%3 SENTETİK İTFAİYE KÖPÜK KONSANTRESİ ALIMI HAKKINDA İHALE
Yayınlandığı Tarih : 16/06/2021 | Saat :16:04:52

   Osmaniye Organize Sanayi Bölgesi itfaiye araçlarımız için yangınlarda kullanılmak üzere %3 sentetik köpük konsantresi alımı yapılacaktır.

1.İDARENİN

a) Adresi                                    :Osmaniye Organize Sanayi Bölge Müdürlüğü Büyüktüysüz Mahallesi E.Ayhan Tosyalı Caddesi Numara:20 Toprakkale / OSMANİYE.

b) Telefon-Faks numarası          :0(328) 826-85-92

c) Mail ve kep adresi                  :oosb@oosb.org.tr

2.İHALE KONUSU İŞİN

a) Miktarı, türü, şartları              :

* İtfaiye araçlarında kullanılmak üzere “ %3 SENTETİK İTFAİYE KÖPÜK EKSTRESİ ” alımı yapılacaktır.

* 30 lt.’lık bidonlarda 50 bidon (toplamda 1.500 lt.) köpük alımı yapılacaktır. Bidonlar alıcıda kalacak şekilde teslimat yapılarak, teklifler oluşturulacaktır.

* Oluşturulan tekliflere nakliye ücreti dahil edilecek olup; tarafımızca satıcıya, taşıyıcıya nakliye bedeli ödemesi yapılmayacaktır.

* Teklifler; KDV hariç TL(Türk Lirası) olarak hazırlanacaktır.

* Teklifler; 1 (bir) kilogram %3’lük itfaiye köpük konsantresi bedeli üzerinden hazırlanacaktır.

[ 1 lt. %3’lük sentetik itfaiye köpüğü bedeli teklifimiz ………….TL/LT.+ KDV.’dir ]

b)Yapılacağı Yer                        : Osmaniye Organize Sanayi Bölge Müdürlüğü

c)İşin Süresi (Temin Süresi)      : 10 Takvim Günü

3.İHALENİN

a) Yapılacağı Yer                                 : Osmaniye Organize Sanayi Toplantı Salonu

b) Son Teklif Verme Tarihi ve Saati       : 22.06.2021 Çarşamba – 12:00

4.Mal veya Hizmetin Teslimi    : İdarenin belirleyeceği zamanda, Osmaniye Organize Sanayi Bölge Müdürlüğü İtfaiye Birim Amirliğine teslimat gerçekleştirilecektir.

5.Teklifin Süresi ve Şekli         :Teklif mektubu, 10 gün süre ile geçerli olacak olup, kapalı-kaşeli zarfta KDV hariç TL fiyat teklifleri verilecektir. Teklifler bölge müdürlüğü evrak kayıt birimine elden veya kargo yoluyla teslim edilecektir.

6.Kesin Teminat                      : İş kapsamında teminat mektubu alınmayacaktır.

7.Vergi ve Yükümlülükler        : Mal ve hizmet alımından doğan vergiler Yüklenici tarafından ödenir.

8.Kabul ve Ödeme İşlemleri    : Malın teslimini müteakip kesilecek fatura ile firma hesabına en geç 10 (on) işgünü içinde eft, havale yapılacaktır. Avans ödemesi yapılmayacaktır.

9.Garanti Süresi                      : ---

10.İdare, 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu ve 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu ve 4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu’na tabi olmayıp ihaleyi yapıp yapmamakta, kısmen yapmakta veya iptal etmekte serbesttir.

MAL VE/VEYA HİZMET ALIM İLANI
Yayınlandığı Tarih : 09/06/2021 | Saat :00:00:00

MAL VE/VEYA HİZMET ALIM İLANI

Osmaniye Organize Sanayi Bölgesi  Yedek Malzeme Alım İşi teklif verme usulü(kapalı zarf teklif alma) ile ihale edilecektir.

1.İdarenin

a)Adresi                                 :Büyüktüysüz mah.E.Ayhan Tosyalı cad. No:20 Toprakkale/OSMANİYE

b)Telefon-Faks numarası       :0(328) 826-85-92

c)Mail ve kep adresi               :oosb@oosb.org.tr

2.İhale  Konusu İşin

3.İhalenin

a) Yapılacağı Yer                            : Osmaniye Organize Sanayi Bölge Müdürlüğü

b) Son Teklif Verme Tarihi ve Saati : 11 Haziran 2021-saat:14.00

4.Mal veya Hizmetin Teslimi   : 15 Takvim günü içerisinde tamamlanarak idareye teslim edilir.

5.Teklifin Süresi ve Şekli  :Teklif 30 gün süre ile geçerli olacak kapalı zarfta KDV hariç fiyat teklifleri verilecektir.

6.Geçici ve Kesin Teminat  : İş kapsamında teminat alınmayacaktır.

7.Vergi ve Yükümlülükler : Mal alımından doğan vergiler Yüklenici tarafından ödenir.(KDV idarece ödenecektir.)

8.Kabul ve Ödeme İşlemleri : Malzemelerin teslimi sonrası kesilecek fatura ile ödeme yapılacaktır.

9.Garanti Süresi: Ürün tesliminden sonra 24 ay olacaktır.

10. İdare, 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu ve 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu ve 4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu’na tabi olmayıp ihaleyi yapıp yapmamakta, kısmen yapmakta veya iptal etmekte serbesttir.

 

SU SONDAJ KUYUSU AÇILMASI HAKKINDA İHALE
Yayınlandığı Tarih : 21/04/2021 | Saat :15:25:04

   Osmaniye Organize Sanayi Bölgesi içerisinde su sondaj kuyusu açılarak, kılıf borusu ile teçhiz edilecektir.

1.İDARENİN

a) Adresi                                    :Osmaniye Organize Sanayi Bölge Müdürlüğü Büyüktüysüz Mahallesi E.Ayhan Tosyalı Caddesi Numara:20 Toprakkale / OSMANİYE.

b) Telefon-Faks numarası          :0(328) 826-85-92

c) Mail ve kep adresi                  :oosb@oosb.org.tr

2.İHALE KONUSU İŞİN

a) Miktarı, türü, şartları              :

* İşin kontrolörlüğü Osmaniye Organize Sanayi Bölge Müdürlüğünce yürütülecektir.

* Kuyu açma çapı 15”(onbeşinç) matkapla delinmiş olacak, kuyu suyun bulunmasını müteakip 10”(oninç) çapında ve 5 mm.et kalınlığındaki demir sondaj kılıf borusuyla teçhiz edilecek, kılıf borusu etrafı çakıllaması yapılacaktır.

* Kılıf borusu indirilen kuyuya; 2x2x0,5 metre ebatlarında kuyu ağzı betonu dökülecek, kolon borusu çıkış ağzı ise kaynak ile kapatılarak emniyete alınarak, iş tamamlanacaktır.

* Teklifler; delgi derinliği baz alınarak 1 metre/TL birim fiyat esasına göre hazırlanacaktır. Teklifler, hem delgi bedeli hem de kılıf boru bedelini ve teçhizini birada içerecek tek ve metre başına birim bedelli olacak şekilde hazırlanacaktır.

* Verilen teklifler; delgi, kılıf borusu, kılıf boru teçhizi, kılıf borusu çakıllaması, sondaj esnasında kullanılacak akaryakıt, kuyu ağzı beton bedelini, nakliye, montaj, iş makineleri-toprak vb.teminini  içermelidir. İhtiyaç anında sadece Osmaniye OSB Müdürlüğü tarafından sadece su temini sağlanacaktır.

* Teklif sunulabilmesi için Osmaniye OSB Müdürlüğü’nden temin edilecek teknik şartnamenin de onaylanarak, teklif zarfında yer alması gerekmektedir.

b)Yapılacağı Yer                        : Osmaniye Organize Sanayi Bölge Müdürlüğü

c)İşin Süresi (Temin Süresi)      : 30 Takvim Günü

3.İHALENİN

a) Yapılacağı Yer                                 : Osmaniye Organize Sanayi Toplantı Salonu

b) Son Teklif Verme Tarihi ve Saati       : 28.04.2021 Çarşamba – 15:00

4.Mal veya Hizmetin Teslimi    : İdarenin belirleyeceği periyotlar ve zamanda teslimat gerçekleştirilecektir.

5.Teklifin Süresi ve Şekli         :Teklif mektubu, 30 gün süre ile geçerli olacak olup, kapalı-kaşeli zarfta KDV hariç TL fiyat teklifleri verilecektir. Teklifler bölge müdürlüğü evrak kayıt birimine elden veya kargo yoluyla teslim edilecektir.

6.Kesin Teminat                      : İş kapsamında teminat mektubu alınmayacaktır.

7.Vergi ve Yükümlülükler        : Mal ve hizmet alımından doğan vergiler Yüklenici tarafından ödenir.

8.Kabul ve Ödeme İşlemleri    : Malın teslimini müteakip kesilecek fatura ile firma hesabına en geç 10 (on) işgünü içinde eft, havale yapılacaktır. Avans ödemesi yapılmayacaktır.

9.Garanti Süresi                      : ---

10.İdare, 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu ve 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu ve 4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu’na tabi olmayıp ihaleyi yapıp yapmamakta, kısmen yapmakta veya iptal etmekte serbesttir.

Yaklaşık 37,5 Ha Büyüklüğündeki 6. İlave Alanın Kamulaştırma Planının Hazırlanarak İlgili Kurumlara Onaylatılması İşi İhalesi
Yayınlandığı Tarih : 16/04/2021 | Saat :00:00:00

MAL VE/VEYA HİZMET ALIM İLANI

Osmaniye Organize Sanayi Bölgesinde Yaklaşık 37,5 ha büyüklüğündeki 6. ilave alanın Kamulaştırma planı dosyalarının hazırlanarak İlgili kurumlara onaylatılması işi ihalesi teklif verme usulü (kapalı zarf teklif alma) ile ihale edilecektir.

1.İdarenin

a) Adresi                                         : Büyüktüysüz mah. E.Ayhan Tosyalı cad. No:20 Toprakkale/OSMANİYE

b) Telefon-Faks Numarası               : 0(328) 826-85-92

c) mail ve kep adresi                       : oosb@oosb.org.tr    kep: osmaniyeosb@hs02.kep.tr

2.İhale Konusu yapım işinin

a) Miktarı (fiziki)ve türü                    : Yaklaşık 37,5 ha büyüklüğündeki 6. ilave alanın Kamulaştırma planı dosyalarının hazırlanarak İlgili kurumlara onaylatılması işi

b) Yapılacağı yer                              : Osmaniye Organize Sanayi Bölgesi

c) İşe başlama tarihi                        : Sözleşmenin yapıldığının tebliğ tarihinden itibaren çalışmalara başlanacaktır.

d) İşin süresi                                    : 30 Takvim Günü

3.İhalenin

a) Yapılacağı Yer                               : Osmaniye Organize Sanayi Bölge Müdürlüğü Toplantı Salonu

b) Son Teklif Verme Tarih ve Saati   : 19 Nisan 2021 saat 17.00

4.Mal ve Hizmetin Teslimi              : Sözleşmenin imzalanmasına müteakip 30 takvim günü içerisinde dosyalar hazırlanarak ve onaylatılarak idareye teslim edilir.

5.Teklifin Süresi ve Şekli                : Teklif 30 gün süre ile geçerli olacak anahtar teslim bedel üzerinden verilecektir.

6.Vergi ve Yükümlülükler               : Hizmet alımından doğan vergiler Yüklenici tarafından ödenir.

7.Geçici ve Kesin Teminat             :İş kapsamında ilgili firmandan teminat kesintisi yapılmayacaktır.

8. Kabul ve Ödeme İşlemleri         : İlgili kurum onaylarından sonra kesilecek fatura ile firmaya ödemesi yapılır.

9. İdare 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu ve 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu ve 4735 sayılın Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu’na tabi olmayıp İhaleyi yapıp yapmamakta, kısmen yapmakta veya dilediğine yaptırmakta tamamen serbesttir.   

 

160 mm. 10 ATÜ HDPE BORU ve ÇEŞİTLİ SU MALZEMELERİ ALIM İHALESİ
Yayınlandığı Tarih : 08/04/2021 | Saat :09:24:14

     Osmaniye Organize Sanayi Bölgesi kullanma suyu hatlarından yaklaşık 756 m.’lik kısmının yenilenmesi maksadıyla; 160 mm. çapında ve 10 atü  basınca dayanıklı HDPE-100 boru ile çeşitli su malzemeleri - elemanları alımı gerçekleştirilecektir.

1.İDARENİN

a) Adresi                                    :Osmaniye Organize Sanayi Bölge Müdürlüğü Büyüktüysüz Mahallesi E.Ayhan Tosyalı Caddesi Numara:20 Toprakkale / OSMANİYE.

b) Telefon-Faks numarası          :0(328) 826-85-92

c) Mail ve kep adresi                  :oosb@oosb.org.tr

2.İHALE KONUSU İŞİN

a) Miktarı, türü, şartları              :

* 160 mm.çapında, 10 Atü basınca dayanıklı HDPE-100 boru alımı yapılacaktır. Boru toplam olarak, 13,5 metreden 56 boy genel toplamda da 756 metre olacaktır.

Ayrıca; 160 mm.çapında 2 adet sürgülü vana, 1 adet 280-160 HDPE redüksiyon, 2 adet 160-150 HDPE redüksiyon, 50 m. 40 mm.çapında HDPE-100 boru, 6 adet 40 mm.çaplı küresel vana alımı da yapılacaktır.

* Teklifler; boru için 1 metre/TL birim fiyat esasına göre, teslim yeri Osmaniye Organize Sanayi Bölgesi Toprakkale/Osmaniye olacak şekilde, nakliye dahil, ve toplam olarak (borular ve tüm diğer malzemeler) TL (Türk Lirası) bazında hazırlanacaktır.

b)Yapılacağı Yer                        : Osmaniye Organize Sanayi Bölgesi Ali İlbeyli Cd.

c)İşin Süresi (Temin Süresi)      : 5 Takvim Günü

3.İHALENİN

a) Yapılacağı Yer                                 : Osmaniye Organize Sanayi Toplantı Salonu

b) Son Teklif Verme Tarihi ve Saati       : 12.04.2021 Pazartesi – 15:00

4.Mal veya Hizmetin Teslimi    : İdarenin belirleyeceği periyotlar ve zamanda teslimat gerçekleştirilecektir.

5.Teklifin Süresi ve Şekli         :Teklif mektubu, 30 gün süre ile geçerli olacak olup, kapalı-kaşeli zarfta KDV hariç TL fiyat teklifleri verilecektir. Teklifler bölge müdürlüğü evrak kayıt birimine elden veya kargo yoluyla teslim edilecektir.

6.Kesin Teminat                      : İş kapsamında teminat mektubu alınmayacaktır.

7.Vergi ve Yükümlülükler        : Mal ve hizmet alımından doğan vergiler Yüklenici tarafından ödenir.

8.Kabul ve Ödeme İşlemleri    : Malın teslimini müteakip kesilecek fatura ile firma hesabına en geç 10 (on) işgünü içinde eft, havale yapılacaktır.

9.Garanti Süresi                      : ---

10.İdare, 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu ve 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu ve 4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu’na tabi olmayıp ihaleyi yapıp yapmamakta, kısmen yapmakta veya iptal etmekte serbesttir.

160 mm. 10 ATÜ HDPE BORU ve İŞE BAĞLI SU MALZEMELERİNİN İNŞASINA AİT İŞÇİLİK İHALESİ
Yayınlandığı Tarih : 08/04/2021 | Saat :09:23:18

     Osmaniye Organize Sanayi Bölgesi Ali İlbeyli caddesinde kullanma suyu hatlarından yaklaşık 756 m.’lik kısmının yenilenmesi maksadıyla; boru kaynağı ve kazı alanına teşkili ve bağlı işlerle ilgili hizmet alımı gerçekleştirilecektir.

1.İDARENİN

a) Adresi                                    :Osmaniye Organize Sanayi Bölge Müdürlüğü Büyüktüysüz Mahallesi E.Ayhan Tosyalı Caddesi Numara:20 Toprakkale / OSMANİYE.

b) Telefon-Faks numarası          :0(328) 826-85-92

c) Mail ve kep adresi                  :oosb@oosb.org.tr

2.İHALE KONUSU İŞİN

a) Miktarı, türü, şartları              :

* Osmaniye OSB Ali İlbeyli Cd.üzerinde 101 ada12 parsel ile 101 ada 8 numaralı parsel üzerinde 756 metre uzunluğunda, kazısı ve dolgusu yapılmış alana 160 mm.çaplı HDPE-100 borunun kaynak ve diğer tüm bağlantıları yapılacaktır.

* 160 mm.çaplı HDPE-100 borunun 280 mm.çaplı boruya bağlantısı redüksiyonla yapılacak, 160 mm.çaplı sürgülü vana bağlantısı yapılacaktır.

* 160 mm.çaplı HDPE-100 borunun 150 mm.çaplı boruya bağlantısı redüksiyonla yapılacak, 160 mm.çaplı sürgülü vana bağlantısı yapılacaktır.

* 6 adet parsele; 40 mm.çaplı borudan160 mm.çaplı HDPE-100 borusuna bağlantı yapılacak, yaklaşık 15’er metre bağlantı parsel içerisindeki su sayaçlarına kadar götürülecek, vana takılacak, su saatlerine bağlantısı yapılacaktır. Bu maddedeki işler için kullanılacak redüksiyon ve bağlantı elemanlarının temini müteahhide ait olacaktır.

* 1 adet yangın hidrantının idarenin göstereceği yerde, 160 mm.çaplı HDPE-100 boruya bağlantısı yapılacak, hidrant girişine vana takılacaktır. Bu maddedeki işler için kullanılacak redüksiyon ve bağlantı elemanlarının temini müteahhide ait olacaktır.

* Son hat bağlantı noktasında da 160 mm. çaplı HDPE-100 boru, 150 mm.’lik hatta redüksiyon ile bağlanacaktır.

* İdare tarafından sağlanacak malzemeler ve işler; boruların tamamı, redüksiyonlar, yangın hidrantı, vanalar, kazı işlemleri, gerekirse karotla delme işlemi, boru alt ve üst gömlekleme işlemleri için gerekli dolgu malzemesidir.

* Müteahhid; boru kaynak işleri, vana-redüksiyon-hidrant vb.su fittings malzemeleri bağlantı işleri, alt ve üst boru gömleklemesinde dolgu malzemesinin kanala yayılımından ve hattın sızdırmazlığından sorumlu olacaktır.

* Teklifler; yukarıda açıklanan tüm işlerin tamamlanabilmesi için verilecek olup, işçilik ve hattın teşkil-inşa edilmesini kapsar ve nakliye dahil (dolgu malzemeleri hariç tüm malzemelerin depodan iş alanına taşınması), TL (Türk Lirası) bazında toplam tek teklif ücreti üzerinden hazırlanacaktır.

b)Yapılacağı Yer                        : Osmaniye Organize Sanayi Bölgesi Ali İlbeyli Cd.

c)İşin Süresi (Temin Süresi)      : 3 Takvim Günü

3.İHALENİN

a) Yapılacağı Yer                                 : Osmaniye Organize Sanayi Toplantı Salonu

b) Son Teklif Verme Tarihi ve Saati       : 12.04.2021 Pazartesi – 15:00

4.Mal veya Hizmetin Teslimi    : İdarenin belirleyeceği periyotlar ve zamanda teslimat gerçekleştirilecektir.

5.Teklifin Süresi ve Şekli         :Teklif mektubu, 30 gün süre ile geçerli olacak olup, kapalı-kaşeli zarfta KDV hariç TL fiyat teklifleri verilecektir. Teklifler bölge müdürlüğü evrak kayıt birimine elden veya kargo yoluyla teslim edilecektir.

6.Kesin Teminat                      : İş kapsamında teminat mektubu alınmayacaktır.

7.Vergi ve Yükümlülükler        : Mal ve hizmet alımından doğan vergiler Yüklenici tarafından ödenir.

8.Kabul ve Ödeme İşlemleri    : Malın teslimini müteakip kesilecek fatura ile firma hesabına en geç 10 (on) işgünü içinde eft, havale yapılacaktır.

9.Garanti Süresi                      : ---

10.İdare, 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu ve 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu ve 4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu’na tabi olmayıp ihaleyi yapıp yapmamakta, kısmen yapmakta veya iptal etmekte serbesttir.

MAL VE/VEYA HİZMET ALIM İLANI
Yayınlandığı Tarih : 24/03/2021 | Saat :09:54:11

MAL VE/VEYA HİZMET ALIM İLANI

Osmaniye Organize Sanayi Bölgesi  Yedek Malzeme Alım İşi teklif verme usulü(kapalı zarf teklif alma) ile ihale edilecektir.

1.İdarenin

a)Adresi                                 :Büyüktüysüz mah.E.Ayhan Tosyalı cad. No:20 Toprakkale/OSMANİYE

b)Telefon-Faks numarası       :0(328) 826-85-92

c)Mail ve kep adresi               :oosb@oosb.org.tr

2.İhale  Konusu İşin

S.N.

MALZEMENİN CİNSİ

ADET

MARKA

BİRİM FİYAT

TUTAR

1

100W SB ARMATÜR

150

 

 

 

2

250W SB ARMATÜR

50

 

 

 

3

100W SB AMPÜL

100

 

 

 

4

250W SB AMPÜL

50

 

 

 

5

E-27 DUY

100

 

 

 

6

10 KVA UPS

4

 

 

 

7

2 KVA UPS

2

 

 

 

8

75KW KONTAKTÖR

4

 

 

 

9

VHD SİS TİPİ İZALATÖR (SAPLAMALARIYLA BİRLİKTE)

30

 

 

 

10

1X240+25 HARİCİ XLPE KABLO BAŞLIĞI

15

 

 

 

11

SIVI SEVİYE ROLESİ

30

 

 

 

12

75 kw OTOMATİK KABİNLİ DİZEL JENERATÖR

1

 

 

 

 

TOPLAM

 

 

K.D.V. %18

 

 

G.TOPLAM

 

 

 

3.İhalenin

a) Yapılacağı Yer                            : Osmaniye Organize Sanayi Toplantı Salonu

b) Son Teklif Verme Tarihi ve Saati : 29 Mart 2021-saat:14.00

4.Mal veya Hizmetin Teslimi   : 15 Takvim günü içerisinde tamamlanarak idareye teslim edilir.

5.Teklifin Süresi ve Şekli  :Teklif 30 gün süre ile geçerli olacak kapalı zarfta KDV hariç fiyat teklifleri verilecektir.

6.Geçici ve Kesin Teminat  : İş kapsamında teminat alınmayacaktır.

7.Vergi ve Yükümlülükler : Mal alımından doğan vergiler Yüklenici tarafından ödenir.(KDV idarece ödenecektir.)

8.Kabul ve Ödeme İşlemleri : Malzemelerin teslimi sonrası kesilecek fatura ile ödeme yapılacaktır.

9.Garanti Süresi: Ürün tesliminden sonra 24 ay olacaktır.

10. İdare, 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu ve 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu ve 4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu’na tabi olmayıp ihaleyi yapıp yapmamakta, kısmen yapmakta veya iptal etmekte serbesttir.

Yaklaşık 37,5 Ha Büyüklüğündeki 6. İlave Alanın İfraz Dosyalarının Hazırlanarak İlgili Kurumlara Onaylatılması İşi İhalesi
Yayınlandığı Tarih : 19/03/2021 | Saat :00:00:00

MAL VE/VEYA HİZMET ALIM İLANI

Osmaniye Organize Sanayi Bölgesinde Yaklaşık 37,5 ha büyüklüğündeki 6. ilave alanın ifraz dosyalarının hazırlanarak İlgili kurumlara onaylatılması işi ihalesi teklif verme usulü (kapalı zarf teklif alma) ile ihale edilecektir.

1.İdarenin

a) Adresi                                         : Büyüktüysüz mah. E.Ayhan Tosyalı cad. No:20 Tüysüz Beldesi/Toprakkale/OSMANİYE

b) Telefon-Faks Numarası               : 0(328) 826-85-92

c) mail ve kep adresi                       : oosb@oosb.org.tr    kep: osmaniyeosb@hs02.kep.tr

2.İhale Konusu yapım işinin

a) Miktarı (fiziki)ve türü                    : Yaklaşık 37,5 ha büyüklüğündeki 6. ilave alanın dosyalarının hazırlanarak İlgili kurumlara onaylatılması işi

b) Yapılacağı yer                              : Osmaniye Organize Sanayi Bölgesi

c) İşe başlama tarihi                        : Sözleşmenin yapıldığının tebliğ tarihinden itibaren çalışmalara başlanacaktır.

d) İşin süresi                                    : 30 Takvim Günü

3.İhalenin

a) Yapılacağı Yer                               : Osmaniye Organize Sanayi Bölge Müdürlüğü Toplantı Salonu

b) Son Teklif Verme Tarih ve Saati   : 26 mart 2021 saat 17.00

4.Mal ve Hizmetin Teslimi              : Sözleşmenin imzalanmasına müteakip 30 takvim günü içerisinde dosyalar hazırlanarak idareye teslim edilir.

5.Teklifin Süresi ve Şekli                : Teklif 30 gün süre ile geçerli olacak anahtar teslim bedel üzerinden verilecektir.

6.Vergi ve Yükümlülükler               : Hizmet alımından doğan vergiler Yüklenici tarafından ödenir.

7.Geçici ve Kesin Teminat             :İş kapsamında ilgili firmandan teminat kesintisi yapılmayacaktır.

8. Kabul ve Ödeme İşlemleri         : İlgili kurum onaylarından sonra kesilecek fatura ile firmaya ödemesi yapılır.

9. İdare 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu ve 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu ve 4735 sayılın Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu’na tabi olmayıp İhaleyi yapıp yapmamakta, kısmen yapmakta veya dilediğine yaptırmakta tamamen serbesttir.   

 

YEŞİL KURUTAN İLACI ALIMI İHALESİ
Yayınlandığı Tarih : 25/02/2021 | Saat :10:32:34

     Osmaniye Organize Sanayi Bölgesi, bölge içi yabani ot ile mücadelede yeşil kurutan ilacı alımı işi teklif verme usulü(kapalı zarf teklif alma) ile ihale edilecektir.

1.İdarenin

a)Adresi                                  :Büyüktüysüz mah.E.Ayhan Tosyalı cad. No:20 Toprakkale/OSMANİYE

b)Telefon-Faks numarası        :0(328) 826-85-92

c)Mail ve kep adresi                :oosb@oosb.org.tr

2.İhale  Konusu İşin

a) Miktarı (fiziki)ve türü        : Bölge içi yabani ot ile mücadelede yeşil kurutan ilacı alımı

ADET

MARKA

MODEL

25

SONROUD

SONROUD 48 SL HERBİSİT (20 LT.)

15

AMİN

AMİN 500 SL HERBİSİT (1 LT.)

 

b)Yapılacağı Yer                    : Osmaniye Organize Sanayi Bölgesi

3.İhalenin

a) Yapılacağı Yer                            : Osmaniye Organize Sanayi Toplantı Salonu

b) Son Teklif Verme Tarihi ve Saati :  08:00– 12:00    01/03/2021

4.Mal veya Hizmetin Teslimi   : 5 Takvim günü içerisinde tamamlanarak idareye teslim edilir.

5.Teklifin Süresi ve Şekli       :Teklif 5 gün süre ile geçerli olacak kapalı-kaşeli zarfta KDV hariç TL fiyat teklifleri verilecektir. Zarf içerisinde teklif yazısı, kaşe-imzali teknik şartname-sözleşme tasarısı-yapılacak işin yer krokisi bulunacaktır.

6.Vergi ve Yükümlülükler       : Mal ve hizmet alımından doğan vergiler Yüklenici tarafından ödenir. İşçilik içeren faturaya tevkifat yansıtılır.

7.Kabul ve Ödeme İşlemleri   : İşin tamamlanmasını müteakip kesilecek fatura ile nakden ödeme yapılacaktır.

8.İdare, 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu ve 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu ve 4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu’na tabi olmayıp ihaleyi yapıp yapmamakta, kısmen yapmakta veya iptal etmekte serbesttir.

Osmaniye Organize Sanayi Bölgesi, bölge içi yabani ot ile mücadelede yeşil kurutan ilacı alımı işi teklif verme usulü(kapalı zarf teklif alma) ile ihale edilecektir.

1.İdarenin

a)Adresi                                  :Büyüktüysüz mah.E.Ayhan Tosyalı cad. No:20 Toprakkale/OSMANİYE

b)Telefon-Faks numarası        :0(328) 826-85-92

c)Mail ve kep adresi                :oosb@oosb.org.tr

2.İhale  Konusu İşin

a) Miktarı (fiziki)ve türü        : Bölge içi yabani ot ile mücadelede yeşil kurutan ilacı alımı

ADET

MARKA

MODEL

25

SONROUD

SONROUD 48 SL HERBİSİT (20 LT.)

15

AMİN

AMİN 500 SL HERBİSİT (1 LT.)

 

b)Yapılacağı Yer                    : Osmaniye Organize Sanayi Bölgesi

3.İhalenin

a) Yapılacağı Yer                            : Osmaniye Organize Sanayi Toplantı Salonu

b) Son Teklif Verme Tarihi ve Saati :  08:00– 12:00    26/02/2021

4.Mal veya Hizmetin Teslimi   : 5 Takvim günü içerisinde tamamlanarak idareye teslim edilir.

5.Teklifin Süresi ve Şekli       :Teklif 5 gün süre ile geçerli olacak kapalı-kaşeli zarfta KDV hariç TL fiyat teklifleri verilecektir. Zarf içerisinde teklif yazısı, kaşe-imzali teknik şartname-sözleşme tasarısı-yapılacak işin yer krokisi bulunacaktır.

6.Vergi ve Yükümlülükler       : Mal ve hizmet alımından doğan vergiler Yüklenici tarafından ödenir. İşçilik içeren faturaya tevkifat yansıtılır.

7.Kabul ve Ödeme İşlemleri   : İşin tamamlanmasını müteakip kesilecek fatura ile nakden ödeme yapılacaktır.

8.İdare, 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu ve 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu ve 4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu’na tabi olmayıp ihaleyi yapıp yapmamakta, kısmen yapmakta veya iptal etmekte serbesttir.

Sfero Döküm Kanalizasyon Baca Kapağı Temini
Yayınlandığı Tarih : 23/02/2021 | Saat :00:00:00

MAL VE/VEYA HİZMET ALIM İLANI

Osmaniye Organize Sanayi Bölgesi Toplamda 50 adet Sfero Döküm Kanalizasyon Baca Kapağı Temini işi ihalesi teklif verme usulü (kapalı zarf teklif alma veya resmi mail adresine gönderilecektir)ile ihale edilecektir.

1. İdarenin

a) Adresi                                 : Büyüktüysüz mah. E.Ayhan Tosyalı cad. No:20 Tüysüz Beldesi/Toprakkale/OSMANİYE

b) Telefon-Faks Numarası      : 0(328) 826-85-92

c) mail ve kep adresi                 : oosb@oosb.org.tr      kep: osmaniyeosb@hs02.kep.tr

2.İhale Konusu yapım işinin

a) Miktarı (fiziki)ve türü              : Karayolları ve İller Bankası Teknik şartnamelerine uygun 50 adet 88+-3 kg Ağır tip Sfero döküm kanalizasyon baca kapağı temini

b) Yapılacağı yer                       :Osmaniye Organize Sanayi Bölgesi

c) İşe başlama tarihi                 :Sözleşmenin yapıldığının tebliğ tarihinden itibaren çalışmalara başlanacaktır.

d) İşin süresi                             :30 Takvim Günü

3.İhalenin

a) Yapılacağı Yer                       :Osmaniye Organize Sanayi Bölge Müdürlüğü Toplantı Salonu

b) Son Teklif Verme Tarih ve Saati : 26 şubat  2021 saat 17.00

4.Mal ve Hizmetin Teslimi       : Sözleşmenin imzalanmasına müteakip 30 takvim günü içerisinde malzemeler hazırlanarak idareye teslim edilir.

5.Teklifin Süresi ve Şekli        :Teklif 30 gün süre ile geçerli olacak nakliye dahil anahtar teslim bedel üzerinden verilecektir.

6.Vergi ve Yükümlülükler       :Mal alımından doğan vergiler Yüklenici tarafından ödenir.

7.Geçici ve Kesin Teminat      :İş kapsamında ilgili firmandan teminat kesintisi yapılmayacaktır.

8. Kabul ve Ödeme İşlemleri :Malzemelerin İdareye tesliminden sonra kesilecek fatura ile firmaya ödemesi yapılır.

9. İdare 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu ve 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu ve 4735 sayılın Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu’na tabi olmayıp İhaleyi yapıp yapmamakta veya kısmen yapmakta veya dilediğine yapmakta tamamen serbesttir.   

50 Adet Beton Donatılı Kanalizasyon Baca Kapağı Temini
Yayınlandığı Tarih : 23/02/2021 | Saat :00:00:00

MAL VE/VEYA HİZMET ALIM İLANI

Osmaniye Organize Sanayi Bölgesi Toplamda 50 adet Beton Donatılı Kanalizasyon Baca Kapağı Temini işi ihalesi teklif verme usulü (kapalı zarf teklif alma veya resmi mail adresine gönderilebilecektir)ile ihale edilecektir.

1.İdarenin

a) Adresi                                   : Büyüktüysüz mah. E.Ayhan Tosyalı cad. No:20 Tüysüz Beldesi/Toprakkale/OSMANİYE

b) Telefon-Faks Numarası         : 0(328) 826-85-92

c) mail ve kep adresi                  : oosb@oosb.org.tr    kep: osmaniyeosb@hs02.kep.tr

2.İhale Konusu yapım işinin

a) Miktarı (fiziki)ve türü : Karayolları ve İller Bankası Teknik şartnamelerine uygun 50 adet Ağır Tip Beton Donatılı  Kanalizasyon Baca Kapağı Temini

b) Yapılacağı yer          : Osmaniye Organize Sanayi Bölgesi

c) İşe başlama tarihi    : Sözleşmenin yapıldığının tebliğ tarihinden itibaren çalışmalara başlanacaktır.

d) İşin süresi                : 30 Takvim Günü

3.İhalenin

a) Yapılacağı Yer : Osmaniye Organize Sanayi Bölge Müdürlüğü Toplantı Salonu

b) Son Teklif Verme Tarih ve Saati : 26 şubat  2021 saat 17.00

4.Mal ve Hizmetin Teslimi : Sözleşmenin imzalanmasına müteakip 30 takvim günü içerisinde malzemeler hazırlanarak idareye teslim edilir.

5.Teklifin Süresi ve Şekli  : Teklif 30 gün süre ile geçerli olacak nakliye dahil anahtar teslim bedel üzerinden verilecektir.

6.Vergi ve Yükümlülükler : Mal alımından doğan vergiler Yüklenici tarafından ödenir.

7.Geçici ve Kesin Teminat :İş kapsamında ilgili firmandan teminat kesintisi yapılmayacaktır.

8. Kabul ve Ödeme İşlemleri :Malzemelerin İdareye tesliminden sonra kesilecek fatura ile firmaya ödemesi yapılır.

9. İdare 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu ve 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu ve 4735 sayılın Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu’na tabi olmayıp İhaleyi yapıp yapmamakta, kısmen yapmakta veya dilediğine yaptırmakta tamamen serbesttir.   

Toplamda 315 Adet Fabrika Numarataj Plakası Temini
Yayınlandığı Tarih : 23/02/2021 | Saat :00:00:00

MAL VE/VEYA HİZMET ALIM İLANI

Osmaniye Organize Sanayi Bölgesi Toplamda 315 adet Fabrika Numarataj Plakası Temini işi ihalesi teklif verme usulü (kapalı zarf teklif alma) ile ihale edilecektir.

1.İdarenin

a) Adresi                                 : Büyüktüysüz mah. E.Ayhan Tosyalı cad. No:20 Tüysüz Beldesi/Toprakkale/OSMANİYE

b) Telefon-Faks Numarası      : 0(328) 826-85-92

c) mail ve kep adresi               : oosb@oosb.org.tr    kep: osmaniyeosb@hs02.kep.tr

2.İhale Konusu yapım işinin

a) Miktarı (fiziki)ve türü            :Toplamda 315 adet ilgili şartnamelerine ve teklif formunda istenilen özelliklere uygun Fabrika Numarataj Plakası Temini

b) Yapılacağı yer                      : Osmaniye Organize Sanayi Bölgesi

c) İşe başlama tarihi                 : Sözleşmenin yapıldığının tebliğ tarihinden itibaren çalışmalara başlanacaktır.

d) İşin süresi                             : 30 Takvim Günü

3.İhalenin

a) Yapılacağı Yer                       : Osmaniye Organize Sanayi Bölge Müdürlüğü Toplantı Salonu

b) Son Teklif Verme Tarih ve Saati    : 01 mart 2021 saat 17.00

4.Mal ve Hizmetin Teslimi       : Sözleşmenin imzalanmasına müteakip 30 takvim günü içerisinde malzemeler hazırlanarak idareye teslim edilir.

5.Teklifin Süresi ve Şekli        : Teklif 30 gün süre ile geçerli olacak nakliye dahil anahtar teslim bedel üzerinden verilecektir.

6.Vergi ve Yükümlülükler       : Mal alımından doğan vergiler Yüklenici tarafından ödenir.

7.Geçici ve Kesin Teminat     :İş kapsamında ilgili firmandan teminat kesintisi yapılmayacaktır.

8. Kabul ve Ödeme İşlemleri : Malzemelerin İdareye tesliminden sonra kesilecek fatura ile firmaya ödemesi yapılır.

9. İdare 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu ve 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu ve 4735 sayılın Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu’na tabi olmayıp İhaleyi yapıp yapmamakta, kısmen yapmakta veya dilediğine yaptırmakta tamamen serbesttir.   

Yaklaşık 20 Ha büyüklüğündeki 7. İlave alanın 1/100.000 ölçekli Osmaniye çevre düzeni planına işlenmesi,1/5000 veya 1/2000 ölçekli Nazım İmar Planı ile 1/1000 ölçekli Uygulama imar planı dosyalarının hazırlanarak İlgili kurumlara onaylatılması işi
Yayınlandığı Tarih : 23/02/2021 | Saat :00:00:00

MAL VE/VEYA HİZMET ALIM İLANI

Osmaniye Organize Sanayi Bölgesinde Yaklaşık 20 Ha büyüklüğündeki 7. İlave alanın 1/100.000 ölçekli Osmaniye çevre düzeni planına işlenmesi,1/5000 veya 1/2000 ölçekli Nazım İmar Planı ile 1/1000 ölçekli Uygulama imar planı dosyalarının hazırlanarak İlgili kurumlara onaylatılması işi ihalesi teklif verme usulü (kapalı zarf teklif alma) ile ihale edilecektir.

1.İdarenin

a) Adresi                                : Büyüktüysüz mah. E.Ayhan Tosyalı cad. No:20 Tüysüz Beldesi/Toprakkale/OSMANİYE

b) Telefon-Faks Numarası     : 0(328) 826-85-92

c) mail ve kep adresi              : oosb@oosb.org.tr    kep: osmaniyeosb@hs02.kep.tr

2.İhale Konusu yapım işinin

a) Miktarı (fiziki)ve türü           : Yaklaşık 20 Ha büyüklüğündeki 7. İlave alanın 1/100.000 ölçekli Osmaniye çevre düzeni planına işlenmesi,1/5000 veya 1/2000 ölçekli Nazım İmar Planı ile 1/1000 ölçekli Uygulama imar planı dosyalarının hazırlanarak İlgili kurumlara onaylatılması işi

b) Yapılacağı yer                     : Osmaniye Organize Sanayi Bölgesi

c) İşe başlama tarihi               : Sözleşmenin yapıldığının tebliğ tarihinden itibaren çalışmalara başlanacaktır.

d) İşin süresi                           : 120 Takvim Günü

3.İhalenin

a) Yapılacağı Yer                    : Osmaniye Organize Sanayi Bölge Müdürlüğü Toplantı Salonu

b) Son Teklif Verme Tarih ve Saati : 05 mart 2021 saat 17.00

4.Mal ve Hizmetin Teslimi  : Sözleşmenin imzalanmasına müteakip 120 takvim günü içerisinde dosyalar hazırlanarak idareye teslim edilir.

5.Teklifin Süresi ve Şekli    : Teklif 30 gün süre ile geçerli olacak nakliye dahil anahtar teslim bedel üzerinden verilecektir.

6.Vergi ve Yükümlülükler   : Hizmet alımından doğan vergiler Yüklenici tarafından ödenir.

7.Geçici ve Kesin Teminat :İş kapsamında ilgili firmandan teminat kesintisi yapılmayacaktır.

8. Kabul ve Ödeme İşlemleri :İlgili kurum onaylarından sonra kesilecek fatura ile firmaya ödemesi yapılır.

9. İdare 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu ve 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu ve 4735 sayılın Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu’na tabi olmayıp İhaleyi yapıp yapmamakta, kısmen yapmakta veya dilediğine yaptırmakta tamamen serbesttir.   

Beton Temin İşi İhalesi Hk.
Yayınlandığı Tarih : 08/02/2021 | Saat :00:00:00

MAL VE/VEYA HİZMET ALIM İLANI

Osmaniye Organize Sanayi Bölgesi sınırları içerisinde yapılacak olan çeşitli alt ve üst yapı çalışmaları, tamirat ve bakımlarda kullanılmak üzere ihtiyaç duyulan Beton temin işi ihalesi teklif verme usulü (kapalı zarf teklif alma)ile ihale edilecektir.

1.  İdarenin

a)Adresi                                 : Büyüktüysüz mah. E.Ayhan Tosyalı cad. No:20 Tüysüz Beldesi/Toprakkale/OSMANİYE

b) Telefon-Faks Numarası    : 0(328) 826-85-92

c) mail ve kep adresi             : oosb@oosb.org.tr

2.İhale Konusu yapım işinin

a) Miktarı (fiziki)ve türü            : Osmaniye Organize Sanayi Bölgesi sınırları içerisinde yapılacak olan çeşitli alt ve üst yapı çalışmaları, tamirat ve bakımlarda kullanılmak üzere ihtiyaç duyulan Beton için fiyat teklifleri toplanacaktır.

b) Yapılacağı yer                      :Osmaniye Organize Sanayi Bölge Müdürlüğü

c) İşe başlama tarihi                :Sözleşmenin yapıldığının tebliğ tarihinden itibaren ihtiyaç duyulan zaman ve saatte temin edilecektir.

d) İşin süresi                            : 180 Takvim Günü

3.İhalenin

a) Yapılacağı Yer                     : Osmaniye Organize Sanayi Toplantı Salonu

b) Tarih ve Saati                      : 12 Şubat  2021 Cuma günü saat 17.00

4.Mal ve Hizmetin Teslimi     : Sözleşmenin imzalanmasına müteakip 180 takvim günü içerisinde ihtiyaç duyulan zamanda ve miktarda temin edilir.

5.Teklifin Süresi ve Şekli       : Teklif 180 gün süre ile geçerli olacak kapalı zarfta anahtar teslim götürü bedel üzerinden verilecektir.

6.Vergi ve Yükümlülükler      : Mal ve hizmet alımından doğan vergiler Yüklenici tarafından ödenir.

7.Geçici ve Kesin Teminat    :İş kapsamında ilgili firmandan nakit teminat kesintisi yapılmayacaktır.

8. Kabul ve Ödeme İşlemleriMalzemelerin İdareye tesliminden sonra kesilecek fatura ile firmaya ödemesi yapılır.

9. İdare 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu ve 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu ve 4735 sayılın Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu’na tabi olmayıp İhaleyi yapıp yapmamakta veya kısmen yapmakta  ve iptal etmekte tamamen serbesttir.   

YÖNLENDİRME TABELALARI YAPIM İŞİ
Yayınlandığı Tarih : 20/01/2021 | Saat :00:00:00

MAL VE/VEYA HİZMET ALIM İLANI

Osmaniye Organize Sanayi Bölgesi Toplamda 55 adet Cadde Sokak Kurum Yönlendirme Tabelaları yapılması işi teklif verme usulü (kapalı zarf teklif alma)ile ihale edilecektir.

  1. İdarenin

a)Adı                                      :  Osmaniye Organize Sanayi Bölgesi

b)Adresi                                 : Büyüktüysüz mah. E.Ayhan Tosyalı cad. No:20 Tüysüz Beldesi/Toprakkale/OSMANİYE

c) Telefon-Faks Numarası     : 0(328) 826-85-92

d) mail ve kep adresi            : oosb@oosb.org.tr

2.İhale Konusu yapım işinin

a) Miktarı (fiziki)ve türü              : Dokümandaki Teknik özelliklere uygun olarak 55 adet Cadde Sokak Yönlendirme Tabelalarının idarece uygun görülen                                                         yerlere montajının yapılması.

b) Yapılacağı yer                       :Osmaniye Organize Sanayi Bölgesi

c) İşe başlama tarihi                 :Sözleşme imzalandığı tarihten itibaren çalışmalara başlanacaktır.

d) İşin süresi                             : 45 Takvim Günü

3.İhalenin

a) Yapılacağı Yer                     : Osmaniye Organize Sanayi Bölge Müdürlüğü Toplantı Salonu

b) Tarih ve Saati                      : 29 Ocak  2021 saat 14:00

4.Mal ve Hizmetin Teslimi     : Sözleşmenin imzalanmasına müteakip 45 takvim günü içerisinde malzemeler hazırlanarak idareye belirlenen noktalara montajı yapılarak teslim edilir.

5.Teklifin Süresi ve Şekli       : Teklif 30 gün süre ile geçerli olacak kapalı zarfta anahtar teslim götürü bedel üzerinden verilecektir.

6.Vergi ve Yükümlülükler      : Mal ve hizmet alımından doğan vergiler Yüklenici tarafından ödenir.

7.Geçici ve Kesin Teminat    : İş kapsamında ilgili firmandan nakit teminat kesintisi yapılmayacaktır.

 

8. Kabul ve Ödeme İşlemleri :   İşin İdareye tesliminden sonra kesilecek fatura ile firmaya ödemesi yapılır.

9. İdare 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu ve 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu ve 4735 sayılın Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu’na tabi olmayıp İhaleyi yapıp yapmamakta veya kısmen yapmakta veya iptal etmekte serbesttir.   

Güvenlik Kamera Alt Yapısı ve İzleme Merkezi
Yayınlandığı Tarih : 13/01/2021 | Saat :10:53:12

MAL VE/VEYA HİZMET ALIM İLANI

Osmaniye Organize Sanayi Bölgesi Güvenlik Kamera Alt Yapısı ve  İzleme Merkezi oluşturma işi teklif verme usulü(kapalı zarf teklif alma) ile ihale edilecektir.

1.İdarenin

a)Adresi                                  :Büyüktüysüz mah.E.Ayhan Tosyalı cad. No:20 Toprakkale/OSMANİYE

b)Telefon-Faks numarası        :0(328) 826-85-92

c)Mail ve kep adresi                :oosb@oosb.org.tr

2.İhale  Konusu İşin

a) Miktarı (fiziki)ve türü             : Osmaniye Organize Sanayi Bölgesi sınırları içerisinde güvenlik alt yapısı oluşturma

b)Yapılacağı Yer                       : Osmaniye Organize Sanayi Bölgesi Güneş Enerji santralleri, Tüm Giriş-Çıkış kapıları, İŞGEM ve Doğalgaz istasyonu

c)İşe Başlama Tarihi                 : Sözleşmenin yapıldığının tebliğ tarihinden itibaren 5 (beş) gün içinde yer teslimi yapılarak işe başlanacaktır.

d)İşin Süresi                              : 30 Takvim Günü

3.İhalenin

a) Yapılacağı Yer                            : Osmaniye Organize Sanayi Toplantı Salonu

b) Son Teklif Verme Tarihi ve Saati : 18 Ocak 2021-saat:14.00

4.Mal veya Hizmetin Teslimi   : 30 Takvim günü içerisinde tamamlanarak idareye teslim edilir.

5.Teklifin Süresi ve Şekli       :Teklif 30 gün süre ile geçerli olacak kapalı zarfta KDV hariç fiyat teklifleri verilecektir.

6.Geçici ve Kesin Teminat      : İş kapsamında teminat alınmayacaktır.

7.Vergi ve Yükümlülükler       : Mal alımından doğan vergiler Yüklenici tarafından ödenir.(KDV idarece ödenecektir.)

8.Kabul ve Ödeme İşlemleri   : Malzemelerin teslimi sonrası kesilecek fatura ile ödeme yapılacaktır.

9.Garanti Süresi: Ürün tesliminden sonra 24 ay olacaktır.

10.İdare, 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu ve 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu ve 4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu’na tabi olmayıp ihaleyi yapıp yapmamakta, kısmen yapmakta veya iptal etmekte serbesttir.

2021 YILI SU ve ÇAMUR KEKİ ANALİZLERİNİN YAPILMASI İHALESİ
Yayınlandığı Tarih : 22/12/2020 | Saat :13:19:30

Osmaniye Organize Sanayi Bölgesi kullanma suyu ve arıtma tesisinden kaynaklı çamur kekinin numunelerinin alınarak analizlerinin yaptırılması planlanmaktadır. Bu maksatla 2021 yılı için numune alınarak analizlerinin yapılmasına ait ihale yapılacaktır.

1.İDARENİN

a) Adresi                                    :Büyüktüysüz Mahallesi E.Ayhan Tosyalı Caddesi Numara: 20 Toprakkale / OSMANİYE.

b) Telefon-Faks numarası          :0(328) 826-85-92.

c) Mail ve kep adresi                  :oosb@oosb.org.tr

2.İHALE KONUSU İŞİN

a) Miktarı, türü, şartları              :

* Kullanma suyu numuneleri ayda 1 kez olmak üzere yılda 12 kez alınacaktır.

* Atıksu arıtma tesisi çamur keki numuneleri 4 ayda bir olmak üzere yılda 3 kez alınacaktır.

* Numuneler Yüklenici tarafından alınacak, analizleri akredite yüklenici tarafından veya belirlenen başka bir akredite laboratuvar tarafından yaptırılabilecektir.

* Kullanma suyu numuneleri; idarenin gösterdiği noktadan ve İnsani Tüketim Amaçlı Sular Hakkında Yönetmelik Ek-1-C gösterge parametrelerine göre alınacak ve analizlendirilecektir. Tüm ölçümler yapılacak ( renk, koku, tat ve bulanıklık hariç olmak üzere ) veya yaptırılacak, ilgili tablodaki parametrik değerlerle karşılaştırmalı olarak İdareye teslim edilecektir.

* Çamur keki numuneleri; idarenin gösterdiği noktadan ve Atıkların Düzenli Depolanmasına Dair Yönetmelik Ek-2’ye göre alınacak, analizi yapılacak veya yaptırılacak, İdareye teslimi, ilgili tablodaki parametrik değerlerle karşılaştırmalı olarak yapılarak gerçekleştirilecektir.

* Bahse konu tüm numune alım ve analizlendirme işlemlerinde; numune alma kapları-cihazları-şişeleri vb. malzemenin temini, İdareye getirilmesi, İdareden laboratuvara teslimi işlerinin sorumluluğu Yükleniciye aittir.

* Teklifler; 1 yıllık toplam olarak (12 kullanma suyu ve 3 çamur keki analizi olmak üzere) , TL (Türk Lirası) bazında ve yıllık birim fiyat değişmeyecek şekilde hazırlanacaktır.

b)Yapılacağı Yer                        : Osmaniye Organize Sanayi Bölge Müdürlüğü.

c)İşin Süresi (Temin Süresi)      : 2021 yılı bütünü.

3.İHALENİN

a) Yapılacağı Yer                                 : Osmaniye Organize Sanayi Toplantı Salonu

b) Son Teklif Verme Tarihi ve Saati       : 29.12.2020 Salı – 17:00

4.Mal veya Hizmetin Teslimi    : İdarenin belirlediği sürelerde numune alınarak analizleri yapılacak, sonuçları İdareye teslim edilecektir.

5.Teklifin Süresi ve Şekli         :Teklif mektubu, 30 gün süre ile geçerli olacak olup, kapalı-kaşeli zarfta KDV hariç TL fiyat teklifleri verilecektir. Teklifler bölge müdürlüğü evrak kayıt birimine elden veya kargo yoluyla teslim edilecektir.

6.Kesin Teminat                      : İş kapsamında teminat mektubu alınmayacaktır.

7.Vergi ve Yükümlülükler        : Mal ve hizmet alımından doğan vergiler Yüklenici tarafından ödenir.

8.Kabul ve Ödeme İşlemleri    : Mal-hizmet teslimini müteakip (analiz raporlarının idareye tesliminden sonra) kesilecek fatura ile firma hesabına eft, havale yapılacaktır.

9.Garanti Süresi                      : ---

10.İdare, 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu ve 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu ve 4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu’na tabi olmayıp ihaleyi yapıp yapmamakta, kısmen yapmakta veya iptal etmekte serbesttir.

2021 YILI SIVI KLOR (Sodyum Hipoklorit) ALIM İHALESİ
Yayınlandığı Tarih : 22/12/2020 | Saat :13:18:41

   Osmaniye Organize Sanayi Bölgesi kullanma suyunun bakteriyolojik açıdan temizliği maksadıyla 2021 yılı için sıvı klor (sodyum hipoklorit) alımı gerçekleştirilecektir.

1.İDARENİN

a) Adresi                                    :Büyüktüysüz Mahallesi E.Ayhan Tosyalı Caddesi Numara:20 Toprakkale / OSMANİYE.

b) Telefon-Faks numarası          :0(328) 826-85-92

c) Mail ve kep adresi                  :oosb@oosb.org.tr

2.İHALE KONUSU İŞİN

a) Miktarı, türü, şartları              :

* Yaklaşık yıllık alım miktarı, 12.000 – 14.000 kg. olacak olup, alımlar ortalama 1,5 ayda bir sefer yapılacaktır.

* Her seferde gelen klor; bölgemiz içerisindeki depolara ve depo içindeki klor bidonlarına ayrı ayrı yüklenici tarafından boşaltılacaktır. Yükleniciye ait  klor taşıyan araç, sıvı kloru depolaramıza-bidonlarımıza basabilecek pompaya, elektrik ve mekanik akşamlara sahip olmalıdır. Sıvı klorun İdare tarafından istenilen noktalardaki depo-bidonlara aktarım sorumluluğu yükleniciye aittir.

* Teklifler; 1 kg.sıvı klor için, KDV hariç, teslim yeri Osmaniye Organize Sanayi Bölgesi su depoları Toprakkale/Osmaniye olacak şekilde, nakliye dahil, TL (Türk Lirası) bazında ve yıllık birim fiyat değişmeyecek şekilde hazırlanacaktır.

b)Yapılacağı Yer                        : Osmaniye Organize Sanayi Bölgesi

c)İşin Süresi (Temin Süresi)      : 15 Takvim Günü

3.İHALENİN

a) Yapılacağı Yer                                 : Osmaniye Organize Sanayi Toplantı Salonu

b) Son Teklif Verme Tarihi ve Saati       : 29.12.2020 Salı – 17:00

4.Mal veya Hizmetin Teslimi    : İdarenin belirleyeceği periyotlar ve zamanda teslimat gerçekleştirilecektir.

5.Teklifin Süresi ve Şekli         :Teklif mektubu, 30 gün süre ile geçerli olacak olup, kapalı-kaşeli zarfta KDV hariç TL fiyat teklifleri verilecektir. Teklifler bölge müdürlüğü evrak kayıt birimine elden veya kargo yoluyla teslim edilecektir.

6.Kesin Teminat                      : İş kapsamında teminat mektubu alınmayacaktır.

7.Vergi ve Yükümlülükler        : Mal ve hizmet alımından doğan vergiler Yüklenici tarafından ödenir.

8.Kabul ve Ödeme İşlemleri    : Malın teslimini müteakip kesilecek fatura ile firma hesabına eft, havale yapılacaktır.

9.Garanti Süresi                      : ---

10.İdare, 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu ve 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu ve 4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu’na tabi olmayıp ihaleyi yapıp yapmamakta, kısmen yapmakta veya iptal etmekte serbesttir.

ATIKSU ARITMA TESİSİ ÇAMUR KEKİ GÖNDERİMİNİN YAPILMASI İHALESİ
Yayınlandığı Tarih : 22/12/2020 | Saat :13:17:18

   Osmaniye Organize Sanayi Bölgesi atıksu arıtma tesisi 2020 yılına ait 19.08.12 kodlu çamur kekinin, İdare tarafından yükleniciye (geri kazanım-bertaraf tesisi) teslimine ait ihaleyi kapsamaktadır.

1.İDARENİN

a) Adresi                                    :Büyüktüysüz Mahallesi E.Ayhan Tosyalı Caddesi Numara: 20 Toprakkale / OSMANİYE.

b) Telefon-Faks numarası          :0(328) 826-85-92.

c) Mail ve kep adresi                  :oosb@oosb.org.tr

2.İHALE KONUSU İŞİN

a) Miktarı, türü, şartları              :

* Atıksu arıtma tesisinden kaynaklı biyolojik çamur keki İlgili Yönetmelik kodu 19.08.12 ’dir.

* Çamur keki idare tarafından yükleniciye teslim edilecektir.

* 2020 yılı tahmini çamur keki miktarı, 26 - 40 ton mertebesindedir.

* Yüklenici, gelen çamur kekinin tartımını yaparak kantar fişini düzenleyip, idareye teslimini yapacaktır.

* Teklifler; 1 ton birim çamur kabulü için, TL (Türk Lirası) bazında düzenlenecektir.

b)Yapılacağı Yer                        : Osmaniye Organize Sanayi Bölge Müdürlüğü.

c)İşin Süresi (Temin Süresi)      : Aralık 2020 son haftası.

3.İHALENİN

a) Yapılacağı Yer                                 : Osmaniye Organize Sanayi Toplantı Salonu

b) Son Teklif Verme Tarihi ve Saati       : 25.12.2020 Cuma – 17:00

4.Mal veya Hizmetin Teslimi    : İdarenin teslim ettiği çamurun tartımı yapılarak, uygun kantar fişi düzenlenecektir. Akabinde tartıma göre, birim fiyat üzerinden faturalandırma yapılacaktır.

5.Teklifin Süresi ve Şekli         :Teklif mektubu, 30 gün süre ile geçerli olacak olup, kapalı-kaşeli zarfta KDV hariç TL fiyat teklifleri verilecektir. Teklifler bölge müdürlüğü evrak kayıt birimine elden veya kargo yoluyla teslim edilecektir.

6.Kesin Teminat                      : İş kapsamında teminat mektubu alınmayacaktır.

7.Vergi ve Yükümlülükler        : Mal ve hizmet alımından doğan vergiler Yüklenici tarafından ödenir.

8.Kabul ve Ödeme İşlemleri    : Mal-hizmet teslimini müteakip (analiz raporlarının idareye tesliminden sonra) kesilecek fatura ile firma hesabına eft, havale yapılacaktır.

9.Garanti Süresi                      : ---

10.İdare, 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu ve 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu ve 4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu’na tabi olmayıp ihaleyi yapıp yapmamakta, kısmen yapmakta veya iptal etmekte serbesttir.

Numarataj Plakası temin edilmesi işi ihalesi
Yayınlandığı Tarih : 02/12/2020 | Saat :00:00:00

MAL VE/VEYA HİZMET ALIM İLANI

Osmaniye Organize Sanayi Bölgesi Toplamda 313 adet Numarataj Plakası temin edilmesi işi ihalesi teklif verme usulü (kapalı zarf teklif alma)ile ihale edilecektir.

1. İdarenin

 a) Adresi                                : Büyüktüysüz mah. E.Ayhan Tosyalı cad. No:20 Tüysüz Beldesi/Toprakkale/OSMANİYE

 b) Telefon-Faks Numarası     : 0(328) 826-85-92

  c) mail ve kep adresi             : oosb@oosb.org.tr

2. İhale Konusu yapım işinin

a) Miktarı (fiziki)ve türü            : Dokümandaki Teknik özelliklere uygun olarak 313 adet Numarataj plakası hazırlanılarak idareye teslim edilmesi

b) Yapılacağı yer                      :Osmaniye Organize Sanayi Bölgesi

c) İşe başlama tarihi                 :Sözleşmenin yapıldığının tebliğ tarihinden itibaren çalışmalara başlanacaktır.

d) İşin süresi                            : 30 Takvim Günü

3.İhalenin

a) Yapılacağı Yer                     : Osmaniye Organize Sanayi Bölge Müdürlüğü Toplantı Salonu

b) Tarih ve Saati                      : 11 Aralık 2020 saat 17.00

4.Mal ve Hizmetin Teslimi     : Sözleşmenin imzalanmasına müteakip 30 takvim günü içerisinde malzemeler hazırlanarak idareye teslim edilir.

5.Teklifin Süresi ve Şekli      : Teklif 30 gün süre ile geçerli olacak kapalı zarfta anahtar teslim götürü bedel üzerinden verilecektir.

6.Vergi ve Yükümlülükler     : Mal ve hizmet alımından doğan vergiler Yüklenici tarafından ödenir.

7.Geçici ve Kesin Teminat    : İş kapsamında ilgili firmandan nakit teminat kesintisi yapılmayacaktır.

8. Kabul ve Ödeme İşlemleri : Malzemelerin İdareye tesliminden sonra kesilecek fatura ile firmaya ödemesi yapılır.

9. İdare 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu ve 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu ve 4735 sayılın Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu’na tabi olmayıp İhaleyi yapıp yapmamakta veya kısmen yapmakta veya dilediğine yapmakta tamamen serbesttir.   

MAL VE/VEYA HİZMET ALIM İLANI
Yayınlandığı Tarih : 12/11/2020 | Saat :16:04:34

MAL VE/VEYA HİZMET ALIM İLANI

Osmaniye Organize Sanayi Bölgesi  Yedek Malzeme Alım İşi teklif verme usulü(kapalı zarf teklif alma) ile ihale edilecektir.

1.İdarenin

a)Adresi                                 :Büyüktüysüz mah.E.Ayhan Tosyalı cad. No:20 Toprakkale/OSMANİYE

b)Telefon-Faks numarası        :0(328) 826-85-92

c)Mail ve kep adresi                :oosb@oosb.org.tr

2.İhale  Konusu İşin

S.N.

MALZEMENİN CİNSİ

ADET

MARKA

BİRİM FİYAT

TUTAR

1

4X16 NYY KABLO

420M

 

 

 

2

4X25A KAR

4

 

 

 

3

4X32 YKŞ

1

 

 

 

4

3X32 A SİGORTA

2

 

 

 

5

3X25 A SİGORTA

2

 

 

 

6

24’LÜ SIVA ÜSTÜ SİGORTA KUTUSU

2

 

 

 

7

TEK SAYAÇLI HARİCİ TİP PANO

1

 

 

 

8

TRİFAZE ELEKTRONİK SAYAÇ

1

 

 

 

 

TOPLAM

 

 

K.D.V. %18

 

 

G.TOPLAM

 

 

 

3.İhalenin

a) Yapılacağı Yer                            : Osmaniye Organize Sanayi Toplantı Salonu

b) Son Teklif Verme Tarihi ve Saati : 16 Kasım 2020-saat:14.00

4.Mal veya Hizmetin Teslimi   : 15 Takvim günü içerisinde tamamlanarak idareye teslim edilir.

5.Teklifin Süresi ve Şekli  :Teklif 30 gün süre ile geçerli olacak kapalı zarfta KDV hariç fiyat teklifleri verilecektir.

6.Geçici ve Kesin Teminat  : İş kapsamında teminat alınmayacaktır.

7.Vergi ve Yükümlülükler : Mal alımından doğan vergiler Yüklenici tarafından ödenir.(KDV idarece ödenecektir.)

8.Kabul ve Ödeme İşlemleri : Malzemelerin teslimi sonrası kesilecek fatura ile ödeme yapılacaktır.

9.Garanti Süresi: Ürün tesliminden sonra 24 ay olacaktır.

10. İdare, 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu ve 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu ve 4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu’na tabi olmayıp ihaleyi yapıp yapmamakta, kısmen yapmakta veya iptal etmekte serbesttir.

Gözlemsel ve İmar Planına Esas Jeolojik-Jeoteknik Etüt Raporu Hazırlatılması İşi İhalesi
Yayınlandığı Tarih : 09/11/2020 | Saat :00:00:00

 

MAL VE/VEYA HİZMET ALIM İLANI

Osmaniye Organize Sanayi Bölgesi :Yaklaşık 37.5 hektar alanda Gözlemsel Etüt Raporu ile yaklaşık 20 hektar alanda İmar Planına Esas Jeolojik-Jeoteknik Etüt Raporu hazırlatılması işi teklif verme usulü (kapalı zarf teklif alma)ile ihale edilecektir.

1.  İdarenin

a) Adresi                               : Büyüktüysüz Mah. E. Ayhan Tosyalı Cad. No:20 Toprakkale/OSMANİYE

b) Telefon-Faks Numarası  : 0(328) 826-85-92

c) mail ve kep adresi            : oosb@oosb.org.tr kep:osmaniyeosb@hs02.kep.tr

2.İhale Konusu yapım işinin

a) Miktarı (fiziki)ve türü      : Yaklaşık 37.5 hektar büyüklüğündeki alanda (Bakanlık personelleri gözetiminde) Gözlemsel Jeolojik Etüt Raporu ile Yaklaşık 20 hektar büyüklüğündeki alanda Çevre Şehircilik İl Müdürlüğü Teknik personelleri gözetiminde İmar Planına Esas Jeolojik-Jeoteknik Etüt Raporu hazırlanarak ilgili kurumlara onaylatılması işi

b) Yapılacağı yer                  : Osmaniye Organize Sanayi Bölgesi kuzey bitişiğindeki yaklaşık 37.5 hektar alan ile Bölgemiz sınırları içerisinde 245 ada 2 nolu parsel

c) İşe başlama tarihi            : Sözleşmenin imzalanması ile ilgili kurumların teknik personel görevlendirmesine müteakip her iş için ayrı ayrı yer teslimi yapılacaktır.

d) İşin süresi                        : Her iş için yer teslimi tarihinden itibaren 60 takvim günüdür.

3.İhalenin

a) Yapılacağı Yer                  : Osmaniye Organize Sanayi Toplantı Salonu

b)Tarih ve Saati                    : 17 Kasım2020-saat:17.00 Bölge Müdürlüğümüz evrak kayıt biriminden kayıt numarası alınarak kapalı zarfta teslim edilecektir.

4.Mal ve Hizmetin Teslimi     :Yer tesliminden sonra 60 takvim günü içerisinde ilgili kurumun onaylayacağı şekilde dosyalar hazırlanarak idareye teslim edilir.

5.Teklifin Süresi ve Şekli        :Teklif 30 takvim günü süre ile geçerli olacaktır. Kapalı zarfta anahtar teslim götürü fiyat teklifleri Bölge Müdürlüğümüz evrak kayıt birimine teslim edilecektir.

6.Vergi ve Yükümlülükler     :Mal ve hizmet alımından doğan vergiler Yüklenici tarafından karşılanır. Kurumlara ödenecek olan harçlar İdare tarafından karşılanır.

7.Geçici ve Kesin Teminat   :İş kapsamında teminat alınmayacaktır.

8. Kabul ve Ödeme İşlemleri: İş sonu dosyaların ilgili kurumlarca onaylanmasına müteakip kesilecek fatura ile ödeme yapılacaktır

9. İdare 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu ve 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu ve 4735 sayılın Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu’na tabi olmayıp İhaleyi yapıp yapmamakta veya kısmen yapmakta veya dilediğine yapmakta tamamen serbesttir.   

 

STANDART MARKA POMPALARA AİT KIZAK TAKIMI ALIM İHALESİ
Yayınlandığı Tarih : 27/10/2020 | Saat :17:36:27

     Osmaniye Organize Sanayi Bölgesi standart marka 5 adet pompaya ait kızak takımı (pedastal takımı) alımına ait teklif verme usulü (kapalı zarf teklif alma) ile ihale edilecektir.

1.İdarenin

a)Adresi                                     :Büyüktüysüz mahallesi E.Ayhan Tosyalı caddesi Numara:20 Toprakkale / OSMANİYE

b)Telefon-Faks numarası              :0(328) 826-85-92

c)Mail ve kep adresi                     :oosb@oosb.org.tr

2.İhale  Konusu İşin

a) Miktarı (fiziki)ve türü              : 3 adet standart marka pompaya ( C 100-270 modelinde ve 7,5 kw gücünde ) ait kızak takımı ile 2 adet standart marka pompaya ( C150-315 modelinde ve 18,5 kw gücünde ) ait kızak takımının temini ve İdareye teslimidir.

            Kızak takımı; kızak dirseği, pompaya bağlanan kızak kancası ve kızak üst tutucusundan oluşacaktır.

b)Yapılacağı Yer                        : Osmaniye Organize Sanayi Bölgesi

c)İşin Süresi (Temin Süresi)       : 15 Takvim Günü

3.İhalenin

a) Yapılacağı Yer                             : Osmaniye Organize Sanayi Toplantı Salonu

b) Son Teklif Verme Tarihi ve Saati    : 03.11.2020 Salı – 17:00

4.Mal veya Hizmetin Teslimi         : 15 Takvim günü içerisinde tamamlanarak idareye teslim edilir.

5.Teklifin Süresi ve Şekli              :Teklif 30 gün süre ile geçerli olacak kapalı-kaşeli zarfta KDV hariç TL fiyat teklifleri verilecektir. Zarf içerisinde teklif yazısı bulunacaktır.

6.Kesin Teminat      : İş kapsamında teminat mektubu alınmayacaktır.

7.Vergi ve Yükümlülükler       : Mal ve hizmet alımından doğan vergiler Yüklenici tarafından ödenir.

8.Kabul ve Ödeme İşlemleri   : Malın teslimini müteakip kesilecek fatura ile firma hesabına eft, havale yapılacaktır.

9.Garanti Süresi: İş kapsamında yapılacak işin garanti süresi 12 ay olacaktır.

10.İdare, 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu ve 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu ve 4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu’na tabi olmayıp ihaleyi yapıp yapmamakta, kısmen yapmakta veya iptal etmekte serbesttir.

Aydınlatma Yedek Malzeme Alım İşi
Yayınlandığı Tarih : 26/10/2020 | Saat :16:57:37
MAL VE/VEYA HİZMET ALIM İLANI
Osmaniye Organize Sanayi Bölgesi Aydınlatma Yedek Malzeme Alım İşi teklif verme usulü(kapalı zarf teklif alma) ile ihale edilecektir.
1.İdarenin
a)Adresi                                 :Büyüktüysüz mah.E.Ayhan Tosyalı cad. No:20 Toprakkale/OSMANİYE
b)Telefon-Faks numarası        :0(328) 826-85-92
c)Mail ve kep adresi                :oosb@oosb.org.tr
2.İhale  Konusu İşin
3.İhalenin
a) Yapılacağı Yer                            : Osmaniye Organize Sanayi Toplantı Salonu
b) Son Teklif Verme Tarihi ve Saati : 30 Ekim 2020-saat:14.00
4.Mal veya Hizmetin Teslimi   : 15 Takvim günü içerisinde tamamlanarak idareye teslim edilir.
5.Teklifin Süresi ve Şekli  :Teklif 30 gün süre ile geçerli olacak kapalı zarfta KDV hariç fiyat teklifleri verilecektir.
6.Geçici ve Kesin Teminat  : İş kapsamında teminat alınmayacaktır.
7.Vergi ve Yükümlülükler : Mal alımından doğan vergiler Yüklenici tarafından ödenir.(KDV idarece ödenecektir.)
8.Kabul ve Ödeme İşlemleri : Malzemelerin teslimi sonrası kesilecek fatura ile ödeme yapılacaktır.
9.Garanti Süresi: Ürün tesliminden sonra 24 ay olacaktır.
10. İdare, 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu ve 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu ve 4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu’na tabi olmayıp ihaleyi yapıp yapmamakta, kısmen yapmakta veya iptal etmekte serbesttir.
Elektrik Şebeke Yönetmeliği’nin Veri İletişim Sistemi başlıklı 29.maddesinin 7, 8 ve 9. Bentlerine göre Üretim Tesisleri için Scada kurulması İşi
Yayınlandığı Tarih : 26/10/2020 | Saat :16:41:06

MAL VE/VEYA HİZMET ALIM İLANI

Osmaniye Organize Sanayi Bölgesi Elektrik Şebeke Yönetmeliği’nin Veri İletişim Sistemi başlıklı 29.maddesinin 7, 8 ve 9. Bentlerine göre Üretim Tesisleri için Scada kurulması İşi teklif verme usulü(kapalı zarf teklif alma) ile ihale edilecektir.

1.İdarenin

a)Adresi                                 :Büyüktüysüz mah.E.Ayhan Tosyalı cad. No:20 Toprakkale/OSMANİYE

b)Telefon-Faks numarası        :0(328) 826-85-92

c)Mail ve kep adresi                :oosb@oosb.org.tr

2.İhale  Konusu İşin

a) Miktarı (fiziki)ve türü            : Elektrik Şebeke Yönetmeliği’nin Veri İletişim Sistemi başlıklı 29.maddesinin 7, 8 ve 9. Bentlerine göre Üretim Tesisleri için Scada kurulması

b) Yapılacağı yer                      :Osmaniye OSB Üretim Tesisleri Dağıtım Şebekesi

c) İşe başlama tarihi               : Sözleşmenin yapıldığının tebliğ tarihinden itibaren 5(beş)gün içinde yer teslimi yapılarak işe başlanacaktır.

d) İşin süresi                            : 15 Takvim Günü

3.İhalenin

a) Yapılacağı Yer                     : Osmaniye Organize Sanayi Toplantı Salonu

b) Son Teklif Verme Tarihi ve Saati : 30 Ekim 2020-saat:14.00

4.Mal veya Hizmetin Teslimi   : 15 Takvim günü içerisinde tamamlanarak idareye teslim edilir.

5.Teklifin Süresi ve Şekli  :Teklif 30 gün süre ile geçerli olacak kapalı zarfta KDV hariç fiyat teklifleri verilecektir.

6.Geçici ve Kesin Teminat  : İş kapsamında yapılacak işin “ Osmaniye Organize Sanayi Bölgesi Yönetim Kurulu Başkanlığı ” adına, kesin ve süresiz, sözleşme bedelinin %10’u olan miktar TL tutarında nakit teminat olarak alınacaktır.

7.Vergi ve Yükümlülükler : Mal alımından doğan vergiler Yüklenici tarafından ödenir.(KDV idarece ödenecektir.)

8.Kabul ve Ödeme İşlemleri : Malzemelerin teslimi sonrası kesilecek fatura ile ödeme yapılacaktır.

9.Garanti Süresi: Ürün tesliminden sonra 24 ay olacaktır.

10. İdare, 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu ve 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu ve 4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu’na tabi olmayıp ihaleyi yapıp yapmamakta, kısmen yapmakta veya iptal etmekte serbesttir.

7.İLAVE ALAN İFRAZ DOSYASI VE 1/1000 ÖLÇEKLİ HALİ HAZIR HARİTA ÇIKARILMASI VE ONAYLATILMASI İŞİ
Yayınlandığı Tarih : 28/09/2020 | Saat :00:00:00

MAL VE/VEYA HİZMET ALIM İLANI

Osmaniye Organize Sanayi Bölgesi 7.ilave alan ifraz dosyası, 1/1000 ölçekli hali hazır harita çıkarılması ve onaylatılması işi açık ihale usulü (kapalı zarf teklif alma) ile ihale edilecektir.

1.  İdarenin

a) Adresi                                     :Büyüktüysüz Mah.E.Ahan Tosyalı Cad. No:20                                                      

                                                                                                                                 Toprakkale/Osmaniye

b) Telefon-Faks Numarası        :0328 826-85-92 fx:0328 826 81-93

c) mail ve kep adresi                : oosb@oosb.org.tr  kep: osmaniyeosb@hs02.kep.tr

2.İhale Konusu yapım işinin

a) Miktarı (fiziki)ve türü            :199.339m2 alan

b) Yapılacağı yer                      :Toprakkale İlçesi, Tüysüz Köyü, Leçelik Mevkii 245 ada 2 parsel

c) İşe başlama tarihi                :Sözleşmenin yapıldığının tebliğ tarihinden itibaren 5(beş)gün içinde yer teslimi yapılarak işe başlanacaktır.

d) İşin süresi                            : 60 Takvim Günü

3.İhalenin

a) Yapılacağı Yer                                     : Osmaniye Organize Sanayi Bölge Müdürlüğü Toplantı Salonu

b)Son Teklif Verme Tarih ve Saati         : 02.10.2020 Cuma Saat 17:00

4.Mal ve Hizmetin Teslimi                      :60 gün içerisinde onaylatılarak idareye teslim edilmelidir.

5.Teklifin Süresi ve Şekli                       :Teklif 15 iş günü geçerli olacaktır. Kapalı zarfta KDV hariç fiyat teklifleri evrak kayıt numarası alınarak idareye teslim edilir.

6.Vergi ve Yükümlülükler                      :İş kapsamında resmi kurumlara ödenecek harçlar idare tarafından ödenir

7.Geçici ve Kesin Teminat                    :Teminat alınmayacaktır.

8. Kabul ve Ödeme İşlemleri                : İşin tamamlanmasını müteakip kesilecek fatura ile firma hesabına EFT, havale yapılacaktır.

9. İdare 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu ve 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu ve 4735 sayılın Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu’na tabi olmayıp İhaleyi yapıp yapmamakta veya kısmen yapmakta veya dilediğine yapmakta tamamen serbesttir.   

Doğalgaz Tamir-Bakım ve Onarım Malzeme Alım İşi
Yayınlandığı Tarih : 07/07/2020 | Saat :14:19:40

MAL VE/VEYA HİZMET ALIM İLANI

Osmaniye Organize Sanayi Bölgesi Doğalgaz Tamir-Bakım ve Onarım Malzeme Alım İşi teklif verme usulü(kapalı zarf teklif alma) ile ihale edilecektir.

1.İdarenin

a)Adresi                                  :Büyüktüysüz mah.E.Ayhan Tosyalı cad. No:20 Toprakkale/OSMANİYE

b)Telefon-Faks numarası        :0(328) 826-85-92

c)Mail ve kep adresi                :oosb@oosb.org.tr

2.İhale  Konusu İşin

İş kapsamı aşağıdaki çizelgede belirtilmektedir.

3.İhalenin

a) Yapılacağı Yer                            : Osmaniye Organize Sanayi Toplantı Salonu

b) Son Teklif Verme Tarihi ve Saati : 17 Temmuz 2020-saat:14.00

4.Mal veya Hizmetin Teslimi   : 15 Takvim günü içerisinde tamamlanarak idareye teslim edilir.

5.Teklifin Süresi ve Şekli       : Teklif verme süresi 15  Takvim günü içerisinde    geçerli olacaktır. Kapalı zarfta KDV hariç fiyat teklifleri verilecektir

6.Geçici ve Kesin Teminat      : İş kapsamında teminat alınmayacaktır.

7.Vergi ve Yükümlülükler       : Mal alımından doğan vergiler Yüklenici tarafından ödenir.(KDV idarece ödenecektir.)

8.Kabul ve Ödeme İşlemleri   : İşin tamamlanmasını müteakip kesilecek fatura ile firma hesabına eft, havale yapılacaktır.

9.Garanti Süresi: 

10.İdare, 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu ve 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu ve 4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu’na tabi olmayıp ihaleyi yapıp yapmamakta, kısmen yapmakta veya iptal etmekte serbesttir.

Benzinli-200 cc - Kasalı – Mopet Motor Alım İşi
Yayınlandığı Tarih : 07/07/2020 | Saat :00:00:00

MAL VE/VEYA HİZMET ALIM İLANI

Osmaniye Organize Sanayi Bölgesi Benzinli-200 cc-Kasalı – Mopet Motor Alım İşi teklif verme usulü(kapalı zarf teklif alma) ile ihale edilecektir.

1.İdarenin

a)Adresi                                  :Büyüktüysüz mah.E.Ayhan Tosyalı cad. No:20 Toprakkale/OSMANİYE

b)Telefon-Faks numarası        :0(328) 826-85-92

c)Mail ve kep adresi                :oosb@oosb.org.tr

2.İhale  Konusu İşin

Adet

Marka

Model

Adet Fiyatı

Tutar

1

KUBA-YUKİ

KASALI-BENZİNLİ

200CC

 

 

 

NOT:ÖTV Dahil.

 

3.İhalenin

a) Yapılacağı Yer                            : Osmaniye Organize Sanayi Toplantı Salonu

b) Son Teklif Verme Tarihi ve Saati : 28 Temmuz 2020 - saat:17.00

4.Mal veya Hizmetin Teslimi   : 15 Takvim günü içerisinde tamamlanarak idareye teslim edilir.

5.Teklifin Süresi ve Şekli       :Teklif verme süresi 15  Takvim günü içerisinde    geçerli olacaktır. Kapalı zarfta KDV hariç fiyat teklifleri verilecektir.

6.Geçici ve Kesin Teminat      : İş kapsamında teminat alınmayacaktır.

7.Vergi ve Yükümlülükler       : Mal alımından doğan vergiler Yüklenici tarafından ödenir.(KDV idarece ödenecektir.)

8.Kabul ve Ödeme İşlemleri   : İşin tamamlanmasını müteakip kesilecek fatura ile firma hesabına eft,havale yapılacaktır

9.Garanti Süresi: Ürünün servis garanti süresi kabul edilecektir.

10.İdare, 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu ve 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu ve 4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu’na tabi olmayıp ihaleyi yapıp yapmamakta, kısmen yapmakta veya iptal etmekte serbesttir.

Doğal Gaz Hatları Arasında Ring Oluşturma (Kazı, Borulama, Dolgu ve Projelendirme) İşi İhalesi
Yayınlandığı Tarih : 06/07/2020 | Saat :15:59:15

                                                    MAL VE/VEYA HİZMET ALIM İLANI

    Osmaniye Organize Sanayi Bölgesi Doğal Gaz Hatları Arasında Ring Oluşturma (Kazı, Borulama, Dolgu ve Projelendirme) işi teklif verme usulü(kapalı zarf teklif alma) ile ihale edilecektir.

1.İdarenin

a)Adresi                                  :Büyüktüysüz mah.E.Ayhan Tosyalı cad. No:20 Toprakkale/OSMANİYE

b)Telefon-Faks numarası        :0(328) 826-85-92

c)Mail ve kep adresi                :oosb@oosb.org.tr

2.İhale  Konusu İşin

a) Miktarı (fiziki)ve türü          : Bölge içi iki doğalgaz hatları arasında ring oluşturma işleri

b)Yapılacağı Yer                    : Osmaniye Organize Sanayi Bölgesi

c)İşe Başlama Tarihi              : Sözleşmenin yapıldığının tebliğ tarihinden itibaren 5 (beş) gün içinde yer teslimi yapılarak işe başlanacaktır.

d)İşin Süresi                           : 20 Takvim Günü

3.İhalenin

a) Yapılacağı Yer                            : Osmaniye Organize Sanayi Toplantı Salonu

b) Son Teklif Verme Tarihi ve Saati : 13.07.2020 – 12:00

4.Mal veya Hizmetin Teslimi   : 20 Takvim günü içerisinde tamamlanarak idareye teslim edilir.

5.Teklifin Süresi ve Şekli       :Teklif 30 gün süre ile geçerli olacak kapalı-kaşeli zarfta KDV hariç TL fiyat teklifleri verilecektir. Zarf içerisinde teklif yazısı, kaşe-imzali teknik şartname-sözleşme tasarısı-yapılacak işin yer krokisi bulunacaktır.

6.Kesin Teminat      : İş kapsamında yapılacak işin “ Osmaniye Organize Sanayi Bölgesi Yönetim Kurulu Başkanlığı ” adına, kesin ve süresiz, sözleşme bedelinin %10’u olan miktar TL tutarında nakit teminat olarak alınacaktır.

7.Vergi ve Yükümlülükler       : Mal ve hizmet alımından doğan vergiler Yüklenici tarafından ödenir. İşçilik içeren faturaya tevkifat yansıtılır.

8.Kabul ve Ödeme İşlemleri   : İşin tamamlanmasını müteakip kesilecek fatura ile firma hesabına eft,havale yapılacaktır.

9.Garanti Süresi: İş kapsamında yapılacak işin garanti süresi 12 ay olacaktır.

10.İdare, 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu ve 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu ve 4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu’na tabi olmayıp ihaleyi yapıp yapmamakta, kısmen yapmakta veya iptal etmekte serbesttir.

OG ve Aydınlatma Yedek Malzeme Alım İşi
Yayınlandığı Tarih : 19/06/2020 | Saat :00:00:00

MAL VE/VEYA HİZMET ALIM İLANI

Osmaniye Organize Sanayi Bölgesi OG ve Aydınlatma Yedek Malzeme Alım İşi teklif verme usulü(kapalı zarf teklif alma) ile ihale edilecektir.

1.İdarenin

a)Adresi                                  :Büyüktüysüz mah.E.Ayhan Tosyalı cad. No:20 Toprakkale/OSMANİYE

b)Telefon-Faks numarası        :0(328) 826-85-92

c)Mail ve kep adresi                :oosb@oosb.org.tr

2.İhale  Konusu İşin

3.İhalenin

a) Yapılacağı Yer                            : Osmaniye Organize Sanayi Toplantı Salonu

b) Son Teklif Verme Tarihi ve Saati : 26 Haziran 2020-saat:14.00

4.Mal veya Hizmetin Teslimi   : 15 Takvim günü içerisinde tamamlanarak idareye teslim edilir.

5.Teklifin Süresi ve Şekli       :Teklif 30 gün süre ile geçerli olacak kapalı zarfta KDV hariç fiyat teklifleri verilecektir.

6.Geçici ve Kesin Teminat      : İş kapsamında teminat alınmayacaktır.

7.Vergi ve Yükümlülükler       : Mal alımından doğan vergiler Yüklenici tarafından ödenir.(KDV idarece ödenecektir.)

8.Kabul ve Ödeme İşlemleri   : Malzemelerin teslimi sonrası kesilecek fatura ile ödeme yapılacaktır.

9.Garanti Süresi: Ürün tesliminden sonra 24 ay olacaktır.

10.İdare, 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu ve 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu ve 4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu’na tabi olmayıp ihaleyi yapıp yapmamakta, kısmen yapmakta veya iptal etmekte serbesttir.

Gözlemsel Etüt Raporu Hazırlanması İşi İhalesi
Yayınlandığı Tarih : 04/06/2020 | Saat :00:00:00

MAL VE/VEYA HİZMET ALIM İLANI

Osmaniye Organize Sanayi Bölgesi Gözlemsel Etüt Raporu Hazırlanması İşi teklif verme usulü(kapalı zarf teklif alma) ile ihale edilecektir.

1.İdarenin

a)Adresi                                  :Büyüktüysüz mah.E.Ayhan Tosyalı cad. No:20 Toprakkale/OSMANİYE

b)Telefon-Faks numarası        :0(328) 826-85-92

c)Mail ve kep adresi                :oosb@oosb.org.tr

2.İhale  Konusu Yapım İşinin

a) Miktarı (fiziki)ve türü             : Yaklaşık 20 hektar büyüklüğündeki alanda Gözlemsel Etüt Raporu’nun hazırlanması

b)Yapılacağı Yer                       : Osmaniye Organize Sanayi Bölgesi güneyinde bulunan 245 ada 2 nolu parsel

c)İşe Başlama Tarihi                 : Sözleşmenin yapıldığının tebliğ tarihinden itibaren 5 (beş) gün içinde yer teslimi yapılarak işe başlanacaktır.

d)İşin Süresi                              : 60 Takvim Günü

3.İhalenin

a) Yapılacağı Yer                       : Osmaniye Organize Sanayi Toplantı Salonu

b) Son Teklif Verme Tarihi ve Saati : 12 Haziran 2020-saat:17.00

4.Mal veya Hizmetin Teslimi   : 60 Takvim günü içerisinde Bakanlıkça onaylanacak şekliyle tamamlanarak idareye teslim edilir.

5.Teklifin Süresi ve Şekli         : Teklif 30 gün süre ile geçerli olacak kapalı zarfta anahtar teslim götürü fiyat üzerinden verilecektir.

6.Geçici ve Kesin Teminat      : İş kapsamında teminat alınmayacaktır.

7.Vergi ve Yükümlülükler       : Mal ve hizmet alımından doğan vergiler Yüklenici tarafından ödenir.

8.Kabul ve Ödeme İşlemleri   : İş sonu dosyaların Bakanlıkça onaylaması sonrası kesilecek fatura ile ödeme yapılacaktır.

9.İdare, 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu ve 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu ve 4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu’na tabi olmayıp ihaleyi yapıp yapmamakta, kısmen yapmakta veya dilediğine yapmakta tamamen serbesttir.

 

Osmaniye Organize Sanayi Bölgesi Cadde, Sokak, Fabrika İsim Yönlendirmeleri ile Fabrika Numaratajlama İşi İhalesi
Yayınlandığı Tarih : 29/05/2020 | Saat :00:00:00

                                                       MAL VE/VEYA HİZMET ALIM İLANI

          Osmaniye Organize Sanayi Bölgesi Cadde, Sokak, Fabrika İsim Yönlendirmeleri ile Fabrika Numaratajlama İşi teklif verme usulü(kapalı zarf teklif alma) ile ihale edilecektir.

1.İdarenin

a)Adresi                                 :Büyüktüysüz mah.E.Ayhan Tosyalı cad. No:20 Toprakkale/OSMANİYE

b)Telefon-Faks numarası      :0(328) 826-85-92

c)Mail ve kep adresi             :oosb@oosb.org.tr

2.İhale  Konusu Yapım İşinin

a) Miktarı (fiziki)ve türü        : Bölge içi cadde,sokak, fabrika isim yönlendirmeleri ile fabrika numaratajlama işleri

b)Yapılacağı Yer                    : Osmaniye Organize Sanayi Bölgesi

c)İşe Başlama Tarihi              : Sözleşmenin yapıldığının tebliğ tarihinden itibaren 5 (beş) gün içinde yer teslimi yapılarak işe başlanacaktır.

d)İşin Süresi                           : 90 Takvim Günü

3.İhalenin

a) Yapılacağı Yer                   : Osmaniye Organize Sanayi Bölge Müdürlüğü Toplantı Salonu

b) Son Teklif Verme Tarihi ve Saati : 8 Haziran 2020-saat:17.00

4.Mal veya Hizmetin Teslimi: 90 Takvim günü içerisinde malzemeler tamamlanarak montajlı şekliyle idareye teslim edilir.

5.Teklifin Süresi ve Şekli       : Teklif 30 gün süre ile geçerli olacak kapalı zarfta anahtar teslim götürü bedel üzerinden verilecektir.

6.Geçici ve Kesin Teminat      : İş kapsamında ilgili firmanın hak edişlerinden %10 nakit teminat kesintisi yapılır.Yapılan kesintinin yarısı yapılacak olan Geçici kabulle diğer yarısı ise geçici kabul tarihinden 1 yıl sonra yapılacak olan Kesin kabulle ödenecektir.

7.Vergi ve Yükümlülükler    : Mal ve hizmet alımından doğan vergiler Yüklenici tarafından ödenir.

8.Kabul ve Ödeme İşlemleri  : İş sonu yapılacak hakkedişle ödeme yapılır.Geçici Kabul İş sonu yapılacak Kesin Kabul ise Geçici kabul tarihinden itibaren 1 yıl sonra yapılacaktır.

9.İdare 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu ve 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu ve 4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu’na tabi olmayıp ihaleyi yapıp yapmamakta, kısmen yapmakta veya dilediğine yapmakta tamamen serbesttir.

Silindirle Sıkıştırılmış Beto