENİN

a) Adresi                                    :Osmaniye Organize Sanayi Bölge Müdürlüğü Büyüktüysüz Mahallesi E.Ayhan Tosyalı Caddesi Numara:20 Toprakkale / OSMANİYE.

b) Telefon-Faks numarası          :0(328) 826-85-92

c) Mail ve kep adresi                  :oosb@oosb.org.tr

2.İHALE KONUSU İŞİN

a) Miktarı, türü, şartları              :

* İtfaiye araçlarında kullanılmak üzere “ %3 SENTETİK İTFAİYE KÖPÜK EKSTRESİ ” alımı yapılacaktır.

* 30 lt.’lık bidonlarda 50 bidon (toplamda 1.500 lt.) köpük alımı yapılacaktır. Bidonlar alıcıda kalacak şekilde teslimat yapılarak, teklifler oluşturulacaktır.

* Oluşturulan tekliflere nakliye ücreti dahil edilecek olup; tarafımızca satıcıya, taşıyıcıya nakliye bedeli ödemesi yapılmayacaktır.

* Teklifler; KDV hariç TL(Türk Lirası) olarak hazırlanacaktır.

* Teklifler; 1 (bir) kilogram %3’lük itfaiye köpük konsantresi bedeli üzerinden hazırlanacaktır.

[ 1 lt. %3’lük sentetik itfaiye köpüğü bedeli teklifimiz ………….TL/LT.+ KDV.’dir ]

b)Yapılacağı Yer                        : Osmaniye Organize Sanayi Bölge Müdürlüğü

c)İşin Süresi (Temin Süresi)      : 10 Takvim Günü

3.İHALENİN

a) Yapılacağı Yer                                 : Osmaniye Organize Sanayi Toplantı Salonu

b) Son Teklif Verme Tarihi ve Saati       : 22.06.2021 Çarşamba – 12:00

4.Mal veya Hizmetin Teslimi    : İdarenin belirleyeceği zamanda, Osmaniye Organize Sanayi Bölge Müdürlüğü İtfaiye Birim Amirliğine teslimat gerçekleştirilecektir.

5.Teklifin Süresi ve Şekli         :Teklif mektubu, 10 gün süre ile geçerli olacak olup, kapalı-kaşeli zarfta KDV hariç TL fiyat teklifleri verilecektir. Teklifler bölge müdürlüğü evrak kayıt birimine elden veya kargo yoluyla teslim edilecektir.

6.Kesin Teminat                      : İş kapsamında teminat mektubu alınmayacaktır.

7.Vergi ve Yükümlülükler        : Mal ve hizmet alımından doğan vergiler Yüklenici tarafından ödenir.

8.Kabul ve Ödeme İşlemleri    : Malın teslimini müteakip kesilecek fatura ile firma hesabına en geç 10 (on) işgünü içinde eft, havale yapılacaktır. Avans ödemesi yapılmayacaktır.

9.Garanti Süresi                      : ---

10.İdare, 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu ve 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu ve 4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu’na tabi olmayıp ihaleyi yapıp yapmamakta, kısmen yapmakta veya iptal etmekte serbesttir.

MAL VE/VEYA HİZMET ALIM İLANI
Yayınlandığı Tarih : 09/06/2021 | Saat :00:00:00

MAL VE/VEYA HİZMET ALIM İLANI

Osmaniye Organize Sanayi Bölgesi  Yedek Malzeme Alım İşi teklif verme usulü(kapalı zarf teklif alma) ile ihale edilecektir.

1.İdarenin

a)Adresi                                 :Büyüktüysüz mah.E.Ayhan Tosyalı cad. No:20 Toprakkale/OSMANİYE

b)Telefon-Faks numarası       :0(328) 826-85-92

c)Mail ve kep adresi               :oosb@oosb.org.tr

2.İhale  Konusu İşin