OSMANİYE ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ 3. İLAVE ALAN ÇEVRE YOLU ÇALIŞMALARI KAPSAMINDA 161 ADADA YAPILACAK TOPRAKARME İMALATI İNŞAAT İŞİ HİZMET ALIM İLANI
Yayınlandığı Tarih : 16/05/2024 | Saat :08:34:23

Osmaniye OSB 3. İlave alan çevre yolu çalışmaları kapsamında 161 adada yapılacak olan toprakarme imalatları işi açık ihale usulü (kapalı zarf teklif alma) ile ihale edilecektir.

1.  İdarenin

a) Adresi                                   : Büyük tüysüz Mah. E. Ayhan Tosyalı Cad. No:20 Toprakkale/Osmaniye

b) Telefon-Faks Numarası       : 0328 826-85-92 fx:0328 826 81-93

c) mail ve kep adresi                : oosb@oosb.org.tr  kep: osmaniyeosb@hs02.kep.tr

2.İhale Konusu yapım işinin

a) Miktarı (fiziki)ve türü            : Osmaniye OSB 3. İlave alan çevre yolu çalışmaları kapsamında 161 adada yapılacak olan toprakarme imalatları inşaat işi 

b) Yapılacağı yer                      : Osmaniye Organize Sanayi Bölgesi sınırları

c) İşe başlama tarihi                : Sözleşmenin yapıldığının tebliğ tarihinden itibaren yapılacak yer teslimi sonrası işe başlanacaktır.

d) İşin süresi                                      : 180 Takvim Günü

3.İhalenin

a) Yapılacağı Yer                               : Osmaniye Organize Sanayi Bölge Müdürlüğü Toplantı Salonu

b) Son Teklif Verme Tarih ve Saati   : 31.05.2024 Cuma Saat 17:00

4.Mal ve Hizmetin Teslimi                 :180 TAKVİM gün içerisinde imalatlar tamamlanarak idareye teslim edilmelidir.

5.Teklifin Süresi ve Şekli                  : Teklif 15 iş günü geçerli olacaktır. Kapalı zarfta KDV hariç fiyat teklifleri evrak kayıt numarası alınarak idareye teslim edilir.

6.Vergi ve Yükümlülükler                 : İş kapsamında resmi kurumlara ödenecek tüm vergi ve harçlar yüklenici tarafından ödenir

7.Geçici ve Kesin Teminat                : Nakit teminat kesintisi yapılacaktır.

8. Kabul ve Ödeme İşlemleri             : İşin ödemesi aylık olarak yapılacak hakkedişler üzerinden kesilecek fatura ile firma hesabına EFT, havale yapılacaktır.

9. İdare 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu ve 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu ve 4735 sayılın Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu’na tabi olmayıp İhaleyi yapıp yapmamakta veya kısmen yapmakta veya dilediğine yapmakta tamamen serbesttir.   

BÖLGEMİZİN TAMAMINA AİT 1/1000, 1/5000 ÖLÇEKLİ HALİ HAZIR HARİTA ÇIKARILMASI VE ONAYLATILMASI İŞİ
Yayınlandığı Tarih : 29/03/2024 | Saat :09:24:25

HİZMET ALIM İLANI

Osmaniye Organize Sanayi Bölgesi yaklaşık 900 hektar alanlara ait 1/1000 ve 1/5000 ölçekli hali hazır harita çıkarılması ve onaylatılması işi açık ihale usulü (kapalı zarf teklif alma) ile ihale edilecektir.

1.  İdarenin

a) Adresi                                   : Büyük tüysüz Mah. E. Ayhan Tosyalı Cad. No:20 Toprakkale/Osmaniye

b) Telefon-Faks Numarası       : 0328 826-85-92 fx:0328 826 81-93

c) mail ve kep adresi                : oosb@oosb.org.tr  kep: osmaniyeosb@hs02.kep.tr

2.İhale Konusu yapım işinin

a) Miktarı (fiziki)ve türü            : Yaklaşık 900 Hektar bölgemiz tamamında (Bakanlık personelleri gözetiminde) 1/1000 ve 1/5000 ölçekli hali hazır harita çıkarılması ve onaylatılması işi 

b) Yapılacağı yer                      : Osmaniye Organize Sanayi Bölgesi sınırları ve yakın sınır çevresi

c) İşe başlama tarihi                : Sözleşmenin yapıldığının tebliğ tarihinden itibaren yapılacak yer teslimi sonrası işe başlanacaktır.

d) İşin süresi                                      : 60 Takvim Günü

3.İhalenin

a) Yapılacağı Yer                               : Osmaniye Organize Sanayi Bölge Müdürlüğü Toplantı Salonu

b) Son Teklif Verme Tarih ve Saati   : 04.03.2024 Cuma Saat 17:00

4.Mal ve Hizmetin Teslimi                 :60 gün içerisinde hazırlanan dosyalar idareye teslim edilmelidir.

5.Teklifin Süresi ve Şekli                  : Teklif 15 iş günü geçerli olacaktır. Kapalı zarfta KDV hariç fiyat teklifleri evrak kayıt numarası alınarak idareye teslim edilir.

6.Vergi ve Yükümlülükler                 : İş kapsamında resmi kurumlara ödenecek harçlar idare tarafından ödenir

7.Geçici ve Kesin Teminat                : Teminat alınmayacaktır.

8. Kabul ve Ödeme İşlemleri             : İşin tamamlanmasını müteakip kesilecek fatura ile firma hesabına EFT, havale yapılacaktır.

9. İdare 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu ve 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu ve 4735 sayılın Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu’na tabi olmayıp İhaleyi yapıp yapmamakta veya kısmen yapmakta veya dilediğine yapmakta tamamen serbesttir.   

 

 

BÖLGEMİZİN 8. İLAVE ALAN AİT 1/5000 ÖLÇEKLİ KADASTRAL PAFTALARIN HAZIRLANMASI VE ONAYLATILMASI İŞİ
Yayınlandığı Tarih : 29/03/2024 | Saat :09:23:03

HİZMET ALIM İLANI

Osmaniye Organize Sanayi Bölgesi yaklaşık 26 hektar alanlara ait 1/5000 ölçekli kadastral paftanın hazırlanarak Osmaniye Kadastro Müdürlüğüne onaylatılması işi açık ihale usulü (kapalı zarf teklif alma) ile ihale edilecektir.

1.  İdarenin

a) Adresi                                   : Büyük tüysüz Mah. E. Ayhan Tosyalı Cad. No:20 Toprakkale/Osmaniye

b) Telefon-Faks Numarası       : 0328 826-85-92 fx:0328 826 81-93

c) mail ve kep adresi                : oosb@oosb.org.tr  kep: osmaniyeosb@hs02.kep.tr

2.İhale Konusu yapım işinin

a) Miktarı (fiziki)ve türü            : Yaklaşık 26 Hektar büyüklüğündeki bölgemiz 8. İlave alanda  1/5000 ölçekli kadastral paftanın hazırlanarak Osmaniye Kadastro Müdürlüğüne onaylatılması işi  

b) Yapılacağı yer                      : Osmaniye Organize Sanayi Bölgesi genişleme alanı

c) İşe başlama tarihi                : Sözleşmenin yapıldığının tebliğ tarihinden itibaren yapılacak yer teslimi sonrası işe başlanacaktır.

d) İşin süresi                                      : 20 Takvim Günü

3.İhalenin

a) Yapılacağı Yer                               : Osmaniye Organize Sanayi Bölge Müdürlüğü Toplantı Salonu

b)Son Teklif Verme Tarih ve Saati   : 02.04.2024 Salı Saat 17:00

4.Mal ve Hizmetin Teslimi                 : 20 gün içerisinde hazırlanan dosyalar idareye teslim edilmelidir.

5.Teklifin Süresi ve Şekli                  : Teklif 15 iş günü geçerli olacaktır. Kapalı zarfta KDV hariç fiyat teklifleri evrak kayıt numarası alınarak idareye teslim edilir.

6.Vergi ve Yükümlülükler                 : İş kapsamında resmi kurumlara ödenecek harçlar idare tarafından ödenir

7.Geçici ve Kesin Teminat                : Teminat alınmayacaktır.

8. Kabul ve Ödeme İşlemleri             : İşin tamamlanmasını müteakip kesilecek fatura ile firma hesabına EFT, havale yapılacaktır.

9. İdare 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu ve 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu ve 4735 sayılın Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu’na tabi olmayıp İhaleyi yapıp yapmamakta veya kısmen yapmakta veya dilediğine yapmakta tamamen serbesttir.   

 

 

OSMANİYE ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ İLAVE ALAN GÖZLEMSEL ETÜT RAPORU HAZIRLANMASI İHALE İLANI
Yayınlandığı Tarih : 25/03/2024 | Saat :00:00:00

Osmaniye OSB İlave alan gözlemsel etüt raporu hazırlanması işi teklif verme usulü (kapalı zarf teklif alma)ile ihale edilecektir.   

1.  İdarenin

a) Adresi                               : Büyüktüysüz Mah. E. Ayhan Tosyalı Cad. No:20 Toprakkale/OSMANİYE

b) Telefon-Faks Numarası  : 0(328) 826-85-92

c) mail ve kep adresi            : altyapi@oosb.org.tr kep:osmaniyeosb@hs02.kep.tr

2.İhale Konusu yapım işinin

a) Miktarı (fiziki)ve türü      : Yaklaşık 26 hektar alanda 2 ayrı noktadan ibaret olan genişleme alanında gözlemsel etüt raporlarının hazırlanıp bakanlığa onaylatılması işi

b) Yapılacağı yer                   : Osmaniye OSB  

c) İşe başlama tarihi             : Sözleşmenin imzalanması ile ilgili iş için yer teslimi yapılacaktır.

d) İşin süresi                          : 30 takvim günüdür.

3.İhalenin

a) Yapılacağı Yer                    : Osmaniye Organize Sanayi Toplantı Salonu

b) Tarih ve Saati                     : 28 Mart 2024 Saat:17.00 Bölge Müdürlüğümüz evrak kayıt biriminden kayıt numarası alınarak kapalı zarfta teslim edilecektir.

4.Mal ve Hizmetin Teslimi       : Yer tesliminden sonra 30 takvim günü içerisinde

5.Teklifin Süresi ve Şekli        : Teklif 30 takvim günü süre ile geçerli olacaktır. Kapalı zarfta anahtar teslim götürü fiyat teklifleri Bölge Müdürlüğümüz evrak kayıt birimine teslim edilecektir.

6.Vergi ve Yükümlülükler        : Mal ve hizmet alımından doğan vergiler, harçlar ve kontrollük bedelleri Yüklenici tarafından karşılanır.

7.Geçici ve Kesin Teminat      : İş kapsamında teminat kesintisi yapılmayacaktır.

8. Kabul ve Ödeme İşlemleri    : Aylık yapılacak hakkedişlere göre kesilecek fatura ile SGK ve Maliye borcu yoktur kağıtları gelmesi sonrası ödeme yapılacaktır

9. İdare 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu ve 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu ve 4735 sayılın Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu’na tabi olmayıp İhaleyi yapıp yapmamakta veya kısmen yapmakta veya dilediğine yapmakta tamamen serbesttir.   

 

OSMANİYE ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ YANGIN SÖNDÜRME HAVUZU İNŞAAT YAPIM İHALE İLANI
Yayınlandığı Tarih : 25/03/2024 | Saat :00:00:00

Osmaniye OSB yangın söndürme havuzu inşaat işi teklif verme usulü (kapalı zarf teklif alma)ile ihale edilecektir.   

1.  İdarenin

a) Adresi                               : Büyüktüysüz Mah. E. Ayhan Tosyalı Cad. No:20 Toprakkale/OSMANİYE

b) Telefon-Faks Numarası  : 0(328) 826-85-92

c) mail ve kep adresi            : altyapi@oosb.org.tr kep:osmaniyeosb@hs02.kep.tr

2.İhale Konusu yapım işinin

a) Miktarı (fiziki)ve türü      : Yaklaşık 1.000 m³ yangın söndürme havuzu ve 16 m³ su toplama terfi havuzu inşaatı yapılarak idareye teslim edilmesi işi

b) Yapılacağı yer                   : Osmaniye OSB Şantiye sahası 

c) İşe başlama tarihi             : Sözleşmenin imzalanması ile ilgili iş için yer teslimi yapılacaktır.

d) İşin süresi                          : 90 takvim günüdür.

3.İhalenin

a) Yapılacağı Yer                    : Osmaniye Organize Sanayi Toplantı Salonu

b) Tarih ve Saati                     : 01 Nisan 2024 Saat:17.00 Bölge Müdürlüğümüz evrak kayıt biriminden kayıt numarası alınarak kapalı zarfta teslim edilecektir.

4.Mal ve Hizmetin Teslimi       : Yer tesliminden sonra 90 takvim günü içerisinde

5.Teklifin Süresi ve Şekli        : Teklif 30 takvim günü süre ile geçerli olacaktır. Kapalı zarfta anahtar teslim götürü fiyat teklifleri Bölge Müdürlüğümüz evrak kayıt birimine teslim edilecektir.

6.Vergi ve Yükümlülükler        : Mal ve hizmet alımından doğan vergiler, harçlar ve kontrollük bedelleri Yüklenici tarafından karşılanır.

7.Geçici ve Kesin Teminat      : İş kapsamında hakkedişten %10 nakit teminat kesintisi yapılacaktır.

8. Kabul ve Ödeme İşlemleri    : Aylık yapılacak hakkedişlere göre kesilecek fatura ile SGK ve Maliye borcu yoktur kağıtları gelmesi sonrası ödeme yapılacaktır

9. İdare 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu ve 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu ve 4735 sayılın Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu’na tabi olmayıp İhaleyi yapıp yapmamakta veya kısmen yapmakta veya dilediğine yapmakta tamamen serbesttir.   

 

Fuat TOSYALI Caddesi Elektrik Hattı İçin Borulama İşi
Yayınlandığı Tarih : 21/03/2024 | Saat :10:22:12

Osmaniye Organize Sanayi Bölgesi Fuat TOSYALI Caddesi Elektrik Hattı İçin Borulama İşi teklif verme usulü(kapalı zarf teklif alma) ile ihale edilecektir.

1.İdarenin

a)Adresi                                  :Büyüktüysüz mah. E.Ayhan Tosyalı cad. No:20 Toprakkale/OSMANİYE

b)Telefon-Faks numarası        :0(328) 826-85-92

c)Mail ve kep adresi                :oosb@oosb.org.tr      osmaniyeosb@hs02.kep.tr

2.İhale  Konusu İşin

a) Miktarı (fiziki)ve türü             : Osmaniye Organize Sanayi Bölgesi Fuat Tosyalı Caddesinin havai hatlarının yer altına alınması çalışmaları kapsamında Elektrik tesisleri Kuvvetli Akım Tesisat Yönetmeliğine, Elektrik Dağıtım Tesisleri Genel Teknik Şartnamesine ve TEDAŞ şartnamelerine göre kablo kanalı yapılacaktır.

b) Yer görme yapmayan firmaların teklifi geçersiz sayılacaktır.

3.İhalenin

a) Yapılacağı Yer                             : Osmaniye Organize Sanayi Toplantı Salonu

b) Son Teklif Verme Tarihi ve Saati : 27 Mart 2024 saat:14.00

4.Mal veya Hizmetin Teslimi   : 50 Takvim günü içerisinde tamamlanarak idareye teslim edilir.

5.Teklifin Süresi ve Şekli         :Teklif 30 gün süre ile geçerli olacak kapalı zarfta KDV hariç fiyat teklifleri verilecektir.

6.Geçici ve Kesin Teminat      : İş kapsamında teminat alınmayacaktır.

7.Vergi ve Yükümlülükler       : Mal alımından doğan vergiler Yüklenici tarafından ödenir.(KDV idarece ödenecektir.)

8.Kabul ve Ödeme İşlemleri   : Malzemelerin teslimi sonrası kesilecek fatura ile ödeme yapılacaktır.

9.Garanti Süresi: Ürün tesliminden sonra 24 ay olacaktır.

10.İdare, 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu ve 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu ve 4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu’na tabi olmayıp ihaleyi yapıp yapmamakta, kısmen yapmakta veya iptal etmekte serbesttir.

 

Kurulu Güneş Enerji Santrallerinin Yenilenmesi
Yayınlandığı Tarih : 15/03/2024 | Saat :09:36:05

Osmaniye Organize Sanayi Bölgesi Kurulu Güneş Enerji Santrallerinin Yenilenmesi İşi teklif verme usulü (kapalı zarf teklif alma) ile ihale edilecektir.

1.İDARENİN

a) Adresi                                    :Osmaniye Organize Sanayi Bölge Müdürlüğü Büyüktüysüz Mahallesi E.Ayhan Tosyalı Caddesi Numara:20 Toprakkale / OSMANİYE.

b) Telefon-Faks numarası          :0(328) 826-85-92

c) Mail ve kep adresi                  :oosb@oosb.org.tr

2.İHALE KONUSU İŞİN

a) Miktarı, türü, şartları              : Bölgemiz sınırları içerisinde bulunan 2 adet1 mw kabülü yapılmış ges sahasının demontajı yapılacaktır. Sahadan çıkan malzemelerin tamamını yüklenici firma alım yapacak olup teklife yazılacaktır. Demontajı yapılan bir noktaya yeniden 2 adet 1 mw saha yapılacaktır.Sahalar anahtar teslim verilecek olup yer görme yapmayanların teklifleri geçersiz sayılacaktır.

b) Yapılacağı Yer                        : Osmaniye Organize Sanayi Bölge Müdürlüğü

c)İşin Süresi (Temin Süresi)      : 120  Takvim Günü

3.İHALENİN

a) Yapılacağı Yer                                 : Osmaniye Organize Sanayi Toplantı Salonu

b) Son Teklif Verme Tarihi ve Saati       : 22.04.2024 Cuma– 14:00

4.Mal veya Hizmetin Teslimi    : İdarenin belirleyeceği zamanda, Osmaniye Organize Sanayi Bölge Müdürlüğüne teslimat gerçekleştirilecektir.

5.Teklifin Süresi ve Şekli         :Teklif mektubu, 10 gün süre ile geçerli olacak olup, kapalı-kaşeli zarfta KDV hariç TL fiyat teklifleri verilecektir. Teklifler bölge müdürlüğü evrak kayıt birimine elden veya kargo yoluyla teslim edilecektir.

6.Kesin Teminat                      : İş kapsamında teminat mektubu alınmayacaktır.

7.Vergi ve Yükümlülükler        : Mal ve hizmet alımından doğan vergiler Yüklenici tarafından ödenir.

8.Kabul ve Ödeme İşlemleri    : Malzemelerin teslimi sonrası hakediş ile ödeme yapılacaktır.

9.Garanti Süresi                      : Ürün tesliminden sonra 24 ay olacaktır.

10.İdare, 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu ve 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu ve 4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu’na tabi olmayıp ihaleyi yapıp yapmamakta, kısmen yapmakta veya iptal etmekte serbesttir.

 

SIVI KLOR DOZAJ POMPA ALIM İHALESİ
Yayınlandığı Tarih : 23/02/2024 | Saat :13:09:29

   Osmaniye Organize Sanayi Bölgesi kullanma suyunun dezenfeksiyonu için sıvı klor dozaj pompası alımının yapılması planlanmaktadır. Bu maksatla teklif toplanacak ve Yönetim Kurulumuzca değerlendirme yapıldıktan sonra alımlar gerçekleştirilecektir.

1.İDARENİN

a) Adresi                                    :Türkmen Beldesi Büyüktüysüz Mahallesi E.Ayhan Tosyalı Caddesi Numara: 20 Toprakkale / OSMANİYE.

b) Telefon-Faks numarası          :0(328) 826-85-92.

c) Mail ve kep adresi                  :oosb@oosb.org.tr

2.İHALE KONUSU İŞİN

a) Miktarı, türü, şartları              :

   * Sıvı Klor Dozaj Pompası; 0,1 ile 1,0 (gr/m3, mg/litre, ppm) dozlama yapabilecek özellikte olacaktır.

   * Sıvı Klor Dozaj Pompası; 5-7 litre/saat, 2-10 bar kapasiteli özellikte olacaktır.

   * Sıvı Klor Dozaj Pompası; 0-100% oransal oran yapılabilir özellikte olacaktır.

   * Sıvı Klor Dozaj Pompası; 1,5 metre emiş, 5,0 metre basma hortumlu olacaktır.

   * Sıvı Klor Dozaj Pompası; elektrikle çalışacak, paslanmaz ve korozyona mukavim olacak, emme hattında süzgeç takımı ve dozaj difüzörü bulunacaktır.

   * Sıvı Klor Dozaj Pompasının montaj işlemlerinde kullanılacak tüm malzeme, teknik araç ve gereçler firma tarafından temin edilecektir.

   * Teklifler; ürün ve/veya malzeme için 1 adet üzerinden hazırlanacaktır. Alım 1-4 adet arasında yapılacaktır. Teklif formu Yüklenici tarafından oluşturulacak olup, toplam alınacak miktar İdare tarafından Yükleniciye bildirilecektir.

b)Yapılacağı Yer                        : Osmaniye Organize Sanayi Bölge Müdürlüğü.

c)İşin Süresi (Temin Süresi)      : 18.03.2024.

3.İHALENİN

a) Yapılacağı Yer                                 : Osmaniye Organize Sanayi Toplantı Salonu

b) Son Teklif Verme Tarihi ve Saati       : 12.03.2024 Salı – 17:00

4.Mal veya Hizmetin Teslimi    : Yüklenici tarafından gerçekleştirilecek, kargo vb. ödemelerden İdare sorumlu olmayacaktır.

5.Teklifin Süresi ve Şekli         :Teklif mektubu, 18.03.2024 ‘e kadar geçerli olacak olup, kapalı-kaşeli zarfta ve KDV hariç TL fiyat teklifleri verilecektir. Teklifler bölge müdürlüğü evrak kayıt birimine elden veya kargo yoluyla teslim edilecektir. E-mail yoluyla gönderimi yapılan teklifler kabul görmeyecektir.

6.Kesin Teminat                      : İş kapsamında teminat mektubu alınmayacaktır.

7.Vergi ve Yükümlülükler        : Mal ve hizmet alımından doğacak tüm vergiler Yüklenici tarafından ödenir.

8.Kabul ve Ödeme İşlemleri    : Mal-hizmet teslimini müteakip tekliflerde geçen birim fiyatlara ve talep edilecek miktara göre toplam bedel; kesilecek fatura ile firma hesabına en geç 7 iş günü içerisinde eft, havale yapılacaktır.

9.Garanti Süresi                      : ---

10.İdare, 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu ve 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu ve 4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu’na tabi olmayıp ihaleyi yapıp yapmamakta, kısmen yapmakta veya iptal etmekte serbesttir.

MUAYENE BACASI KAPAK TEMİNİ İHALESİ
Yayınlandığı Tarih : 21/02/2024 | Saat :14:50:51

OSMANİYE ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ MÜDÜRLÜĞÜ

 

 

 

 

Konu : Teklif Hk.

 

 

 

     Osmaniye Organize Sanayi Bölgesinde ihtiyaç olan kanalizasyon muayene bacası kapak temin edilmesi için yapılan fiyat araştırmasıdır. Bölgemizde kullanılacak olan kapaklar bölgemizde ağır demir çelik sanayi tesisleri olmasından dolayı 70, 80 tonluk araçlar olabilmektedir. Alınacak malzemelerin bu yüke dayanıklı olacağını firmalar verdikleri bu teklifle taahhüt ettiklerini kabul etmiş sayılacaktır. İhtiyaç duyulan toplam 25 adet kapak ağır tip minimum 88 kg Karayolları ve iller bankası standartlarında olacaktır. İstenen fiyat tekliflerinde nakliye bu fiyata dahil edilerek verilecek olup malzemeler Osmaniye organize sanayi bölgesi bölge müdürlüğü şantiye sahasına teslim edilecektir. Konu ile ilgili fiyat tekliflerinizi 26.02.2024 tarihi saat 17:00’da ıslak imzalı olarak elimizde olacak şekilde mail ortamında veya posta yolu ile bekleriz. 21.02.2024

 

 

     Alınan fiyat teklifi 1 adet kapak nakliye dahil KDV hariç fiyat üzerinden olacaktır.

 

 

 Konu ile ilgili 1 adet sfero döküm kapak nakliye dahil KDV hariç teklifimiz; ( …………TL+ KDV )

 

 

 

 

 

İletişim : 0328 826 85 92 – 0506 097 34 17

 

levent@oosb.org.tr

 

oosb@oosb.org.tr

İTFAİYE BİRİM MALZEMELERİ ALIM İHALESİ
Yayınlandığı Tarih : 15/02/2024 | Saat :14:52:45

İTFAİYE MALZEMELERİ ALIM İHALESİ

    Osmaniye Organize Sanayi Bölgesi itfaiye birim, araçlarında kullanılmak üzere aşağıdaki çizelgede belirtilen malzemelerin alımının yapılması planlanmaktadır. Bu maksatla teklif toplanacak ve Yönetim Kurulumuzca değerlendirme yapıldıktan sonra alımlar gerçekleştirilecektir.

1.İDARENİN

a) Adresi                                    :Büyüktüysüz Mahallesi E.Ayhan Tosyalı Caddesi Numara: 20 Toprakkale / OSMANİYE.

b) Telefon-Faks numarası          :0(328) 826-85-92.

c) Mail ve kep adresi                  :oosb@oosb.org.tr

2.İHALE KONUSU İŞİN

a) Miktarı, türü, şartları              :

MALZEME / EKİPMAN İSMİ

AÇIKLAMA

Temiz Hava Solunum Cihazı Maskesi

Drager FPS 7000 Tam Yüz Maskesi

Karbonfiber Kompozit Temiz Hava Tüpü

Drager – 6,8 lt. – 300 bar.

Temiz Hava Solunum Set Sırtlığı

Drager – PSS 7000

Tek Filtreli Tam Yüz Maskesi

Drager – x-plore 6300

Xplore 6300’e Uygun Filtre

Tehlikeli Gazlara Karşı P3 Filtre D

İtfaiyeci Bareti (Kaskı)

Drager HPS 7000

Nomeks İtfaiyeci Takımı

Ceket-Pantolon

Nomeks İtfaiyeci Eldiveni

Flash İtfaiyeci Eldiveni/Sıcaklığa mukavim-Su Geçirmez

İtfaiyeci Çizmesi

Etche/300 0C Sıcaklığa Mukavim-Su Geçirmez-Antistatik

Anti Flash Başlık

Alev ve Isıya Dayanıklı alev almaz kumaş ve iplikten imal edilmiş

ARAÇ/BİRİM MALZEME İSMİ

AÇIKLAMA

Turbo Lans (nozul)

15 adet – B9 tip.

B ve C Tip Kauçuk Yangın Hortumu

B tipi 10 adet – C tipi 20 adet 25 metre uzunluklu, 50 bar patlama basınca mukavim

B-C Ara Rekor-Düşürücü (Alman Tipi)

30 adet

Fikrasyon

3 adet

Köpük Oranlayıcı-Melanjör Z4 Tipi

3 adet

M4 Tipi Köpük Lansı

3 adet

S4 Tipi Köpük Lansı

4 adet (2 adet B - 2 Adet C tipinde)

TEMİZ HAVA DOLUM KOMPRESÖRÜ

AÇIKLAMA

 

Üzerinde 2 adet doldurma bağlantılı,

Elektrikli,

Dolum sonrası otomatik hava tahliye vanalı,

Tüp doldurma bağlantıları min. 300 barda çalışan emniyet valfleri ile tesis edilmiş,

Her kademe çıkışında basınçlı havayı sabit tutacak basınç ayar vanalı,

Yüksek kalitede teneffüs edilebiir hava doldurma özellikli,

Min. 100 lt/dk doldurma kapasiteli,

1 adet.

 

 

* Bahse konu tüm malzemelerin alımları ve Osmaniye OSB Müdürlüğü’ne teslim edilmesi işleri bütününün sorumluluğu Yükleniciye ait olacaktır.

* Teklifler; her ürün ve/veya malzeme için 1 adet üzerinden hazırlanacaktır. Teklif formu Yüklenici tarafından oluşturulacak olup, toplam alınacak miktarlar İdare tarafından Yükleniciye bildirilecektir. İhaleye katılanların tüm malzemeleri temin etme zorunluluğu bulunmamakta olup, temin edilebilecek ürünler için teklif verilebilir.

b)Yapılacağı Yer                        : Osmaniye Organize Sanayi Bölge Müdürlüğü.

c)İşin Süresi (Temin Süresi)      : 11.03.2024.

3.İHALENİN

a) Yapılacağı Yer                                 : Osmaniye Organize Sanayi Toplantı Salonu

b) Son Teklif Verme Tarihi ve Saati       : 29.02.2024 Perşembe – 17:00

4.Mal veya Hizmetin Teslimi    : Yüklenici tarafından gerçekleştirilecek, kargo vb. ödemelerden İdare sorumlu olmayacaktır.

5.Teklifin Süresi ve Şekli         :Teklif mektubu, 01.03.2024 ‘e kadar geçerli olacak olup, kapalı-kaşeli zarfta KDV hariç TL fiyat teklifleri verilecektir. Teklifler bölge müdürlüğü evrak kayıt birimine elden veya kargo yoluyla teslim edilecektir. E-mail yoluyla gönderimi yapılan teklifler kabul görmeyecektir.

6.Kesin Teminat                      : İş kapsamında teminat mektubu alınmayacaktır.

7.Vergi ve Yükümlülükler        : Mal ve hizmet alımından doğacak tüm vergiler Yüklenici tarafından ödenir.

8.Kabul ve Ödeme İşlemleri    : Mal-hizmet teslimini müteakip tekliflerde geçen birim fiyatlara ve talep edilecek miktara göre toplam bedel; kesilecek fatura ile firma hesabına en geç 7 iş günü içerisinde eft, havale yapılacaktır.

9.Garanti Süresi                      : ---

10.İdare, 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu ve 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu ve 4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu’na tabi olmayıp ihaleyi yapıp yapmamakta, kısmen yapmakta veya iptal etmekte serbesttir.

 

 

 

 

İmara Esas Zemin Etüdü Yapılması İhalesi
Yayınlandığı Tarih : 19/01/2024 | Saat :16:53:10

Osmaniye Organize Sanayi Bölgesi 110 Ada 6 nolu parselde bulunan 5035,50 m² alanda kurulan Osmaniye Teknoloji Geliştirme Bölgesinde yapılacak imar planına esas Jeolojik ve Jeoteknik Etüt Raporunun Osmaniye Çevre Şehircilik il müdürlüğü teknik personelleri gözetiminde hazırlanıp onaylatılması işlerine ait ihale ilamıdır. Teklif verme usulü (kapalı zarf anahtar teslim teklif alma) ile ihale edilecektir.

1.İdarenin

a) Adresi : Büyük tüysüz Mah. E. Ayhan Tosyalı Cad. No:20 Toprakkale/OSMANİYE

b) Telefon-Faks Numarası : 0(328) 826-85-92 c) mail ve kep adresi : oosb@oosb.org.tr kep: osmaniyeosb@hs02.kep.tr

2.İhale Konusu yapım işinin

a) Miktarı (fiziki)ve türü : Osmaniye Organize Sanayi Bölgesi 110 Ada 6 nolu parselde bulunan 5035,50 m² alanda kurulan Osmaniye Teknoloji Geliştirme Bölgesinde yapılacak imar planına esas Jeolojik ve Jeoteknik Etüt Raporunun Osmaniye Çevre Şehircilik il müdürlüğü teknik personelleri gözetiminde hazırlanıp onaylatılması işlerini kapsamaktadır.

b) Yapılacağı yer : Osmaniye Organize Sanayi Bölgesi

c) İşe başlama tarihi : Sözleşmenin yapıldığının tebliğ tarihinden itibaren yapılacak yer teslimi ile çalışmalara başlanacaktır.

d) İşin süresi : 60 Takvim Günü

3.İhalenin

a) Yapılacağı Yer : Osmaniye Organize Sanayi Bölge Müdürlüğü Toplantı Salonu

b) Son Teklif Verme Tarih ve Saati : 29.01.2024, saat 17.00

4.Mal ve Hizmetin Teslimi : Yer teslim edilmesine müteakip çalışmalara başlanacaktır.

5.Teklifin Süresi ve Şekli : Teklif 1 (bir) ay süre ile geçerli olacak anahtar teslim bedel üzerinden verilecektir.

6.Vergi ve Yükümlülükler : Hizmet alımından doğan vergiler Yüklenici tarafından ödenir.

7.Geçici ve Kesin Teminat : İş kapsamında ilgili firmana hakkedişinden nakit teminat kesintisi yapılacaktır.

8. Kabul ve Ödeme İşlemleri : İş sonunda kesilecek fatura ile firmaya ödemesi yapılır.

9. İdare 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu ve 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu ve 4735 sayılın Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu’na tabi olmayıp İhaleyi yapıp yapmamakta, kısmen yapmakta veya dilediğine yaptırmakta tamamen serbesttir.

İmara Esas Zemin Etüdü Yapılması İhalesi
Yayınlandığı Tarih : 19/01/2024 | Saat :16:52:11

Osmaniye Organize Sanayi Bölgesi 37,5 Hektar 6 ilave alanda yapılacak imar planına esas Jeolojik ve Jeoteknik Etüt Raporunun Osmaniye Çevre Şehircilik il müdürlüğü teknik personelleri gözetiminde hazırlatılıp onaylatılması işlerine ait ihale ilamıdır. Teklif verme usulü (kapalı zarf anahtar teslim teklif alma) ile ihale edilecektir.

1.İdarenin

a) Adresi : Büyük tüysüz Mah. E. Ayhan Tosyalı Cad. No:20 Toprakkale/OSMANİYE

b) Telefon-Faks Numarası : 0(328) 826-85-92 c) mail ve kep adresi : oosb@oosb.org.tr kep: osmaniyeosb@hs02.kep.tr

2.İhale Konusu yapım işinin

a) Miktarı (fiziki)ve türü : Osmaniye Organize Sanayi Bölgesi 37,5 Hektar 6 ilave alanda yapılacak imar planına esas Jeolojik ve Jeoteknik Etüt Raporunun Osmaniye Çevre Şehircilik il müdürlüğü teknik personelleri gözetiminde hazırlatılıp onaylatılması işlerini kapsamaktadır.

b) Yapılacağı yer : Osmaniye Organize Sanayi Bölgesi

c) İşe başlama tarihi : Sözleşmenin yapıldığının tebliğ tarihinden itibaren yapılacak yer teslimi ile çalışmalara başlanacaktır.

d) İşin süresi : 60 Takvim Günü

3.İhalenin

a) Yapılacağı Yer : Osmaniye Organize Sanayi Bölge Müdürlüğü Toplantı Salonu

b) Son Teklif Verme Tarih ve Saati : 29.01.2024, saat 17.00

4.Mal ve Hizmetin Teslimi : Yer teslim edilmesine müteakip çalışmalara başlanacaktır.

5.Teklifin Süresi ve Şekli : Teklif 1 (bir) ay süre ile geçerli olacak anahtar teslim bedel üzerinden verilecektir.

6.Vergi ve Yükümlülükler : Hizmet alımından doğan vergiler Yüklenici tarafından ödenir.

7.Geçici ve Kesin Teminat : İş kapsamında ilgili firmana hakkedişinden nakit teminat kesintisi yapılacaktır.

8. Kabul ve Ödeme İşlemleri : İş sonunda kesilecek fatura ile firmaya ödemesi yapılır.

9. İdare 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu ve 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu ve 4735 sayılın Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu’na tabi olmayıp İhaleyi yapıp yapmamakta, kısmen yapmakta veya dilediğine yaptırmakta tamamen serbesttir.

Arazi Kazı, Dolgu ve Reglaj Yapılması İhalesi
Yayınlandığı Tarih : 16/01/2024 | Saat :00:00:00

 

    Osmaniye Organize Sanayi Bölgesi içerisinde yaklaşık 10.000 m² arazinin idarenin vereceği kotlara uygun olarak yüklenicinin topoğrafı gözetiminde her türlü kazı dolgu reglaj ve fazla malzemenin idarenin göstereceği yerlere nakliyesi her türlü serme ve sıkıştırma işlemlerinin yapılması işlerine ait ihale teklif verme usulü (kapalı zarf teklif alma) ile ihale edilecektir.

1.İdarenin

a) Adresi                                             : Büyüktüysüz Mah. E. Ayhan Tosyalı Cad. No:20 Toprakkale/OSMANİYE

b) Telefon-Faks Numarası                  : 0(328) 826-85-92

c) mail ve kep adresi                          : oosb@oosb.org.tr    kep: osmaniyeosb@hs02.kep.tr

2.İhale Konusu yapım işinin

a) Miktarı (fiziki)ve türü                       : Osmaniye Organize Sanayi Bölgesi içerisinde Tesviye çalışması yapılacak alanda yaklaşık 31.950 m³ kazı, kazıdan çıkan 13.200 m³ malzeme aynı sahada dolgu, serme ve sıkıştırmada kullanılacaktır. Yaklaşık 18.750 m³ fazla malzemenin idarenin göstereceği tek yön yaklaşık 1,5 km malzemenin nakliyesi serme ve sıkıştırması yapılacaktır.

b) Yapılacağı yer                                 : Osmaniye Organize Sanayi Bölgesi

c) İşe başlama tarihi                            Sözleşmenin yapıldığının tebliğ tarihinden itibaren yapılacak yer teslimi ile çalışmalara başlanacaktır.

d) İşin süresi                                        : 60 Takvim Günü

3.İhalenin

a) Yapılacağı Yer                                 : Osmaniye Organize Sanayi Bölge Müdürlüğü Toplantı Salonu

b) Son Teklif Verme Tarih ve Saati      : 22.01.2024, saat 17.00

4.Mal ve Hizmetin Teslimi                 : Yer teslim edilmesine müteakip çalışmalara başlanacaktır.

5.Teklifin Süresi ve Şekli                  : Teklif 1 (bir) ay süre ile geçerli olacak anahtar teslim bedel üzerinden verilecektir.

6.Vergi ve Yükümlülükler                  : Mal alımından doğan vergiler Yüklenici tarafından ödenir.

7.Geçici ve Kesin Teminat                 : İş kapsamında ilgili firmana hakkedişinden nakit teminat kesintisi yapılacaktır.

8. Kabul ve Ödeme İşlemleri             : İş sonunda kesilecek fatura ile firmaya ödemesi yapılır.

9. İdare 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu ve 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu ve 4735 sayılın Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu’na tabi olmayıp İhaleyi yapıp yapmamakta, kısmen yapmakta veya dilediğine yaptırmakta tamamen serbesttir.   

 

Dağıtım Merkezi Yenileme İşi
Yayınlandığı Tarih : 02/01/2024 | Saat :16:13:34

Osmaniye Organize Sanayi Bölgesi Osmaniye OSB TR-3 Nolu Dağıtım Merkezimizi Yenileme İşi teklif verme usulü(kapalı zarf teklif alma) ile ihale edilecektir.

1.İdarenin

a)Adresi                                  :Büyüktüysüz mah. E.Ayhan Tosyalı cad. No:20 Toprakkale/OSMANİYE

b)Telefon-Faks numarası        :0(328) 826-85-92

c)Mail ve kep adresi                :oosb@oosb.org.tr      osmaniyeosb@hs02.kep.tr

2.İhale  Konusu İşin

a) Miktarı (fiziki)ve türü             : Osmaniye Organize Sanayi Bölgesi TR-3 nolu dağıtım merkezinde bulunan modüler hücrelerin demontajı yapılarak yerine yeni konulacak olan hücrelerin montajı yapılacak olup binada mevcutta bulanan kablo başlıkları yenilenecektir.

b) Yer görme yapmayan firmaların teklifi geçersiz sayılacaktır.

c) İş kapsamında YG işletme sorumluluğu belgesi olan mühendis veya ekat belgesi olan personel çalıştırılacaktır.

3.İhalenin

a) Yapılacağı Yer                             : Osmaniye Organize Sanayi Toplantı Salonu

b) Son Teklif Verme Tarihi ve Saati : 9 Ocak 2024 saat:14.00

4.Mal veya Hizmetin Teslimi   : 30 Takvim günü içerisinde tamamlanarak idareye teslim edilir.

5.Teklifin Süresi ve Şekli         :Teklif 30 gün süre ile geçerli olacak kapalı zarfta KDV hariç fiyat teklifleri verilecektir.

6.Geçici ve Kesin Teminat      : İş kapsamında teminat alınmayacaktır.

7.Vergi ve Yükümlülükler       : Mal alımından doğan vergiler Yüklenici tarafından ödenir.(KDV idarece ödenecektir.)

8.Kabul ve Ödeme İşlemleri   : Malzemelerin teslimi sonrası kesilecek fatura ile ödeme yapılacaktır.

9.Garanti Süresi: Ürün tesliminden sonra 24 ay olacaktır.

10.İdare, 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu ve 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu ve 4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu’na tabi olmayıp ihaleyi yapıp yapmamakta, kısmen yapmakta veya iptal etmekte serbesttir.

Yedek Malzeme Alım İhalesi
Yayınlandığı Tarih : 02/01/2024 | Saat :16:12:44

Osmaniye Organize Sanayi Bölgesi Yedek Malzeme Alım İşi teklif verme usulü (kapalı zarf teklif alma) ile ihale edilecektir.

1.İdarenin

a) Adresi                                  :Büyüktüysüz mah.E.Ayhan Tosyalı cad. No:20 Toprakkale/OSMANİYE

b) Telefon-Faks numarası       :0(328) 826-85-92

c) Mail ve kep adresi                :oosb@oosb.org.tr      osmaniyeosb@hs02.kep.tr

2.İhale Konusu İşin

a) Miktarı (fiziki) ve türü         :

Sıra No

Malzemenin Cinsi

Miktarı

Birimi

Marka

Birim Fiyat

Tutar

1

60X60 SIVA ÜSTÜ LED ARMATÜR

20

Adet

     

2

36kV 1x50+16 Ek Mufu

30

Adet

     

3

36 kV 1x50+16  KABLO BAŞLIĞI

12

Adet

     

4

36 kV 1X240+25 KABLO BAŞLIĞI

10

Adet

     

5

36 kV 1x95+16 KABLO BAŞLIĞI

15

Adet

     

6

 A40-B25 AL-CU KLEMENS (TSE’Lİ)

200

Adet

     

7

A240-A240 ALUMİNYUM PARALEL KLEMENS (TSE’Lİ)

100

Adet

     

8

A70-A70 ALUMİNYUM (TSE’Lİ)

100

Adet

     

9

A70-B50 AL-CU KLEMENS (TSE’Lİ)

100

Adet

     

10

İZOLE BANT

500

Adet

     

11

Yatay Led Bant Armatür 120 Cm

50

Adet

     

12

Yatay Led Bant Armatür 60 Cm

50

Adet

     

13

9 W Led ampul

50

Adet

     

14

K2 zincir İzolatör

60

Adet

     

15

VHD 35 İzolatör

60

Adet

     

16

Yıldız / Üçgen Röle

30

Adet

     

17

Faz Koruma Rölesi

30

Adet

     

18

10 kVA UPS

2

Adet

     

19

5 kVA UPS

3

Adet

     

20

2 kVA UPS

5

Adet

     
         

Toplam

 
         

KDV

 
         

Genel Toplam

 

 

b)Yapılacağı Yer                        : Osmaniye Organize Sanayi Bölgesi Dağıtım Şebekesi

c)İşin Süresi                             : 30 Takvim Günü

3.İhalenin

a) Yapılacağı Yer                         : Osmaniye Organize Sanayi Toplantı Salonu

b) Son Teklif Verme Tarihi ve Saati : 9 Ocak 24-saat:14.00

4.Mal veya Hizmetin Teslimi   : 30 Takvim günü içerisinde tamamlanarak idareye teslim edilir.

5.Teklifin Süresi ve Şekli       :Teklif 30 gün süre ile geçerli olacak kapalı zarfta KDV hariç fiyat teklifleri verilecektir.

6.Geçici ve Kesin Teminat      : İş kapsamında teminat alınmayacaktır.

7.Vergi ve Yükümlülükler       : Mal alımından doğan vergiler Yüklenici tarafından ödenir.(KDV idarece ödenecektir.)

8.Kabul ve Ödeme İşlemleri   : Malzemelerin teslimi sonrası kesilecek fatura ile ödeme yapılacaktır.

9.Garanti Süresi: Ürün tesliminden sonra 24 ay olacaktır.

10.İdare, 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu ve 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu ve 4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu’na tabi olmayıp ihaleyi yapıp yapmamakta, kısmen yapmakta veya iptal etmekte serbesttir.

 

2024 YILI SU ve ÇAMUR KEKİ ANALİZLERİNİN YAPILMASI İHALESİ
Yayınlandığı Tarih : 15/12/2023 | Saat :12:20:43

   Osmaniye Organize Sanayi Bölgesi kullanma suyu ve arıtma tesisinden kaynaklı çamur kekinin numunelerinin alınarak analizlerinin yaptırılması planlanmaktadır. Bu maksatla 2024 yılı için numune alınarak analizlerinin yapılmasına ait ihale yapılacaktır.

1.İDARENİN

a) Adresi                                    :Büyüktüysüz Mahallesi E.Ayhan Tosyalı Caddesi Numara: 20 Toprakkale / OSMANİYE.

b) Telefon-Faks numarası          :0(328) 826-85-92.

c) Mail ve kep adresi                  :oosb@oosb.org.tr

2.İHALE KONUSU İŞİN

a) Miktarı, türü, şartları              :

* Kullanma suyu numuneleri ayda 1 kez olmak üzere yılda 12 kez alınacaktır.

* Atıksu arıtma tesisi çamur keki numuneleri 4 ayda bir olmak üzere yılda 3 kez alınacaktır.

* Numuneler Yüklenici tarafından alınacak, analizleri akredite yüklenici tarafından veya yüklenici tarafından belirlenen başka bir akredite laboratuvar tarafından yaptırılabilecektir.

* Kullanma suyu numuneleri; idarenin gösterdiği noktadan ve İnsani Tüketim Amaçlı Sular Hakkında Yönetmelik Ek-1-C gösterge parametrelerine göre alınacak ve analizlendirilecektir. Tüm ölçümler yapılacak ( renk, koku, tat ve bulanıklık hariç olmak üzere ) veya yaptırılacak, ilgili tablodaki parametrik değerlerle karşılaştırmalı olarak İdareye teslim edilecektir.

* Çamur keki numuneleri; idarenin gösterdiği noktadan ve Atıkların Düzenli Depolanmasına Dair Yönetmelik Ek-2’ye göre alınacak, analizi yapılacak veya yaptırılacak, İdareye teslimi, ilgili tablodaki parametrik değerlerle karşılaştırmalı olarak yapılarak gerçekleştirilecektir.

* Bahse konu tüm numune alım ve analizlendirme işlemlerinde; numune alma kapları-cihazları-şişeleri vb. malzemenin temini, İdareye getirilmesi, İdareden laboratuvara teslimi işlerinin sorumluluğu Yükleniciye aittir.

* Teklifler; 1 yıllık toplam olarak (12 kullanma suyu ve 3 çamur keki analizi olmak üzere) , TL (Türk Lirası) bazında ve yıllık birim fiyat değişmeyecek şekilde hazırlanacaktır.

b)Yapılacağı Yer                        : Osmaniye Organize Sanayi Bölge Müdürlüğü.

c)İşin Süresi (Temin Süresi)      : 2024 yılı bütünü.

3.İHALENİN

a) Yapılacağı Yer                                 : Osmaniye Organize Sanayi Toplantı Salonu

b) Son Teklif Verme Tarihi ve Saati       : 22.12.2023 Cuma – 17:00

4.Mal veya Hizmetin Teslimi    : İdarenin belirlediği sürelerde numune alınarak analizleri yapılacak, sonuçları İdareye teslim edilecektir.

5.Teklifin Süresi ve Şekli         :Teklif mektubu, 30 gün süre ile geçerli olacak olup, kapalı-kaşeli zarfta KDV hariç TL fiyat teklifleri verilecektir. Teklifler bölge müdürlüğü evrak kayıt birimine elden veya kargo yoluyla teslim edilecektir.

6.Kesin Teminat                      : İş kapsamında teminat mektubu alınmayacaktır.

7.Vergi ve Yükümlülükler        : Mal ve hizmet alımından doğan vergiler Yüklenici tarafından ödenir.

8.Kabul ve Ödeme İşlemleri    : Mal-hizmet teslimini müteakip (analiz raporlarının idareye tesliminden sonra) kesilecek fatura ile firma hesabına eft, havale yapılacaktır.

9.Garanti Süresi                      : ---

10.İdare, 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu ve 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu ve 4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu’na tabi olmayıp ihaleyi yapıp yapmamakta, kısmen yapmakta veya iptal etmekte serbesttir.

SIVI KLOR (SODYUM HİPOKLORİT) ALIM İHALESİ
Yayınlandığı Tarih : 15/12/2023 | Saat :12:19:26

   Osmaniye Organize Sanayi Bölgesi kullanma suyunun bakteriyolojik açıdan temizliği maksadıyla 2024 yılı için sıvı klor (sodyum hipoklorit) alımı gerçekleştirilecektir.

1.İDARENİN

a) Adresi                                    :Büyüktüysüz Mahallesi E.Ayhan Tosyalı Caddesi Numara:20 Toprakkale / OSMANİYE.

b) Telefon-Faks numarası          :0(328) 826-85-92

c) Mail  adresi                            :oosb@oosb.org.tr

2.İHALE KONUSU İŞİN

a) Miktarı, türü, şartları              :

* Yaklaşık yıllık sıvı klor alım miktarı, 12.000 – 14.000 kg. olacak olup, alımlar ortalama 1,5 ayda bir sefer, yıl boyunca toplamda yaklaşık 8 sefer yapılacaktır.

* Her seferde gelen klor; bölgemiz içerisindeki depolara (1 m3’lük IBC tank) yüklenici tarafından boşaltılacaktır. Yükleniciye ait  klor taşıyan araç, sıvı kloru depolaramıza basabilecek pompaya, elektrik ve mekanik aksamlara sahip olmalıdır. Sıvı klorun İdare tarafından istenilen noktalardaki depolara aktarım sorumluluğu yükleniciye aittir.

* Teklifler; 1 kg.sıvı klor için, KDV hariç, teslim yeri Osmaniye Organize Sanayi Bölgesi su depoları Toprakkale/Osmaniye olacak şekilde, nakliye dahil, TL (Türk Lirası) bazında ve 1 yıllık birim fiyat değişmeyecek şekilde hazırlanacaktır.

b)Yapılacağı Yer                        : Osmaniye Organize Sanayi Bölgesi

c)İşin Süresi (Temin Süresi)      : 10 Takvim Günü

3.İHALENİN

a) Yapılacağı Yer                                 : Osmaniye Organize Sanayi Toplantı Salonu

b) Son Teklif Verme Tarihi ve Saati       : 22.12.2023 Cuma – 17:00

4.Mal veya Hizmetin Teslimi    : İdarenin belirleyeceği periyotlar ve zamanda teslimat gerçekleştirilecektir.

5.Teklifin Süresi ve Şekli         :Teklif mektubu, 30 gün süre ile geçerli olacak olup, fiyat teklifleri kapalı-kaşeli zarfta KDV hariç TL olarak verilecektir. Teklifler bölge müdürlüğü evrak kayıt birimine elden veya kargo yoluyla teslim edilecektir.

6.Kesin Teminat                      : İş kapsamında teminat mektubu alınmayacaktır.

7.Vergi ve Yükümlülükler        : Mal ve hizmet alımından doğan tüm vergiler-tevkifat tutarları vb. Yüklenici tarafından ödenir.

8.Kabul ve Ödeme İşlemleri    : Malın teslimini müteakip 7(yedi) iş günü içerisinde nakden yapılacaktır.

9.Garanti Süresi                      : ---

10.İdare, 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu ve 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu ve 4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu’na tabi olmayıp ihaleyi yapıp yapmamakta, kısmen yapmakta veya iptal etmekte serbesttir.

ATIKSU ARITMA TESİSİ ÇAMUR KEKİ GÖNDERİMİNİN YAPILMASI İHALESİ
Yayınlandığı Tarih : 15/12/2023 | Saat :12:17:58

   Osmaniye Organize Sanayi Bölgesi atıksu arıtma tesisi 2023 yılına ait 19.08.12 kodlu çamur kekinin, İdare tarafından yükleniciye (geri kazanım-bertaraf tesisi) teslimine ait ihaleyi kapsamaktadır.

1.İDARENİN

a) Adresi                                    :Büyüktüysüz Mahallesi E.Ayhan Tosyalı Caddesi Numara: 20 Toprakkale / OSMANİYE.

b) Telefon-Faks numarası          :0(328) 826-85-92.

c) Mail ve kep adresi                  :oosb@oosb.org.tr

2.İHALE KONUSU İŞİN

a) Miktarı, türü, şartları              :

* Atıksu arıtma tesisinden kaynaklı biyolojik çamur keki İlgili Yönetmelik kodu 19.08.12 ’dir.

* Çamur keki idare tarafından yükleniciye teslim edilecektir.

* 2021 yılı tahmini çamur keki miktarı, 26 - 40 ton mertebesindedir.

* Yüklenici, gelen çamur kekinin tartımını yaparak kantar fişini düzenleyip, idareye teslimini yapacaktır.

* Teklifler; 1 ton birim çamur kabulü için, TL (Türk Lirası) bazında düzenlenecektir.

b)Yapılacağı Yer                        : Osmaniye Organize Sanayi Bölge Müdürlüğü.

c)İşin Süresi (Temin Süresi)      : Aralık 2023 son haftası.

3.İHALENİN

a) Yapılacağı Yer                                 : Osmaniye Organize Sanayi Toplantı Salonu

b) Son Teklif Verme Tarihi ve Saati       : 22.12.2023 Salı – 17:00

4.Mal veya Hizmetin Teslimi    : İdarenin teslim ettiği çamurun tartımı yapılarak, mevzuatlara uygun kantar fişi düzenlenecektir. Akabinde tartıma göre, birim fiyat üzerinden faturalandırma yapılacaktır.

5.Teklifin Süresi ve Şekli         :Teklif mektubu, 30 gün süre ile geçerli olacak olup, kapalı-kaşeli zarfta KDV hariç TL fiyat teklifleri verilecektir. Teklifler bölge müdürlüğü evrak kayıt birimine elden veya kargo yoluyla teslim edilecektir.

6.Kesin Teminat                      : İş kapsamında teminat mektubu alınmayacaktır.

7.Vergi ve Yükümlülükler        : Mal ve hizmet alımından doğan tüm vergiler-tevkifat tutarları vb. Yüklenici tarafından ödenir.

8.Kabul ve Ödeme İşlemleri    : Mal-hizmet teslimini ne müteakip 7 (yedi) işgünü içinde nakden yapılacaktır.

9.Garanti Süresi                      : ---

10.İdare, 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu ve 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu ve 4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu’na tabi olmayıp ihaleyi yapıp yapmamakta, kısmen yapmakta veya iptal etmekte serbesttir.

İhtiyaç Duyulan Prefabrik Baca Elemanları Temini İhalesi
Yayınlandığı Tarih : 27/11/2023 | Saat :12:03:23

    Osmaniye Organize Sanayi Bölgesi içerisinde yapılacak altyapı çalışmalarında kullanılmak üzere ihtiyaç duyulan prefabrik baca elemanları temini işlerine ait ihale teklif verme usulü (kapalı zarf teklif alma) ile ihale edilecektir.

1.İdarenin

a) Adresi                                             : Büyüktüysüz Mah. E. Ayhan Tosyalı Cad. No:20 Toprakkale/OSMANİYE

b) Telefon-Faks Numarası                  : 0(328) 826-85-92

c) mail ve kep adresi                          : oosb@oosb.org.tr    kep: osmaniyeosb@hs02.kep.tr

2.İhale Konusu yapım işinin

a) Miktarı (fiziki)ve türü                       : Osmaniye Organize Sanayi Bölgesi içerisinde yapılacak olan çeşitli altyapı inşaatlarında kullanılmak üzere ihtiyaç duyulan prefabrik baca elemanları SN 8 Koruge boru OOSB teslim fiyat araştırmasıdır. Verilecek teklifler Nakliye dahil KDV hariçtir.

1-) Ø 300 Taban elemanı 1 giriş 1 çıkış Osmaniye OSB teslim 6 Adet

2-) Ø 300 Taban elemanı için Osmaniye OSB teslim 10 Adet 60’lık bilezik

3-) Ø 300 Taban elemanı için Osmaniye OSB teslim 10 Adet 40’lık bilezik

4-) Ø 300 Taban elemanı için Osmaniye OSB teslim 12 Adet konik

5-) Ø 300 Taban elemanı için Osmaniye OSB teslim 10 Adet Boyun bileziği (Yüzük)

6-) Ø 600 Taban elemanı 1 giriş 1 çıkış Osmaniye OSB teslim 9 Adet

7-) Ø 600 Taban elemanı için Osmaniye OSB teslim 10 Adet 60’lık bilezik

8-) Ø 600 Taban elemanı için Osmaniye OSB teslim 10 Adet 40’lık bilezik

9-) Ø 600 Taban elemanı için Osmaniye OSB teslim 9 Adet konik

10-) Ø 300 Taban elemanı için Osmaniye OSB teslim 10 Adet Boyun bileziği (Yüzük)

b) Yapılacağı yer                                 : Osmaniye Organize Sanayi Bölgesi

c) İşe başlama tarihi                            Sözleşmenin yapıldığının tebliğ tarihinden itibaren çalışmalara başlanacaktır.

d) İşin süresi                                        : 7 Takvim Günü

3.İhalenin

a) Yapılacağı Yer                                 : Osmaniye Organize Sanayi Bölge Müdürlüğü Toplantı Salonu

b) Son Teklif Verme Tarih ve Saati      : 29.11.2023, saat 17.00

4.Mal ve Hizmetin Teslimi                 : Tebliğ edilmesine müteakip çalışmalara başlanacaktır.

5.Teklifin Süresi ve Şekli                  : Teklif 1 (bir) hafta süre ile geçerli olacak anahtar teslim bedel üzerinden verilecektir.

6.Vergi ve Yükümlülükler                  : Mal alımından doğan vergiler Yüklenici tarafından ödenir.

7.Geçici ve Kesin Teminat                 : İş kapsamında ilgili firmandan teminat alınmayacaktır.

8. Kabul ve Ödeme İşlemleri             : Malzeme tesliminden sonra kesilecek fatura ile firmaya ödemesi yapılır.

9. İdare 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu ve 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu ve 4735 sayılın Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu’na tabi olmayıp İhaleyi yapıp yapmamakta, kısmen yapmakta veya dilediğine yaptırmakta tamamen serbesttir.   

İhtiyaç Duyulan Koruge Boru Temini İhalesi
Yayınlandığı Tarih : 27/11/2023 | Saat :12:02:01

   Osmaniye Organize Sanayi Bölgesi içerisinde yapılacak altyapı çalışmalarında kullanılmak üzere ihtiyaç duyulan SN 8 Koruge boru temini işlerine ait ihale teklif verme usulü (kapalı zarf teklif alma) ile ihale edilecektir.

1.İdarenin

a) Adresi                                             : Büyüktüysüz Mah. E. Ayhan Tosyalı Cad. No:20 Toprakkale/OSMANİYE

b) Telefon-Faks Numarası                  : 0(328) 826-85-92

c) mail ve kep adresi                          : oosb@oosb.org.tr    kep: osmaniyeosb@hs02.kep.tr

2.İhale Konusu yapım işinin

a) Miktarı (fiziki)ve türü                       : Osmaniye Organize Sanayi Bölgesi içerisinde yapılacak olan çeşitli altyapı inşaatlarında kullanılmak üzere ihtiyaç duyulan SN 8 Koruge boru OOSB teslim fiyat araştırmasıdır. Verilecek teklifler Nakliye dahil KDV hariçtir.

1-) Kendinden Muflu 6 m uzunluğunda Osmaniye OSB teslim SN 8 120 Boy Ø 300 koruge boru

2-) Kendinden Muflu 6 m uzunluğunda Osmaniye OSB teslim SN 8 20 Boy Ø 200 koruge boru

3-) Kendinden Muflu 6 m uzunluğunda Osmaniye OSB teslim SN 8 107 Boy Ø 600 koruge boru

4-) 120 adet Ø 600 conta

5-) 120 adet Ø 300 conta

b) Yapılacağı yer                                 : Osmaniye Organize Sanayi Bölgesi

c) İşe başlama tarihi                            Sözleşmenin yapıldığının tebliğ tarihinden itibaren çalışmalara başlanacaktır.

d) İşin süresi                                        : 7 Takvim Günü

3.İhalenin

a) Yapılacağı Yer                                 : Osmaniye Organize Sanayi Bölge Müdürlüğü Toplantı Salonu

b) Son Teklif Verme Tarih ve Saati      : 29 11 2023, saat 17.00

4.Mal ve Hizmetin Teslimi                 : Tebliğ edilmesine müteakip çalışmalara başlanacaktır.

5.Teklifin Süresi ve Şekli                  : Teklif 1 (bir) hafta süre ile geçerli olacak anahtar teslim bedel üzerinden verilecektir.

6.Vergi ve Yükümlülükler                  : Mal alımından doğan vergiler Yüklenici tarafından ödenir.

7.Geçici ve Kesin Teminat                 : İş kapsamında ilgili firmandan teminat alınmayacaktır.

8. Kabul ve Ödeme İşlemleri             : Malzeme tesliminden sonra kesilecek fatura ile firmaya ödemesi yapılır.

9. İdare 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu ve 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu ve 4735 sayılın Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu’na tabi olmayıp İhaleyi yapıp yapmamakta, kısmen yapmakta veya dilediğine yaptırmakta tamamen serbesttir.

Osmaniye OSB’de 500 Metrelik Aydınlatma Alt Yapısı ve 12 Adet Aydınlatma Direği Yenileme İşi
Yayınlandığı Tarih : 10/11/2023 | Saat :00:00:00

Osmaniye Organize Sanayi Bölgesi Osmaniye OSB’de 500 Metrelik Aydınlatma Alt Yapısı ve 12 Adet Aydınlatma Direği Yenileme İşi teklif verme usulü(kapalı zarf teklif alma) ile ihale edilecektir.

1.İdarenin

a)Adresi                                  :Büyüktüysüz mah. E.Ayhan Tosyalı cad. No:20 Toprakkale/OSMANİYE

b)Telefon-Faks numarası        :0(328) 826-85-92

c)Mail ve kep adresi                :oosb@oosb.org.tr      osmaniyeosb@hs02.kep.tr

2.İhale  Konusu İşin

a) Miktarı (fiziki)ve türü             : Osmaniye Organize Sanayi Bölgesi Erol Ayhan TOSYALI Caddesinin 500 metrelik kısmında aydınlatma alt yapısı ve 12 direk revizyonu  ve mevcuttaki betonarme aydınlatma direkleri demonte edilerek taşınması yapılacaktır.

b) Yer görme yapmayan firmaların teklifi geçersiz sayılacaktır.

3.İhalenin

a) Yapılacağı Yer                             : Osmaniye Organize Sanayi Toplantı Salonu

b) Son Teklif Verme Tarihi ve Saati : 17 Kasım 2023 saat:14.00

4.Mal veya Hizmetin Teslimi   : 30 Takvim günü içerisinde tamamlanarak idareye teslim edilir.

5.Teklifin Süresi ve Şekli         :Teklif 30 gün süre ile geçerli olacak kapalı zarfta KDV hariç fiyat teklifleri verilecektir.

6.Geçici ve Kesin Teminat      : İş kapsamında teminat alınmayacaktır.

7.Vergi ve Yükümlülükler       : Mal alımından doğan vergiler Yüklenici tarafından ödenir.(KDV idarece ödenecektir.)

8.Kabul ve Ödeme İşlemleri   : Malzemelerin teslimi sonrası kesilecek fatura ile ödeme yapılacaktır.

9.Garanti Süresi: Ürün tesliminden sonra 24 ay olacaktır.

10.İdare, 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu ve 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu ve 4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu’na tabi olmayıp ihaleyi yapıp yapmamakta, kısmen yapmakta veya iptal etmekte serbesttir.

Osmaniye OSB 3. İlave alanda Alt Yapı Yenileme İşi
Yayınlandığı Tarih : 10/11/2023 | Saat :00:00:00

Osmaniye Organize Sanayi Bölgesi Osmaniye OSB 3. İlave alanda Alt Yapı Yenileme İşi teklif verme usulü(kapalı zarf teklif alma) ile ihale edilecektir.

1.İdarenin

a)Adresi                                  :Büyüktüysüz mah. E.Ayhan Tosyalı cad. No:20 Toprakkale/OSMANİYE

b)Telefon-Faks numarası        :0(328) 826-85-92

c)Mail ve kep adresi                :oosb@oosb.org.tr      osmaniyeosb@hs02.kep.tr

2.İhale  Konusu İşin

a) Miktarı (fiziki)ve türü             : Osmaniye Organize Sanayi Bölgesi 3. İlave alanda yer görme esnasında gösterilecek olan güzergahtan 1x95 Cu xlpe kablo çekim işi,  kablo başlığı ve ek yapımı, kazı, mevcut olan bina  içerisine giriş-çıkış hücresi montajı yapılacaktır.

b) Yer görme yapmayan firmaların teklifi geçersiz sayılacaktır.

c) İş kapsamında YG işletme sorumluluğu belgesi olan mühendis veya ekat belgesi olan personel çalıştırılacaktır.

3.İhalenin

a) Yapılacağı Yer                             : Osmaniye Organize Sanayi Toplantı Salonu

b) Son Teklif Verme Tarihi ve Saati : 17 Kasım 2023 saat:14.00

4.Mal veya Hizmetin Teslimi   : 30 Takvim günü içerisinde tamamlanarak idareye teslim edilir.

5.Teklifin Süresi ve Şekli         :Teklif 30 gün süre ile geçerli olacak kapalı zarfta KDV hariç fiyat teklifleri verilecektir.

6.Geçici ve Kesin Teminat      : İş kapsamında teminat alınmayacaktır.

7.Vergi ve Yükümlülükler       : Mal alımından doğan vergiler Yüklenici tarafından ödenir.(KDV idarece ödenecektir.)

8.Kabul ve Ödeme İşlemleri   : Malzemelerin teslimi sonrası kesilecek fatura ile ödeme yapılacaktır.

9.Garanti Süresi: Ürün tesliminden sonra 24 ay olacaktır.

10.İdare, 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu ve 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu ve 4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu’na tabi olmayıp ihaleyi yapıp yapmamakta, kısmen yapmakta veya iptal etmekte serbesttir.

KAİDE BETONU VE BASKET SAHASI BETONU İNŞAAT İŞİ İHALESİ
Yayınlandığı Tarih : 24/10/2023 | Saat :14:06:11

MAL VE/VEYA HİZMET ALIM İLANI

Osmaniye Organize Sanayi Bölgesi içerisinde yapılacak olan kaide betonu ve basketbol sahası beton inşaat işlerine ait ihale teklif verme usulü (kapalı zarf teklif alma) ile ihale edilecektir.

1.İdarenin

a) Adresi                                             : Büyüktüysüz mah. E.Ayhan Tosyalı cad. No:20 Toprakkale/OSMANİYE

b) Telefon-Faks Numarası                  : 0(328) 826-85-92

c) mail ve kep adresi                          : oosb@oosb.org.tr    kep: osmaniyeosb@hs02.kep.tr

2.İhale Konusu yapım işinin

a) Miktarı (fiziki)ve türü                       : Osmaniye Organize Sanayi Bölgesi içerisinde yapılacak olan kaide betonu ve basketbol sahası beton inşaat

b) Yapılacağı yer                                 : Osmaniye Organize Sanayi Bölgesi

c) İşe başlama tarihi                            Sözleşmenin yapıldığının tebliğ tarihinden itibaren çalışmalara başlanacaktır.

d) İşin süresi                                        : 15 Takvim Günü

3.İhalenin

a) Yapılacağı Yer                                 : Osmaniye Organize Sanayi Bölge Müdürlüğü Toplantı Salonu

b) Son Teklif Verme Tarih ve Saati      : 27 10 2023 saat 17.00

4.Mal ve Hizmetin Teslimi                 : Sözleşmenin imzalanmasına müteakip yapılacak yer teslimi ile çalışmalara başlanacaktır.

5.Teklifin Süresi ve Şekli                  : Teklif 1 (bir) ay süre ile geçerli olacak anahtar teslim bedel üzerinden verilecektir.

6.Vergi ve Yükümlülükler                  : Hizmet alımından doğan vergiler Yüklenici tarafından ödenir.

7.Geçici ve Kesin Teminat                 : İş kapsamında ilgili firmandan teminat kesintisi yapılmayacaktır.

8. Kabul ve Ödeme İşlemleri             : Kurumumuz onayından sonra aylık olarak kesilecek fatura ile firmaya ödemesi yapılır.

9. İdare 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu ve 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu ve 4735 sayılın Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu’na tabi olmayıp İhaleyi yapıp yapmamakta, kısmen yapmakta veya dilediğine yaptırmakta tamamen serbesttir.   

YANGIN HAVUZU VE HELİKOPTER PİST YAPIMINA AİT PROJE İHALESİ
Yayınlandığı Tarih : 19/10/2023 | Saat :15:44:21

   Osmaniye Organize Sanayi Bölge sınırları içerisinde; su terfi merkeziyle 50m. x 50m. alan içerisinde 1.000 m3 hacminde yangın havuzu ve bu alanın bitişiğine yapımı planlanan helikopter pistine ait projelendirme ile metraj-keşif düzenlenmesi işleri yaptırılacaktır.

1.İDARENİN

a) Adresi                                    :Osmaniye Organize Sanayi Bölge Müdürlüğü Türkmen Beldesi Büyüktüysüz Mahallesi E. Ayhan Tosyalı Caddesi Numara:20 Toprakkale / OSMANİYE.

b) Telefon-Faks numarası          :0(328) 826-85-92

c) Mail ve kep adresi                  :oosb@oosb.org.tr

2.İHALE KONUSU İŞİN

a) Miktarı, türü, şartları              :

* Osmaniye Organize Sanayi Bölgesi içerisinde; yangın helikopterlerinin su alabileceği yapıda yangın havuzu, bu yangın havuzuna su dolumu için su terfi istasyonu ve terfi istasyonu ile havuz arasının borulaması işleri ile bu havuzun yakın bir alanına helikopter pisti yapılacaktır. Yangın havuzunun etrafı ise 50m. x 50m. beton hatıllı tel çit olacaktır.

* Yapılacak işin kapsamı; terfi istasyonu ve su terfi istasyonuyla bütün bir adet Yangın havuzu ile helikopter pistinin projelendirilmesi ile projelere ait metraj keşiflerinin çıkarılması işleridir.

* Teklifler; bahse konu işler bütünü için, teslim yeri Osmaniye Organize Sanayi Bölgesi Müdürlüğü Toprakkale/Osmaniye olacak şekilde, bahsedilen tüm projelendirme işleri vb dahil TL (Türk Lirası) bazında hazırlanacaktır.

b)Yapılacağı Yer                        : Osmaniye Organize Sanayi Bölge Müdürlüğü E.Ayhan Tosyalı Cd. No:20 Toprakkale / Osmaniye.

c)İşin Süresi (Temin Süresi)       : 21 Takvim Günü.

3.İHALENİN

a) Yapılacağı Yer                                 : Osmaniye Organize Sanayi Toplantı Salonu

b) Son Teklif Verme Tarihi ve Saati       : 27.Ekim.2023 Cuma – 15:00

4.Mal veya Hizmetin Teslimi    : Yer görme-teslim işlerinin tamamlanmasını müteakip, 21 (yirmibir) takvim günüdür.

5.Teklifin Süresi ve Şekli         :Teklif mektubu, 15 gün süre ile geçerli olacak olup, teklif verici firmanın kendi teklif formatında, kapalı-kaşeli zarfta KDV hariç TL fiyat teklifleri verilecektir. Teklifler bölge müdürlüğü evrak kayıt birimine elden veya kargo yoluyla teslim edilecektir. E-mail veya herhangi başka bir elektronik iletiyle gelen teklifler kabul edilmeyecektir.

6.Kesin Teminat                      : İş kapsamında teminat mektubu alınmayacaktır.

7.Vergi ve Yükümlülükler        : Mal ve hizmet alımından doğan tüm vergiler Yüklenici tarafından ödenir. Kanunen gerekliyse fatura, tevkifatlı olarak kesilecektir.

8.Kabul ve Ödeme İşlemleri    : Malın-hizmetin teslimi, işin tamamlanmasını müteakip kesilecek fatura ile firma hesabına en geç 10 (on) işgünü içinde EFT, havale yapılacaktır. Herhangi bir isim altında fiyat farkı ödemesi gerçekleştirilmeyecektir.

9.Garanti Süresi                      : ---

10.İdare; 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu ve 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu ve 4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu’na tabi olmayıp ihaleyi yapıp yapmamakta, kısmen yapmakta veya iptal etmekte serbesttir.

Osmaniye OSB TM’de Fider Çıkışından OSB Dağıtım Merkezine Kadar Kablo Çekme ve Dağıtım Merkezi Oluşturma İşi
Yayınlandığı Tarih : 11/09/2023 | Saat :16:47:30

Osmaniye Organize Sanayi Bölgesi Osmaniye OSB TM’de Fider Çıkışından OSB Dağıtım Merkezine Kadar Kablo Çekme ve Dağıtım Merkezi Oluşturma İşi teklif verme usulü(kapalı zarf teklif alma) ile ihale edilecektir.

1.İdarenin

a)Adresi                                  :Büyüktüysüz mah. E.Ayhan Tosyalı cad. No:20 Toprakkale/OSMANİYE

b)Telefon-Faks numarası        :0(328) 826-85-92

c)Mail ve kep adresi                :oosb@oosb.org.tr      osmaniyeosb@hs02.kep.tr

2.İhale  Konusu İşin

a) Miktarı (fiziki)ve türü             : Osmaniye Organize Sanayi Bölgesi trafo merkezinde fider çıkışlarından yer görme esnasında gösterilecek olan güzergahtan 1x500 AL xlpe kablo çekim işi,  kablo başlığı yapımı, kazı, yeni alınacak olan beton köşkün içerisine giriş-çıkış hücresi, gerilim trafo hücresi montajı yapılacaktır.

b) Yer görme yapmayan firmaların teklifi geçersiz sayılacaktır.

c) İş kapsamında YG işletme sorumluluğu belgesi olan mühendis veya ekat belgesi olan personel çalıştırılacaktır.

3.İhalenin

a) Yapılacağı Yer                             : Osmaniye Organize Sanayi Toplantı Salonu

b) Son Teklif Verme Tarihi ve Saati : 18 Eylül 2023 saat:14.00

4.Mal veya Hizmetin Teslimi   : 30 Takvim günü içerisinde tamamlanarak idareye teslim edilir.

5.Teklifin Süresi ve Şekli         :Teklif 30 gün süre ile geçerli olacak kapalı zarfta KDV hariç fiyat teklifleri verilecektir.

6.Geçici ve Kesin Teminat      : İş kapsamında teminat alınmayacaktır.

7.Vergi ve Yükümlülükler       : Mal alımından doğan vergiler Yüklenici tarafından ödenir.(KDV idarece ödenecektir.)

8.Kabul ve Ödeme İşlemleri   : Malzemelerin teslimi sonrası kesilecek fatura ile ödeme yapılacaktır.

9.Garanti Süresi: Ürün tesliminden sonra 24 ay olacaktır.

10.İdare, 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu ve 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu ve 4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu’na tabi olmayıp ihaleyi yapıp yapmamakta, kısmen yapmakta veya iptal etmekte serbesttir.

Kuru Dere Yatağı Proje İhalesi
Yayınlandığı Tarih : 14/08/2023 | Saat :14:18:59

Osmaniye OSB 8. İlave alan olarak çalışmaları devam eden bölgemiz 2. Tevzi alanın kuzey cephesin de Toprakkale ilçesi, Tüysüz köyü, Leçelik mevkiinde bulunan hazineye ait parsellerden geçen kuru dere yatağının kalıcı olarak ıslah çalışmalarının yapılması proje çalışmalarında kullanılmak üzere gerekli olan taşkın tekerrür debi değerlerinin temin edilerek taşkın ve rüsubat kontrolü yönetmeliği kriterlerine uygun hidrolik hesap ve DSİ formatına uygun ıslah projeleri metraj ve keşifler, genel vaziyet planı, plan profili ve korkuluk tip kesitlerinin hazırlanıp ilgili kuruma onaylatılması işi ihalesi teklif verme usulü (kapalı zarf teklif alma) ile ihale edilecektir.

1.İdarenin

a) Adresi                                 : Büyüktüysüz mah. E.Ayhan Tosyalı cad. No:20 Toprakkale/OSMANİYE

b) Telefon-Faks Numarası      : 0(328) 826-85-92

c) mail ve kep adresi               : oosb@oosb.org.tr    kep: osmaniyeosb@hs02.kep.tr

2.İhale Konusu yapım işinin

a) Miktarı (fiziki) ve türü          : Osmaniye Organize Sanayi Bölgesi genişleme alanı içerisinde bulunan yaklaşık 800 m uzunluğundaki kuru dere yatağının ıslah projelerinin, keşif ve metrajlarının hazırlanıp ilgi kuruma onaylatılması

b) Yapılacağı yer                    : Osmaniye Organize Sanayi Bölgesi

c) İşe başlama tarihi               : Sözleşmenin yapıldığının tebliğ tarihinden itibaren çalışmalara başlanacaktır.

d) İşin süresi                           : 30 Takvim Günü

3.İhalenin

a) Yapılacağı Yer                              : Osmaniye Organize Sanayi Bölge Müdürlüğü Toplantı Salonu

b) Son Teklif Verme Tarih ve Saati   : 22 Ağustos 2023 saat 17.00

4.Mal ve Hizmetin Teslimi               : Sözleşmenin imzalanmasına müteakip idarenin isteyeceği saatlerde ve sayıda makine ile Osmaniye Organize Sanayi Bölgesi sınırları içerisinde hazır bulunmalıdır.

5.Teklifin Süresi ve Şekli                 : Teklif 1 (bir) ay süre ile geçerli olacak anahtar teslim bedel üzerinden verilecektir.

6.Vergi ve Yükümlülükler                 : Hizmet alımından doğan vergiler Yüklenici tarafından ödenir. Söz konusu iş makinelerinin operatör, şoförlere, bekçi, personele ait yol, yemek, barınma, maaş vs. masrafları ile araçların her türlü arıza tamir, bakım, mazot, vs. giderleri firmaya ait olacaktır.

7.Geçici ve Kesin Teminat                : İş kapsamında ilgili firmandan teminat kesintisi yapılmayacaktır.

8. Kabul ve Ödeme İşlemleri            : Kurumumuz onayından sonra aylık olarak kesilecek fatura ile firmaya ödemesi yapılır.

9. İdare 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu ve 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu ve 4735 sayılın Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu’na tabi olmayıp İhaleyi yapıp yapmamakta, kısmen yapmakta veya dilediğine yaptırmakta tamamen serbesttir.   

Parsel Bazlı Zemin ve Temel Etüt Raporu Hazırlanması ve Onaylatılması İşi İhalesi
Yayınlandığı Tarih : 14/08/2023 | Saat :14:18:10

Osmaniye Organize Sanayi Bölgesi: 112 adanın kuzeyinde bulunan 10.984 m² alana 1 bloktan oluşan taban oturumu 1690 m² olan 1 adet otel inşaatı için parsel bazlı zemin ve temel etüt raporlarının hazırlatılıp onaylanması işi teklif verme usulü (kapalı zarf teklif alma)ile ihale edilecektir.   

1.  İdarenin

a) Adresi                               : Büyüktüysüz Mah. E. Ayhan Tosyalı Cad. No:20 Toprakkale/OSMANİYE

b) Telefon-Faks Numarası  : 0(328) 826-85-92

c) mail ve kep adresi            : oosb@oosb.org.tr kep:osmaniyeosb@hs02.kep.tr

2.İhale Konusu yapım işinin

a) Miktarı (fiziki)ve türü          : 10.984 m² alana 1 bloktan oluşan taban oturumu 1690 m² olan 1 adet otel inşaatı için parsel bazlı zemin ve temel etüt raporlarının hazırlatılıp onaylanması  işi

b) Yapılacağı yer                     : Osmaniye Organize Sanayi Bölgesi 112 ada kuzey bitişiğindeki alan.

c) İşe başlama tarihi   : Sözleşmenin imzalanması ile ilgili iş için yer teslimi yapılacaktır.

d) İşin süresi                           : İş için yer teslimi tarihinden itibaren 60 takvim günüdür.

3.İhalenin

a) Yapılacağı Yer                     : Osmaniye Organize Sanayi Toplantı Salonu

b)Tarih ve Saati                            : 25 Ağustos 2023 Saat:17.00 Bölge Müdürlüğümüz evrak kayıt biriminden kayıt numarası alınarak kapalı zarfta teslim edilecektir.

4.Mal ve Hizmetin Teslimi  :Yer tesliminden sonra 60 takvim günü içerisinde ilgili kurumun onaylayacağı şekilde dosyalar hazırlanarak idareye teslim edilir.

5.Teklifin Süresi ve Şekli        :Teklif 30 takvim günü süre ile geçerli olacaktır. Kapalı zarfta anahtar teslim götürü fiyat teklifleri Bölge Müdürlüğümüz evrak kayıt birimine teslim edilecektir.

6.Vergi ve Yükümlülükler        :Mal ve hizmet alımından doğan vergiler Yüklenici tarafından karşılanır. Kurumlara ödenecek olan harçlar İdare tarafından karşılanır.

7.Geçici ve Kesin Teminat      :İş kapsamında teminat alınmayacaktır.

8. Kabul ve Ödeme İşlemleri: İş sonu dosyaların ilgili kurumlarca onaylanmasına müteakip kesilecek fatura ile ödeme yapılacaktır

9. İdare 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu ve 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu ve 4735 sayılın Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu’na tabi olmayıp İhaleyi yapıp yapmamakta veya kısmen yapmakta veya dilediğine yapmakta tamamen serbesttir.   

Beko Loder (JCB) İş Makinası Kiralama İşi İhalesi
Yayınlandığı Tarih : 14/08/2023 | Saat :14:17:30

Osmaniye Organize Sanayi Bölgesi içerisinde ihtiyaç duyulan kazı, dolgu, tesviye vs. çalışmalarında kullanılacak olan ve Müdürlüğümüz makine parkurunda bulunmayan iş makinalarına ait kiralama işi ihalesi teklif verme usulü (kapalı zarf teklif alma) ile ihale edilecektir.

1.İdarenin

a) Adresi                                             : Büyüktüysüz mah. E.Ayhan Tosyalı cad. No:20 Toprakkale/OSMANİYE

b) Telefon-Faks Numarası                  : 0(328) 826-85-92

c) mail ve kep adresi                          : oosb@oosb.org.tr    kep: osmaniyeosb@hs02.kep.tr

2.İhale Konusu yapım işinin

a) Miktarı (fiziki)ve türü                       : Osmaniye Organize Sanayi Bölgesi içerisinde ihtiyaç duyulan kazı, dolgu, tesviye vs. çalışmalarında kullanılacak olan ve Müdürlüğümüz makine parkurunda bulunmayan iş makinalarına ait kiralama

b) Yapılacağı yer                                 : Osmaniye Organize Sanayi Bölgesi

c) İşe başlama tarihi                            Sözleşmenin yapıldığının tebliğ tarihinden itibaren çalışmalara başlanacaktır.

d) İşin süresi                                        : 120 Takvim Günü

3.İhalenin

a) Yapılacağı Yer                                 : Osmaniye Organize Sanayi Bölge Müdürlüğü Toplantı Salonu

b) Son Teklif Verme Tarih ve Saati      : 22 Ağustos 2023 saat 17.00

4.Mal ve Hizmetin Teslimi                 : Sözleşmenin imzalanmasına müteakip idarenin isteyeceği saatlerde ve sayıda makine ile Osmaniye Organize Sanayi Bölgesi sınırları içerisinde hazır bulunmalıdır.

5.Teklifin Süresi ve Şekli                  : Teklif 1 (bir) ay süre ile geçerli olacak anahtar teslim bedel üzerinden verilecektir.

6.Vergi ve Yükümlülükler                  : Hizmet alımından doğan vergiler Yüklenici tarafından ödenir. Söz konusu iş makinelerinin operatör, şoförlere, bekçi, personele ait yol, yemek, barınma, maaş vs. masrafları ile araçların her türlü arıza tamir, bakım, mazot, vs. giderleri firmaya ait olacaktır.

7.Geçici ve Kesin Teminat                 : İş kapsamında ilgili firmandan teminat kesintisi yapılmayacaktır.

8. Kabul ve Ödeme İşlemleri             : Kurumumuz onayından sonra aylık olarak kesilecek fatura ile firmaya ödemesi yapılır.

9. İdare 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu ve 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu ve 4735 sayılın Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu’na tabi olmayıp İhaleyi yapıp yapmamakta, kısmen yapmakta veya dilediğine yaptırmakta tamamen serbesttir.   

İş Makinası Kiralama İşi İhalesi
Yayınlandığı Tarih : 14/08/2023 | Saat :14:16:50

Osmaniye Organize Sanayi Bölgesi içerisinde ihtiyaç duyulan kazı, dolgu, tesviye vs. çalışmalarında kullanılacak olan ve Müdürlüğümüz makine parkurunda bulunmayan iş makinalarına ait kiralama işi ihalesi teklif verme usulü (kapalı zarf teklif alma) ile ihale edilecektir.

1.İdarenin

a) Adresi                                 : Büyüktüysüz mah. E.Ayhan Tosyalı cad. No:20 Toprakkale/OSMANİYE

b) Telefon-Faks Numarası      : 0(328) 826-85-92

c) mail ve kep adresi               : oosb@oosb.org.tr    kep: osmaniyeosb@hs02.kep.tr

2.İhale Konusu yapım işinin

a) Miktarı (fiziki)ve türü          : Osmaniye Organize Sanayi Bölgesi içerisinde ihtiyaç duyulan kazı, dolgu, tesviye vs. çalışmalarında kullanılacak olan ve Müdürlüğümüz makine parkurunda bulunmayan iş makinalarına ait kiralama

b) Yapılacağı yer                    : Osmaniye Organize Sanayi Bölgesi

c) İşe başlama tarihi               : Sözleşmenin yapıldığının tebliğ tarihinden itibaren çalışmalara başlanacaktır.

d) İşin süresi                           : 120 Takvim Günü

3.İhalenin

a) Yapılacağı Yer                              : Osmaniye Organize Sanayi Bölge Müdürlüğü Toplantı Salonu

b) Son Teklif Verme Tarih ve Saati   : 22 Ağustos 2023 saat 17.00

4.Mal ve Hizmetin Teslimi               : Sözleşmenin imzalanmasına müteakip idarenin isteyeceği saatlerde ve sayıda makine ile Osmaniye Organize Sanayi Bölgesi sınırları içerisinde hazır bulunmalıdır.

5.Teklifin Süresi ve Şekli                 : Teklif 1 (bir) ay süre ile geçerli olacak anahtar teslim bedel üzerinden verilecektir.

6.Vergi ve Yükümlülükler                 : Hizmet alımından doğan vergiler Yüklenici tarafından ödenir. Söz konusu iş makinelerinin operatör, şoförlere, bekçi, personele ait yol, yemek, barınma, maaş vs. masrafları ile araçların her türlü arıza tamir, bakım, mazot, vs. giderleri firmaya ait olacaktır.

7.Geçici ve Kesin Teminat                : İş kapsamında ilgili firmandan teminat kesintisi yapılmayacaktır.

8. Kabul ve Ödeme İşlemleri            : Kurumumuz onayından sonra aylık olarak kesilecek fatura ile firmaya ödemesi yapılır.

9. İdare 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu ve 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu ve 4735 sayılın Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu’na tabi olmayıp İhaleyi yapıp yapmamakta, kısmen yapmakta veya dilediğine yaptırmakta tamamen serbesttir.   

OSMANİYE ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ SPOR KOMPLEKSİ İNŞAATI YAPIM İŞİ İHALESİ
Yayınlandığı Tarih : 03/07/2023 | Saat :00:00:00

Osmaniye OSB Şantiye sahasında yapılan halı saha yanına yapılacak Spor Kompleksi inşaatı işi teklif verme usulü (kapalı zarf teklif alma)ile ihale edilecektir.   

1.  İdarenin

a) Adresi                                : Büyüktüysüz Mah. E. Ayhan Tosyalı Cad. No:20 Toprakkale/OSMANİYE

b) Telefon-Faks Numarası   : 0(328) 826-85-92

c) mail ve kep adresi            : altyapi@oosb.org.tr         kep:osmaniyeosb@hs02.kep.tr

2.İhale Konusu yapım işinin

a) Miktarı (fiziki)ve türü        : Yaklaşık 200 m2 prefabrik spor kompleksi inşaatı yapılarak idareye teslim edilmesi işi

b) Yapılacağı yer                   : Osmaniye OSB Şantiye sahası, Halı saha yanı

c) İşe başlama tarihi             : Sözleşmenin imzalanması ile ilgili iş için yer teslimi yapılacaktır.

d) İşin süresi                         : İş için yer teslimi tarihinden itibaren 45 takvim günüdür.

3.İhalenin

a) Yapılacağı Yer                   : Osmaniye Organize Sanayi Toplantı Salonu

b)Tarih ve Saati                     : 11 Temmuz 2023 Saat:17.00 Bölge Müdürlüğümüz evrak kayıt biriminden kayıt numarası alınarak kapalı zarfta teslim edilecektir.

4.Mal ve Hizmetin Teslimi    : Yer tesliminden sonra 45 takvim günü içerisinde tamamlanarak idareye teslim edilecektir.

5.Teklifin Süresi ve Şekli      : Teklif 30 takvim günü süre ile geçerli olacaktır. Kapalı zarfta anahtar teslim götürü fiyat teklifleri Bölge Müdürlüğümüz evrak kayıt birimine teslim edilecektir.

6.Vergi ve Yükümlülükler     : Mal ve hizmet alımından doğan vergiler, harçlar ve kontrollük bedelleri Yüklenici tarafından karşılanır.

7.Geçici ve Kesin Teminat    : İş kapsamında hakkedişten %10 nakit teminat kesintisi yapılacaktır.

8. Kabul ve Ödeme İşlemleri : İş sonu kesilecek fatura ile SGK ve Maliye Borcu yoktur yazısının getirilmesi sonrası ödeme yapılacaktır

9. İdare 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu ve 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu ve 4735 sayılın Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu’na tabi olmayıp İhaleyi yapıp yapmamakta veya kısmen yapmakta veya dilediğine yapmakta tamamen serbesttir.   

OSMANİYE ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ SINIRLARI İÇİNDE YAPILACAK OLAN YOL GÜZERGAH VE SANAT YAPILARI ETÜT VE PROJE HİZMETİ İŞİNE AİT HİZMET ALIM İLANI
Yayınlandığı Tarih : 20/06/2023 | Saat :00:00:00

Osmaniye OSB M. Fatih TOSYALI Caddesi Güney Ucu Yol Platformu oluşturma ve 161 Ada 10 Parsel Güneyi Toprakarme Duvar Yapılması projelerinin hazırlatılması ve onaylanması işi teklif verme usulü (kapalı zarf teklif alma)ile ihale edilecektir.   

1.  İdarenin

a) Adresi                                : Büyüktüysüz Mah. E. Ayhan Tosyalı Cad. No:20 Toprakkale/OSMANİYE

b) Telefon-Faks Numarası   : 0(328) 826-85-92

c) mail ve kep adresi            : altyapi@oosb.org.tr kep:osmaniyeosb@hs02.kep.tr

2.İhale Konusu yapım işinin

a) Miktarı (fiziki)ve türü        : Yaklaşık 370 m yapılacak çalışmalarla perde uzunluğu artacaktır. Toprakarme ve Betonarme olarak çözülecek istinat duvarı projeleri ile  yaklaşık 1380 m yol platformu güzergah etüt proje hazırlanıp onaylatılması için ihtiyaç duyulan her türlü haritacılık, zemin etüdü vs. çalışmaların yapılarak çıkarılıp onaylatılan projelerin keşif metraj ve yaklaşık maliyetlerin çıkarılarak idareye teslim edilmesi işi

b) Yapılacağı yer                   : Osmaniye OSB M. Fatih TOSYALI Caddesi Güney Ucu Yol Platformu oluşturma ve 161 Ada 10 Parsel Güneyi 

c) İşe başlama tarihi             : Sözleşmenin imzalanması ile ilgili iş için yer teslimi yapılacaktır.

d) İşin süresi                         : İş için yer teslimi tarihinden itibaren üniversite onay süreci hariç 60 takvim günüdür.

3.İhalenin

a) Yapılacağı Yer                   : Osmaniye Organize Sanayi Toplantı Salonu

b)Tarih ve Saati                     : 07 Temmuz 2023 Saat:17.00 Bölge Müdürlüğümüz evrak kayıt biriminden kayıt numarası alınarak kapalı zarfta teslim edilecektir.

4.Mal ve Hizmetin Teslimi    : Yer tesliminden sonra 60 takvim günü içerisinde ilgili kurumun onaylayacağı şekilde getirilerek kuruma ve idareye başvuru yapılacaktır.

5.Teklifin Süresi ve Şekli      : Teklif 30 takvim günü süre ile geçerli olacaktır. Kapalı zarfta anahtar teslim götürü fiyat teklifleri Bölge Müdürlüğümüz evrak kayıt birimine teslim edilecektir.

6.Vergi ve Yükümlülükler      : Mal ve hizmet alımından doğan vergiler, harçlar ve kontrollük bedelleri Yüklenici tarafından karşılanır.

7.Geçici ve Kesin Teminat     : İş kapsamında teminat alınmayacaktır.

8. Kabul ve Ödeme İşlemleri : İş sonu dosyaların ilgili kurumlarca onaylanmasına müteakip kesilecek fatura ile ödeme yapılacaktır

9. İdare 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu ve 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu ve 4735 sayılın Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu’na tabi olmayıp İhaleyi yapıp yapmamakta veya kısmen yapmakta veya dilediğine yapmakta tamamen serbesttir.   

YENİ GES ALANININ SINIRLARINA YAPILACAK 55 KAMERALI GÜVENLİK VE AYDINLATMA İŞİ İHALESİ
Yayınlandığı Tarih : 13/06/2023 | Saat :16:52:28

Osmaniye Organize Sanayi Bölgesi sınırları içerisinde ve Ramazan Demirel caddesi üzerinde bulunan yeni GES alanının sınırlarına yapılacak 55 güvenlik kamerası ve çevre aydınlatması işi ihalesi gerçekleştirilecektir.

1.İDARENİN

a) Adresi                                    :Osmaniye Organize Sanayi Bölge Müdürlüğü Büyüktüysüz Mahallesi E.Ayhan Tosyalı Caddesi No:20 Toprakkale / OSMANİYE.

b) Telefon-Faks numarası          :0(328) 826-85-92

c) Mail ve kep adresi                  :oosb@oosb.org.tr                osmaniyeosb@hs02.kep.tr

2.İHALE KONUSU İŞİN

a) Miktarı, türü, şartları              :55 Güvenlik Kamerası ve Çevre Aydınlatması işi

b) Yapılacağı Yer                       : Osmaniye Organize Sanayi Bölgesi Ramazan Demirel caddesi Yeni ges alanı

c)İşin Süresi (Temin Süresi)     : 60 Takvim Günü

3.İHALENİN

a) Yapılacağı Yer                       : Osmaniye Organize Sanayi Bölge Müdürlüğü Toplantı Salonu

b) Son Teklif Verme Tarihi ve Saati       : 16.Haziran 2023 Cuma – 13:00

4.Mal veya Hizmetin Teslimi    : 60 Takvim günü içerisinde Anahtar teslim olarak tamamlanıp İdareye teslim edilecektir.

5.Teklifin Süresi ve Şekli         :Teklif mektubu, 30 gün süre ile geçerli olacak olup, kapalı-kaşeli zarfta KDV hariç TL fiyat teklifleri verilecektir. Teklifler Bölge Müdürlüğümüz evrak kayıt birimine elden veya kargo yoluyla teslim edilecektir.

6.Kesin Teminat                      : İş kapsamında teminat mektubu istenmeyecek olup Yapılacak hakkedişlerden %10 nakit teminat kesintisi yapılacaktır.

7.Vergi ve Yükümlülükler        : Mal ve hizmet alımından doğan vergiler Yüklenici tarafından ödenir.

8.Kabul ve Ödeme İşlemleri    : Hakkedişler onaylandıktan sonraki 2. Perşembe günü borcu yoktur kağıdının getirilmesi kaydı ile firmaya ödemesi yapılır.

9.Garanti Süresi                      : Ürün tesliminden sonra 24 ay olacaktır.

10.İdare, 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu ve 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu ve 4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu’na tabi olmayıp ihaleyi yapıp yapmamakta, kısmen yapmakta veya iptal etmekte serbesttir.

 

280 mm.SU HATTI İNŞAA İHALESİ
Yayınlandığı Tarih : 12/06/2023 | Saat :15:03:47

    Osmaniye Organize Sanayi Bölgesi 7.ilave bölgesinde yaklaşık 1.100 metre kullanma suyu hattının deplase edilmesi için inşaa işleri gerçekleştirilecektir.

1.İDARENİN

a) Adresi                                    :Osmaniye Organize Sanayi Bölge Müdürlüğü Türkmen Beldesi Büyüktüysüz Mahallesi E.Ayhan Tosyalı Caddesi Numara:20 Toprakkale / OSMANİYE.

b) Telefon-Faks numarası          :0(328) 826-85-92

c) Mail ve kep adresi                  :oosb@oosb.org.tr

2.İHALE KONUSU İŞİN

a) Miktarı, türü, şartları              :

   * Halihazırda Osmaniye OSB 7.ilave alanındaki 315 mm. PVC kullanma suyu hattı, 280 mm. 16 atü PE boru vasıtasıyla deplase edilecektir. Toplam uzunluk proje üzerinde 1.100 metre civarındadır.

   * 13.5 metre boylu 1.100 metre 280 mm. PE 16 atü özellikli boru idare tarafından temin edilecektir.

   * İhtiyaç duyulacak tüm kazı, dolgu, yataklama, gömlekleme ve kapama işleri bütünü, 1 adet 280 mm PE TE, 2 adet 280 mm. PE sürgülü vana, ihtiyaç olunan tüm malzemesiyle kaynaklama işleri bütünü, 280 mm. PE ‘den 315 mm. PVC boruya bağlantı elemanı, terfi merkezi çıkışına (125 mm. PE) 280 mm. PE bağlantısı ve/veya bağlantı elemanı ile 1.100 metre 280 mm. 16 atü PE borunun inşaa ve devreye alma çalışmalarının tamamını müteahhit tarafından yürütecektir. İhtiyaç olabilecek tüm diğer fittings elemanlarının temini ve montajı da müteahhide aittir.

   * Yataklama ve gömlekleme 0,5 mm. kırma kum ile ve en az 15 cm. yüksekliğinde gerçekleştirilecektir. Boruların Osmaniye OSB atıksu arıtma tesisinden inşaa bölgesine taşınması işi müteahhide aittir. Kazı işleri borunun sağ ve solunda 50’şer cm. çalışma payı kalacak şekilde yapılacaktır.

   * Teklifler; 1 metretül / TL birim fiyat esasına göre, teslim yeri Osmaniye Organize Sanayi Bölgesi Toprakkale/Osmaniye olacak şekilde, yukarıda bahsedilen tüm malzeme-nakliye-işçilik vb dahil TL (Türk Lirası) bazında hazırlanacaktır.

b)Yapılacağı Yer                        : Osmaniye Organize Sanayi Bölge Müdürlüğü E.Ayhan Tosyalı Cd. No:20 Toprakkale / Osmaniye.

c)İşin Süresi (Temin Süresi)      : 30 Takvim Günü.

3.İHALENİN

a) Yapılacağı Yer                                 : Osmaniye Organize Sanayi Toplantı Salonu

b) Son Teklif Verme Tarihi ve Saati       : 20.Haziran.2023 Salı – 15:00

4.Mal veya Hizmetin Teslimi    : İdarenin belirleyeceği periyotlar ve zamanda teslimat gerçekleştirilecektir.

5.Teklifin Süresi ve Şekli         :Teklif mektubu, 15 gün süre ile geçerli olacak olup, teklif verici firmanın kendi teklif formatında, kapalı-kaşeli zarfta KDV hariç TL fiyat teklifleri verilecektir. Teklifler bölge müdürlüğü evrak kayıt birimine elden veya kargo yoluyla teslim edilecektir.

6.Kesin Teminat                      : İş kapsamında teminat mektubu alınmayacaktır.

7.Vergi ve Yükümlülükler        : Mal ve hizmet alımından doğan vergiler Yüklenici tarafından ödenir.

8.Kabul ve Ödeme İşlemleri    : Malın teslimi-işin tamamlanmasını müteakip kesilecek fatura ile firma hesabına en geç 10 (on) işgünü içinde iş bitiminde EFT, havale yapılacaktır. Herhangi bir isim altında fiyat farkı ödemesi gerçekleştirilmeyecektir.

9.Garanti Süresi                      : ---

10.İdare, 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu ve 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu ve 4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu’na tabi olmayıp ihaleyi yapıp yapmamakta, kısmen yapmakta veya iptal etmekte serbesttir.

Mopet Motor Alımı Fiyat Teklifi Hk.
Yayınlandığı Tarih : 01/06/2023 | Saat :14:45:24

Mopet Motor Alımı Fiyat Teklifi Hk.

 

Osmaniye Organize Sanayi Bölgesi Mopet Motor Alımı   teklif verme usulü (kapalı zarf teklif alma) ile ihale edilecektir.

1.İdarenin

a) Adresi                                  :Büyüktüysüz mah.E.Ayhan Tosyalı cad. No:20 Toprakkale/OSMANİYE

b) Telefon-Faks numarası       :0(328) 826-85-92

c) Mail ve kep adresi                :oosb@oosb.org.tr      osmaniyeosb@hs02.kep.tr

2.İhale Konusu İşin

Adet

Marka

Model

Adet Fiyatı

Tutar

1

 

KASALI-BENZİNLİ

150CC

 

 

 

Toplam

 

 

KDV

 

 

 

Genel Toplam

 

NOT: ÖTV Dahil

 

 Son Teklif Verme Tarihi ve Saati : 05 Haziran 2023-saat:14.00

4.Mal veya Hizmetin Teslimi   : 30 Takvim günü içerisinde tamamlanarak idareye teslim edilir.

5.Teklifin Süresi ve Şekli       :Teklif 30 gün süre ile geçerli olacak kapalı zarfta KDV hariç fiyat teklifleri verilecektir.

6.Geçici ve Kesin Teminat      : İş kapsamında teminat alınmayacaktır.

7.Vergi ve Yükümlülükler       : Mal alımından doğan vergiler Yüklenici tarafından ödenir.(KDV idarece ödenecektir.)

8.Kabul ve Ödeme İşlemleri   : Malzemelerin teslimi sonrası kesilecek fatura ile ödeme yapılacaktır.

9.Garanti Süresi: Ürün tesliminden sonra 12 ay olacaktır.

10.İdare, 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu ve 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu ve 4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu’na tabi olmayıp ihaleyi yapıp yapmamakta, kısmen yapmakta veya iptal etmekte serbesttir.

 

PARSEL BAZLI ZEMİN VE TEMEL ETÜT RAPORU HAZIRLANMASI VE ONAYLITILMASI İŞİ İHALESİ
Yayınlandığı Tarih : 31/05/2023 | Saat :00:00:00

Osmaniye Organize Sanayi Bölgesi sınırları içerisinde ve 112 ada kuzeyinde bulunan 10.984 m2 büyüklüğündeki parsel alanına, taban oturumu 725 m2 olan 4 blok ile taban oturumu 920 m2 olan 1 blok olmak üzere toplam 5 blok otel inşaatı için parsel bazlı Zemin ve Temel Etüt Raporlarının hazırlatılıp onaylanması işi teklif verme usulü (kapalı zarf teklif alma)ile ihale edilecektir

1.İDARENİN

a) Adresi                                    :Osmaniye Organize Sanayi Bölge Müdürlüğü Büyüktüysüz Mahallesi E.Ayhan Tosyalı Caddesi No:20 Toprakkale / OSMANİYE.

b) Telefon-Faks numarası          :0(328) 826-85-92

c) Mail ve kep adresi                  :oosb@oosb.org.tr                osmaniyeosb@hs02.kep.tr

2.İHALE KONUSU YAPIM İŞİNİN

a) Miktarı, türü, şartları              : 10.984 m2 büyüklüğündeki parsel alanına, taban oturumu 725 m2 olan 4 blok ile taban oturumu 920 m2 olan 1 blok olmak üzere toplam 5 blok otel inşaatı için parsel bazlı Zemin ve Temel Etüt Raporlarının hazırlatılıp onaylanması işi

b) Yapılacağı Yer                       : Osmaniye Organize Sanayi Bölgesi 112 ada kuzey sınırı

c) İşe Başlama Tarihi                 : Sözleşmenin imzalanması ile ilgili iş için yer teslimi yapılacaktır.

d)İşin Süresi (Temin Süresi)      : Yer teslim tarihinden itibaren 60 Takvim Günüdür.

3.İHALENİN

a) Yapılacağı Yer                       : Osmaniye Organize Sanayi Bölge Müdürlüğü Toplantı Salonu

b) Son Teklif Verme Tarihi ve Saati       : 09 Haziran 2023  Saat – 17:00 kadar Bölge Müdürlüğümüz Evrak Kayıt biriminden kayıt numarası alınarak kapalı zarfta teslim edilecektir.

4.Mal veya Hizmetin Teslimi : Yer tesliminden sonra 60 takvim günü içerisinde ilgili kurumun onaylayacağı şekilde dosyalar hazırlanarak idareye teslim edilir.

5.Teklifin Süresi ve Şekli          :Teklif mektubu, 30 gün süre ile geçerli olacak olup, kapalı-kaşeli zarfta KDV hariç TL fiyat teklifleri verilecektir. Teklifler Bölge Müdürlüğümüz evrak kayıt birimine elden veya kargo yoluyla teslim edilecektir.

6.Vergi ve Yükümlülükler        : Mal ve hizmet alımından doğan vergiler Yüklenici tarafından ödenir.Kurumlara ödenecek olan harçlar İdare tarafından karşılanır.

7. Geçici ve Kesin Teminat      : İş kapsamında teminat alınmayacaktır.

8.Kabul ve Ödeme İşlemleri    : İş sonu dosyaların ilgili kurumlarca onaylanmasına müteakip kesilecek fatura ile firmaya ödemesi yapılır.

9..İdare, 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu ve 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu ve 4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu’na tabi olmayıp ihaleyi yapıp yapmamakta, kısmen yapmakta veya iptal etmekte serbesttir.

İş Kıyafeti Alım İhalesi
Yayınlandığı Tarih : 23/05/2023 | Saat :00:00:00

İş Kıyafeti  Alım İhalesi

Osmaniye Organize Sanayi Bölgesi İş Kıyafeti  teklif verme usulü (kapalı zarf teklif alma) ile ihale edilecektir.

1.İdarenin

a) Adresi                                  :Büyüktüysüz mah.E.Ayhan Tosyalı cad. No:20 Toprakkale/OSMANİYE

b) Telefon-Faks numarası       :0(328) 826-85-92

c) Mail ve kep adresi                :oosb@oosb.org.tr      osmaniyeosb@hs02.kep.tr

2.İhale Konusu İşin

S.N.

ADI

ÖZELİKLERİ

Adet

Adet Fiyatı

Tutar

1

PANTOL

Kot Kumaş Yazlık

1

 

 

2

SİVİT

Penye (Kısa – Uzun Kol) Yakalı

1

 

 

 

Toplam

 

 

KDV

 

 

Genel

Toplam

 

 

 

ARKA KISIMLARA YAZILACAK YAZI BASKI

 

 

 

a) Yapılacağı Yer                         : Osmaniye Organize Sanayi Toplantı Salonu

b) Son Teklif Verme Tarihi ve Saati : 26 Mayıs 2023-saat:14.00

4.Mal veya Hizmetin Teslimi   : 30 Takvim günü içerisinde tamamlanarak idareye teslim edilir.

5.Teklifin Süresi ve Şekli       :Teklif 30 gün süre ile geçerli olacak kapalı zarfta KDV hariç fiyat teklifleri verilecektir.

6.Geçici ve Kesin Teminat      : İş kapsamında teminat alınmayacaktır.

7.Vergi ve Yükümlülükler       : Mal alımından doğan vergiler Yüklenici tarafından ödenir.(KDV idarece ödenecektir.)

8.Kabul ve Ödeme İşlemleri   : Malzemelerin teslimi sonrası kesilecek fatura ile ödeme yapılacaktır.

9.Garanti Süresi: Ürün tesliminden sonra 12 ay olacaktır.

10.İdare, 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu ve 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu ve 4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu’na tabi olmayıp ihaleyi yapıp yapmamakta, kısmen yapmakta veya iptal etmekte serbesttir.

 

9” DİSK DİFÜZÖR ALIM İHALESİ
Yayınlandığı Tarih : 18/05/2023 | Saat :11:27:52

     Osmaniye Organize Sanayi Bölgesi atıksu arıtma tesisi biyolojik reaktörleri hava hatlarında kullanmak üzere 1.000 adet, 9” disk difüzör alımı gerçekleştirilecektir.

1.İDARENİN

a) Adresi                                    :Osmaniye Organize Sanayi Bölge Müdürlüğü Türkmen Beldesi Büyüktüysüz Mahallesi E.Ayhan Tosyalı Caddesi Numara:20 Toprakkale / OSMANİYE.

b) Telefon-Faks numarası          :0(328) 826-85-92

c) Mail ve kep adresi                  :oosb@oosb.org.tr

2.İHALE KONUSU İŞİN

a) Miktarı, türü, şartları              :

* 9” çapında, 3/4”, 1” erkek bağlantılı ve 1.000 (bin) adet disk difüzör alımı yapılacaktır. Disk difüzörlerin hava hatlarına bağlantı fittings elemanları alınmayacak, sadece 9” disk difüzör kafa alımı yapılacaktır.

* Teklifler; 1 adet / TL birim fiyat esasına göre, teslim yeri Osmaniye Organize Sanayi Bölgesi Toprakkale/Osmaniye olacak şekilde, nakliye dahil, ve toplam olarak TL (Türk Lirası) bazında hazırlanacaktır.

b)Yapılacağı Yer                        : Osmaniye Organize Sanayi Bölge Müdürlüğü E.Ayhan Tosyalı Cd. No:20 Toprakkale / Osmaniye.

c)İşin Süresi (Temin Süresi)      : 10 Takvim Günü.

3.İHALENİN

a) Yapılacağı Yer                                 : Osmaniye Organize Sanayi Toplantı Salonu

b) Son Teklif Verme Tarihi ve Saati       : 26.Mayıs.2023 Cuma – 15:00

4.Mal veya Hizmetin Teslimi    : İdarenin belirleyeceği periyotlar ve zamanda teslimat gerçekleştirilecektir.

5.Teklifin Süresi ve Şekli         :Teklif mektubu, 15 gün süre ile geçerli olacak olup, teklif verici firmanın kendi teklif formatında, kapalı-kaşeli zarfta KDV hariç TL fiyat teklifleri verilecektir. Teklifler bölge müdürlüğü evrak kayıt birimine elden veya kargo yoluyla teslim edilecektir.

6.Kesin Teminat                      : İş kapsamında teminat mektubu alınmayacaktır.

7.Vergi ve Yükümlülükler        : Mal ve hizmet alımından doğan vergiler Yüklenici tarafından ödenir.

8.Kabul ve Ödeme İşlemleri    : Malın teslimini müteakip kesilecek fatura ile firma hesabına en geç 10 (on) işgünü içinde eft, havale yapılacaktır.

9.Garanti Süresi                      : ---

10.İdare, 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu ve 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu ve 4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu’na tabi olmayıp ihaleyi yapıp yapmamakta, kısmen yapmakta veya iptal etmekte serbesttir.

İHATA DUVARI YAPIM İŞİ İHALESİ
Yayınlandığı Tarih : 10/05/2023 | Saat :00:00:00

Osmaniye Organize Sanayi Bölgesi sınırları içerisinde Ali İlbeyli caddesi ve Fuat Tosyalı caddesi kesişim noktasında bulunan park alanı sınırına yapılacak yaklaşık 110 metre uzunluğunda ve 1,5 metre yüksekliğinde ihata duvarı yapım işi ihalesi gerçekleştirilecektir.

1.İDARENİN

a) Adresi                                    : Osmaniye Organize Sanayi Bölge Müdürlüğü Büyüktüysüz Mahallesi E.Ayhan Tosyalı Caddesi No:20 Toprakkale / OSMANİYE.

b) Telefon-Faks numarası           :0(328) 826-85-92

c) Mail ve kep adresi                   :oosb@oosb.org.tr                osmaniyeosb@hs02.kep.tr

2.İHALE KONUSU İŞİN

a) Miktarı, türü, şartları               :Yaklaşık 110 mt uzunluğunda İhata Duvarı yapım işi

b) Yapılacağı Yer                        : Osmaniye Organize Sanayi Bölgesi Ali İlbeyli caddesi ve Fuat Tosyalı Caddesi kesişim noktasında bulunan Park alanı

c)İşin Süresi (Temin Süresi)       : Yer Teslimi tarihinden itibaren 60 Takvim Günü

3.İHALENİN

a) Yapılacağı Yer                        : Osmaniye Organize Sanayi Bölge Müdürlüğü Toplantı Salonu

b) Son Teklif Verme Tarihi ve Saati       : 18 Mayıs 2023 Perşembe saat 17.00

4.Mal veya Hizmetin Teslimi    : 60 Takvim günü içerisinde Anahtar teslim olarak tamamlanıp İdareye teslim edilecektir.

5.Teklifin Süresi ve Şekli         :Teklif mektubu, 30 gün süre ile geçerli olacak olup, kapalı-kaşeli zarfta KDV hariç TL fiyat teklifleri verilecektir. Teklifler Bölge Müdürlüğümüz evrak kayıt birimine elden veya kargo yoluyla teslim edilecektir.

6.Kesin Teminat                       : İş kapsamında teminat mektubu istenmeyecek olup, Yapılacak hakkedişlerden %10 nakit teminat kesintisi yapılacaktır.

7.Vergi ve Yükümlülükler        : Mal ve hizmet alımından doğan vergiler Yüklenici tarafından ödenir.

8.Kabul ve Ödeme İşlemleri    : iş sonu düzenlenecek hakkedişe müteakip kesilecek fatura ile ödeme yapılacaktır.

9.Garanti Süresi                        : ---

10.İdare, 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu ve 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu ve 4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu’na tabi olmayıp ihaleyi yapıp yapmamakta, kısmen yapmakta veya iptal etmekte serbesttir.

YENİ GES ALANININ SINIRLARINA YAPILACAK YAKLAŞIK 1223 MT UZUNLUĞUNDA YAPILACAK TEL-ÇİT UYGULAMASI İŞİ İHALESİ
Yayınlandığı Tarih : 12/04/2023 | Saat :00:00:00

Osmaniye Organize Sanayi Bölgesi sınırları içerisinde ve Ramazan Demirel caddesi üzerinde bulunan yeni GES alanının sınırlarına yapılacak yaklaşık 1223 metre Tel-Çit uygulaması işi ihalesi gerçekleştirilecektir.

1.İDARENİN

a) Adresi                                    :Osmaniye Organize Sanayi Bölge Müdürlüğü Büyüktüysüz Mahallesi E.Ayhan Tosyalı Caddesi No:20 Toprakkale / OSMANİYE.

b) Telefon-Faks numarası          :0(328) 826-85-92

c) Mail ve kep adresi                  :oosb@oosb.org.tr                osmaniyeosb@hs02.kep.tr

2.İHALE KONUSU İŞİN

a) Miktarı, türü, şartları              :Yaklaşık 1223 mt uzunluğunda Tel-Çit yapım işi

b) Yapılacağı Yer                       : Osmaniye Organize Sanayi Bölgesi Ramazan Demirel caddesi Yeni ges alanı

c)İşin Süresi (Temin Süresi)     : 60 Takvim Günü

3.İHALENİN

a) Yapılacağı Yer                       : Osmaniye Organize Sanayi Bölge Müdürlüğü Toplantı Salonu

b) Son Teklif Verme Tarihi ve Saati       : 18.Nisan.2023 Salı – 15:00

4.Mal veya Hizmetin Teslimi    : 60 Takvim günü içerisinde Anahtar teslim olarak tamamlanıp İdareye teslim edilecektir.

5.Teklifin Süresi ve Şekli         :Teklif mektubu, 30 gün süre ile geçerli olacak olup, kapalı-kaşeli zarfta KDV hariç TL fiyat teklifleri verilecektir. Teklifler Bölge Müdürlüğümüz evrak kayıt birimine elden veya kargo yoluyla teslim edilecektir.

6.Kesin Teminat                      : İş kapsamında teminat mektubu istenmeyecek olup Yapılacak hakkedişlerden %10 nakit teminat kesintisi yapılacaktır.

7.Vergi ve Yükümlülükler        : Mal ve hizmet alımından doğan vergiler Yüklenici tarafından ödenir.

8.Kabul ve Ödeme İşlemleri    : Hakkedişler onaylandıktan sonraki 2. Perşembe günü borcu yoktur kağıdının getirilmesi kaydı ile firmaya ödemesi yapılır.

9.Garanti Süresi                      : ---

10.İdare, 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu ve 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu ve 4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu’na tabi olmayıp ihaleyi yapıp yapmamakta, kısmen yapmakta veya iptal etmekte serbesttir.

 

BÖLGEMİZ 7. İLAVE ALANDA YAPILACAK YAKLAŞIK 1100 METRE KANALİZASYON HATTI DEPLASE İŞİ İHALESİ
Yayınlandığı Tarih : 12/04/2023 | Saat :00:00:00

Osmaniye Organize Sanayi Bölgesi sınırları içerisinde 7. İlave alanda bulunan yaklaşık 1100 metre kanalizasyon hattı deplase işi ihalesi gerçekleştirilecektir.

1.İDARENİN

a) Adresi                                    :Osmaniye Organize Sanayi Bölge Müdürlüğü Büyüktüysüz Mahallesi E.Ayhan Tosyalı Caddesi No:20 Toprakkale / OSMANİYE.

b) Telefon-Faks numarası          :0(328) 826-85-92

c) Mail ve kep adresi                  :oosb@oosb.org.tr                osmaniyeosb@hs02.kep.tr

2.İHALE KONUSU İŞİN

a) Miktarı, türü, şartları               :Yaklaşık 1100 mt uzunluğunda Kanalizasyon Hattı Deplase edilmesi yapım işi

b) Yapılacağı Yer                        : Osmaniye Organize Sanayi Bölgesi 7. İlave alan sınırları içerisinde

c)İşin Süresi (Temin Süresi)       : 60 Takvim Günü

3.İHALENİN

a) Yapılacağı Yer                        : Osmaniye Organize Sanayi Bölge Müdürlüğü Toplantı Salonu

b) Son Teklif Verme Tarihi ve Saati       : 20 Nisan 2023 Perşembe günü saat 17:00

4.Mal veya Hizmetin Teslimi    : 60 Takvim günü içerisinde Anahtar teslim olarak tamamlanıp İdareye teslim edilecektir.

5.Teklifin Süresi ve Şekli         :Teklif mektubu, 30 gün süre ile geçerli olacak olup, kapalı-kaşeli zarfta KDV hariç TL fiyat teklifleri verilecektir. Teklifler Bölge Müdürlüğümüz evrak kayıt birimine elden veya kargo yoluyla teslim edilecektir.

6.Kesin Teminat                       : İş kapsamında teminat mektubu istenmeyecek olup Yapılacak hakkedişlerden %10 nakit teminat kesintisi yapılacaktır.

7.Vergi ve Yükümlülükler        : Mal ve hizmet alımından doğan vergiler Yüklenici tarafından ödenir.

8.Kabul ve Ödeme İşlemleri    : Hakkedişler onaylandıktan sonra borcu yoktur kağıdının Kurumumuza  getirilmesi kaydı ile firmaya ödemesi yapılır.

9.Garanti Süresi                       : ---

10.İdare, 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu ve 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu ve 4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu’na tabi olmayıp ihaleyi yapıp yapmamakta, kısmen yapmakta veya iptal etmekte serbesttir.

280 mm. 16 ATÜ HDPE BORU ALIM İHALESİ
Yayınlandığı Tarih : 07/04/2023 | Saat :15:29:51

   Osmaniye Organize Sanayi Bölgesi kullanma suyu hatlarından yaklaşık 1.100 metrelik kısmının deplase edilerek yeniden inşaası maksadıyla; 1.100 metre, 280 mm. çapında ve 16 atü  basınca dayanıklı HDPE boru alımı gerçekleştirilecektir.

1.İDARENİN

a) Adresi                                    :Osmaniye Organize Sanayi Bölge Müdürlüğü Büyüktüysüz Mahallesi E.Ayhan Tosyalı Caddesi Numara:20 Toprakkale / OSMANİYE.

b) Telefon-Faks numarası          :0(328) 826-85-92

c) Mail ve kep adresi                  :oosb@oosb.org.tr

2.İHALE KONUSU İŞİN

a) Miktarı, türü, şartları              :

* 280 mm.çapında, 16 Atü basınca dayanıklı HDPE boru alımı yapılacaktır. Boru toplam olarak 1.100 metre olacaktır.

* Teklifler; 1 metre/TL birim fiyat esasına göre, teslim yeri Osmaniye Organize Sanayi Bölgesi Toprakkale/Osmaniye olacak şekilde, nakliye dahil, ve toplam olarak TL (Türk Lirası) bazında hazırlanacaktır.

b)Yapılacağı Yer                        : Osmaniye Organize Sanayi Bölgesi Ali İlbeyli Cd.

c)İşin Süresi (Temin Süresi)      : 7 Takvim Günü

3.İHALENİN

a) Yapılacağı Yer                                 : Osmaniye Organize Sanayi Toplantı Salonu

b) Son Teklif Verme Tarihi ve Saati       : 18.Nisan.2023 Salı – 15:00

4.Mal veya Hizmetin Teslimi    : İdarenin belirleyeceği periyotlar ve zamanda teslimat gerçekleştirilecektir.

5.Teklifin Süresi ve Şekli         :Teklif mektubu, 30 gün süre ile geçerli olacak olup, kapalı-kaşeli zarfta KDV hariç TL fiyat teklifleri verilecektir. Teklifler bölge müdürlüğü evrak kayıt birimine elden veya kargo yoluyla teslim edilecektir.

6.Kesin Teminat                      : İş kapsamında teminat mektubu alınmayacaktır.

7.Vergi ve Yükümlülükler        : Mal ve hizmet alımından doğan vergiler Yüklenici tarafından ödenir.

8.Kabul ve Ödeme İşlemleri    : Malın teslimini müteakip kesilecek fatura ile firma hesabına en geç 10 (on) işgünü içinde eft, havale yapılacaktır.

9.Garanti Süresi                      : ---

10.İdare, 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu ve 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu ve 4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu’na tabi olmayıp ihaleyi yapıp yapmamakta, kısmen yapmakta veya iptal etmekte serbesttir.

241 ADA 37 PARSEL BATI CEPHESİ SU HATLARI İNŞAA İŞİ İHALESİ
Yayınlandığı Tarih : 23/03/2023 | Saat :16:56:50

    Osmaniye Organize Sanayi Bölgesi 241 ada 37 parsel batı cephesi 26 dönüm arazideki konteyner kentte su hatları inşaa işi gerçekleştirilecektir.

1.İDARENİN

a) Adresi                                    :Osmaniye Organize Sanayi Bölge Müdürlüğü Büyüktüysüz Mahallesi E.Ayhan Tosyalı Caddesi Numara:20 Toprakkale / OSMANİYE.

b) Telefon-Faks numarası          :0(328) 826-85-92

c) Mail ve kep adresi                  :oosb@oosb.org.tr

2.İHALE KONUSU İŞİN

a) Miktarı, türü, şartları              :

* Osmaniye OSB 241 ada 37 numaralı parsel batı cephesinde kurulmakta olan 200 konteynerlik kent için kullanma suyu altyapısı inşası yapılacaktır. Ana hatlar 125 mm.PE,  tali hatlar 75 mm.PE ve konteynerlere son bağlantılar 20 mm.PPRC borular ile yapılacaktır. Her 20 mm.PPRC boru hattına vana takılarak konteynerlere bağlantısı yapılacaktır. Sadece işçilik için teklif verilecek, tüm sarf malzemeler idare tarafından temin edilecektir. İşin ayrıntılı teknik şartları idareden elde edilebilir.

* Teklifler; toplam bedel üzerinden ve teslim yeri Osmaniye Organize Sanayi Bölgesi Toprakkale/Osmaniye olacak şekilde, nakliye dahil, ve toplam olarak TL (Türk Lirası) bazında hazırlanacaktır.

b)Yapılacağı Yer                        : Osmaniye Organize Sanayi Bölgesi Ali İlbeyli Cd.

c)İşin Süresi (Temin Süresi)      : 14 Takvim Günü.

3.İHALENİN

a) Yapılacağı Yer                                 : Osmaniye Organize Sanayi Toplantı Salonu

b) Son Teklif Verme Tarihi ve Saati       : 27.Mart.2023 Pazartesi – 15:00

4.Mal veya Hizmetin Teslimi    : İdarenin belirleyeceği periyotlar ve zamanda teslimat gerçekleştirilecektir.

5.Teklifin Süresi ve Şekli         :Teklif mektubu, 30 gün süre ile geçerli olacak olup, kapalı-kaşeli zarfta KDV hariç TL fiyat teklifleri verilecektir. Teklifler bölge müdürlüğü evrak kayıt birimine elden veya kargo yoluyla teslim edilecektir.

6.Kesin Teminat                      : İş kapsamında teminat mektubu alınmayacaktır.

7.Vergi ve Yükümlülükler        : Mal ve hizmet alımından doğan vergiler Yüklenici tarafından ödenir.

8.Kabul ve Ödeme İşlemleri    : Malın teslimini müteakip kesilecek fatura ile firma hesabına en geç 10 (on) işgünü içinde eft, havale yapılacaktır.

9.Garanti Süresi                      : ---

10.İdare, 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu ve 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu ve 4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu’na tabi olmayıp ihaleyi yapıp yapmamakta, kısmen yapmakta veya iptal etmekte serbesttir.

MUZ SERASI CEZAEVİ DEPOSU ARASI SU HATLARI İNŞAA İŞİ İHALESİ
Yayınlandığı Tarih : 23/03/2023 | Saat :16:55:30

   Osmaniye Organize Sanayi Bölgesi muz serası ile 1.500 tonluk cezaevi su deposu arası 900 metre su hattı inşaa işi gerçekleştirilecektir.

1.İDARENİN

a) Adresi                                    :Osmaniye Organize Sanayi Bölge Müdürlüğü Büyüktüysüz Mahallesi E.Ayhan Tosyalı Caddesi Numara:20 Toprakkale / OSMANİYE.

b) Telefon-Faks numarası          :0(328) 826-85-92

c) Mail ve kep adresi                  :oosb@oosb.org.tr

2.İHALE KONUSU İŞİN

a) Miktarı, türü, şartları              :

* Osmaniye OSB muz serası ile 1.500 tonluk cezaevi depo arası 900 metrelik mesafede, 12,5 metre boylu 5” çaplı boru inşası yaptırılacaktır. Boru idare tarafından temin edilecek olup, alın kaynağıyla borular 900 metre mesafede birleştirilecektir. İşin mahiyeti muz serası sondaj kuyusu çıkışına bağlantı yapılacak, akabinde borular idarenin gösterdiği istikamette birleştirilecek son olarak su deposu havalandırma bacasına bağlantıyla sonlandırılacaktır. Sadece işçilik için teklif verilecek, borular idare tarafından temin edilecektir. Kaynak malzemeleri yüklenici tarafından temin edilecek, elektrik gideri idareye ait olacaktır. İşin ayrıntılı teknik şartları idareden elde edilebilir.

* Teklifler; toplam bedel üzerinden ve teslim yeri Osmaniye Organize Sanayi Bölgesi Toprakkale/Osmaniye olacak şekilde, nakliye dahil, ve toplam olarak TL (Türk Lirası) bazında hazırlanacaktır.

b)Yapılacağı Yer                        : Osmaniye Organize Sanayi Bölgesi Ali İlbeyli Cd.

c)İşin Süresi (Temin Süresi)      : 14 Takvim Günü.

3.İHALENİN

a) Yapılacağı Yer                                 : Osmaniye Organize Sanayi Toplantı Salonu

b) Son Teklif Verme Tarihi ve Saati       : 27.Mart.2023 Pazartesi – 15:00

4.Mal veya Hizmetin Teslimi    : İdarenin belirleyeceği periyotlar ve zamanda teslimat gerçekleştirilecektir.

5.Teklifin Süresi ve Şekli         :Teklif mektubu, 30 gün süre ile geçerli olacak olup, kapalı-kaşeli zarfta KDV hariç TL fiyat teklifleri verilecektir. Teklifler bölge müdürlüğü evrak kayıt birimine elden veya kargo yoluyla teslim edilecektir.

6.Kesin Teminat                      : İş kapsamında teminat mektubu alınmayacaktır.

7.Vergi ve Yükümlülükler        : Mal ve hizmet alımından doğan vergiler Yüklenici tarafından ödenir.

8.Kabul ve Ödeme İşlemleri    : Malın teslimini müteakip kesilecek fatura ile firma hesabına en geç 10 (on) işgünü içinde eft, havale yapılacaktır.

9.Garanti Süresi                      : ---

10.İdare, 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu ve 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu ve 4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu’na tabi olmayıp ihaleyi yapıp yapmamakta, kısmen yapmakta veya iptal etmekte serbesttir.

Yedek Malzeme Alım İhalesi
Yayınlandığı Tarih : 22/02/2023 | Saat :14:36:27

Osmaniye Organize Sanayi Bölgesi Yedek Malzeme Alım İşi teklif verme usulü (kapalı zarf teklif alma) ile ihale edilecektir.

1.İdarenin

a) Adresi                                  :Büyüktüysüz mah.E.Ayhan Tosyalı cad. No:20 Toprakkale/OSMANİYE

b) Telefon-Faks numarası       :0(328) 826-85-92

c) Mail ve kep adresi                :oosb@oosb.org.tr      osmaniyeosb@hs02.kep.tr

2.İhale Konusu İşin

a) Miktarı (fiziki) ve türü         :

Sıra No Malzemenin Cinsi Miktarı Birimi MARKA BİRİM FİYAT TUTAR
1 2x1,5 TTR KABLO 1000 Mt.     0
2 3X2,5 TTR KABLO 1000 Mt.     0
3 3X1,5 TTR KABLO 1000 Mt.     0
4 4X2,5 TTR KABLO 1000 Mt.     0
5 3X2,5 TTR KABLO SİLİKON KABLO 500 Mt.     0
6 4X2,5 ANT KABLO 1000 Mt.     0
7 4X6 ANT KABLO 1000 Mt.     0
8 4X10 ANT KABLO 1000 Mt.     0
9 3'LÜ KAUCUK PRİZ 30 Adet     0
10 ERKEK FİŞ KAUCUK 50 Adet     0
11 100W LED PROJEKTÖR 100 Adet     0
12 150W LED PROJECTÖR 50 Adet     0
13 250W LED PROJECTÖR 30 Adet     0
14 E27 DUY PORSELEN 100 Adet     0
15 TİJ DUY 100 Adet     0
16 1X32 A SİGORTA 100 Adet     0
17 1X25A SİGORTA 100 Adet     0
18 1X10A SİGORTA 100 Adet     0
19 3X32A SİGORTA 100 Adet     0
20 3X25A SİGORTA 100 Adet     0
21 4X25A KAR  50 Adet     0
22 CAT-6 KABLO 1000 Mt.     0
23 KESİCİLİ TRAFO KORUMA HÜCRESİ 5 Adet     0
24 KESİCİLİ GİRİŞ-ÇIKIŞ HÜCRESİ 10 Adet     0
          Toplam 0
          K.D.V  
          Genel Toplam  

b)Yapılacağı Yer                        : Osmaniye Organize Sanayi Bölgesi Dağıtım Şebekesi

c)İşin Süresi                             : 30 Takvim Günü

3.İhalenin

a) Yapılacağı Yer                         : Osmaniye Organize Sanayi Toplantı Salonu

b) Son Teklif Verme Tarihi ve Saati : 27 Şubat 2023-saat:14.00

4.Mal veya Hizmetin Teslimi   : 30 Takvim günü içerisinde tamamlanarak idareye teslim edilir.

5.Teklifin Süresi ve Şekli       :Teklif 30 gün süre ile geçerli olacak kapalı zarfta KDV hariç fiyat teklifleri verilecektir.

6.Geçici ve Kesin Teminat      : İş kapsamında teminat alınmayacaktır.

7.Vergi ve Yükümlülükler       : Mal alımından doğan vergiler Yüklenici tarafından ödenir.(KDV idarece ödenecektir.)

8.Kabul ve Ödeme İşlemleri   : Malzemelerin teslimi sonrası kesilecek fatura ile ödeme yapılacaktır.

9.Garanti Süresi: Ürün tesliminden sonra 24 ay olacaktır.

10.İdare, 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu ve 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu ve 4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu’na tabi olmayıp ihaleyi yapıp yapmamakta, kısmen yapmakta veya iptal etmekte serbesttir.

Yedek Malzeme Alım İhalesi
Yayınlandığı Tarih : 22/02/2023 | Saat :14:31:34

Osmaniye Organize Sanayi Bölgesi Yedek Malzeme Alım İşi teklif verme usulü (kapalı zarf teklif alma) ile ihale edilecektir.

1.İdarenin

a) Adresi                                  :Büyüktüysüz mah.E.Ayhan Tosyalı cad. No:20 Toprakkale/OSMANİYE

b) Telefon-Faks numarası       :0(328) 826-85-92

c) Mail ve kep adresi                :oosb@oosb.org.tr      osmaniyeosb@hs02.kep.tr

2.İhale Konusu İşin

a) Miktarı (fiziki) ve türü         :

 1. 1400 metre 1x240 al xlpe kablo
 2. 7 adet kesicili giriş çıkış hücresi
 3. 1 adet gerilim trafo hücresi
 4. 1 adet 7.30 Beton Köşk
 5. 12 adet 240’lık xlpe al  harici kablo başlığı
 6. 60 adet 50’lik xlpe cu harici kablo başlığı

b)Yapılacağı Yer                        : Osmaniye Organize Sanayi Bölgesi Dağıtım Şebekesi

c)İşin Süresi                             : 30 Takvim Günü

3.İhalenin

a) Yapılacağı Yer                         : Osmaniye Organize Sanayi Toplantı Salonu

b) Son Teklif Verme Tarihi ve Saati : 27 Şubat 2023-saat:14.00

4.Mal veya Hizmetin Teslimi   : 30 Takvim günü içerisinde tamamlanarak idareye teslim edilir.

5.Teklifin Süresi ve Şekli       :Teklif 30 gün süre ile geçerli olacak kapalı zarfta KDV hariç fiyat teklifleri verilecektir.

6.Geçici ve Kesin Teminat      : İş kapsamında teminat alınmayacaktır.

7.Vergi ve Yükümlülükler       : Mal alımından doğan vergiler Yüklenici tarafından ödenir.(KDV idarece ödenecektir.)

8.Kabul ve Ödeme İşlemleri   : Malzemelerin teslimi sonrası kesilecek fatura ile ödeme yapılacaktır.

9.Garanti Süresi: Ürün tesliminden sonra 24 ay olacaktır.

10.İdare, 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu ve 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu ve 4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu’na tabi olmayıp ihaleyi yapıp yapmamakta, kısmen yapmakta veya iptal etmekte serbesttir.

Yedek Malzeme Alım İhalesi
Yayınlandığı Tarih : 03/02/2023 | Saat :16:35:31

Osmaniye Organize Sanayi Bölgesi Yedek Malzeme Alım İşi teklif verme usulü (kapalı zarf teklif alma) ile ihale edilecektir.

1.İdarenin

a) Adresi                                  :Büyüktüysüz mah.E.Ayhan Tosyalı cad. No:20 Toprakkale/OSMANİYE

b) Telefon-Faks numarası       :0(328) 826-85-92

c) Mail ve kep adresi                :oosb@oosb.org.tr      osmaniyeosb@hs02.kep.tr

2.İhale Konusu İşin

a) Miktarı (fiziki) ve türü         :

 1. 1400 metre 1x240 al xlpe kablo
 2. 7 adet kesicili giriş çıkış hücresi
 3. 1 adet gerilim trafo hücresi
 4. 1 adet 7.30 Beton Köşk
 5. 12 adet 240’lık xlpe al  harici kablo başlığı
 6. 60 adet 50’lik xlpe cu harici kablo başlığı

b)Yapılacağı Yer                        : Osmaniye Organize Sanayi Bölgesi Dağıtım Şebekesi

c)İşin Süresi                             : 30 Takvim Günü

3.İhalenin

a) Yapılacağı Yer                         : Osmaniye Organize Sanayi Toplantı Salonu

b) Son Teklif Verme Tarihi ve Saati : 08 Şubat 2023-saat:14.00

4.Mal veya Hizmetin Teslimi   : 30 Takvim günü içerisinde tamamlanarak idareye teslim edilir.

5.Teklifin Süresi ve Şekli       :Teklif 30 gün süre ile geçerli olacak kapalı zarfta KDV hariç fiyat teklifleri verilecektir.

6.Geçici ve Kesin Teminat      : İş kapsamında teminat alınmayacaktır.

7.Vergi ve Yükümlülükler       : Mal alımından doğan vergiler Yüklenici tarafından ödenir.(KDV idarece ödenecektir.)

8.Kabul ve Ödeme İşlemleri   : Malzemelerin teslimi sonrası kesilecek fatura ile ödeme yapılacaktır.

9.Garanti Süresi: Ürün tesliminden sonra 24 ay olacaktır.

10.İdare, 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu ve 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu ve 4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu’na tabi olmayıp ihaleyi yapıp yapmamakta, kısmen yapmakta veya iptal etmekte serbesttir.

5” (125 mm.) 12 ATÜ HDPE BORU ALIM İHALESİ
Yayınlandığı Tarih : 24/01/2023 | Saat :16:40:11

   Osmaniye Organize Sanayi Bölgesi kullanma suyu hatlarından yaklaşık 1.000 metrelik kısmının inşaası maksadıyla; 1.000 metre, 5” (125 mm.) çapında ve 12 atü  basınca dayanıklı HDPE boru alımı gerçekleştirilecektir.

1.İDARENİN

a) Adresi                                    : Osmaniye Organize Sanayi Bölge Müdürlüğü Büyüktüysüz Mahallesi E.Ayhan Tosyalı Caddesi Numara:20 Toprakkale / OSMANİYE.

b) Telefon-Faks numarası          : 0(328) 826-85-92

c) Mail ve kep adresi                  : oosb@oosb.org.tr

2.İHALE KONUSU İŞİN

a) Miktarı, türü, şartları              : * 5” - 125 mm.çapında, 12 Atü basınca dayanıklı HDPE boru alımı yapılacaktır. Boru toplam olarak 1.000 metre olacaktır.

                                                     * Teklifler; 1 metre/TL birim fiyat esasına göre, teslim yeri Osmaniye Organize Sanayi Bölgesi Toprakkale/Osmaniye olacak şekilde, nakliye dahil, ve toplam olarak TL (Türk Lirası) bazında hazırlanacaktır.

b)Yapılacağı Yer                        : Osmaniye Organize Sanayi Bölgesi Ali İlbeyli Cd.

c)İşin Süresi (Temin Süresi)      : 5 Takvim Günü

3.İHALENİN

a) Yapılacağı Yer                                 : Osmaniye Organize Sanayi Toplantı Salonu

b) Son Teklif Verme Tarihi ve Saati       : 06.ŞUBAT.2023 Pazartesi – 15:00

4.Mal veya Hizmetin Teslimi    : İdarenin belirleyeceği periyotlar ve zamanda teslimat gerçekleştirilecektir.

5.Teklifin Süresi ve Şekli         :Teklif mektubu, 30 gün süre ile geçerli olacak olup, kapalı-kaşeli zarfta KDV hariç TL fiyat teklifleri verilecektir. Teklifler bölge müdürlüğü evrak kayıt birimine elden veya kargo yoluyla teslim edilecektir.

6.Kesin Teminat                      : İş kapsamında teminat mektubu alınmayacaktır.

7.Vergi ve Yükümlülükler        : Mal ve hizmet alımından doğan vergiler Yüklenici tarafından ödenir.

8.Kabul ve Ödeme İşlemleri    : Malın teslimini müteakip kesilecek fatura ile firma hesabına en geç 10 (on) işgünü içinde eft, havale yapılacaktır.

9.Garanti Süresi                      : ---

10.İdare, 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu ve 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu ve 4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu’na tabi olmayıp ihaleyi yapıp yapmamakta, kısmen yapmakta veya iptal etmekte serbesttir.

1200 m² Hasır Çelikli Beton Yol İnşaat İhalesi
Yayınlandığı Tarih : 19/01/2023 | Saat :00:00:00

 

Osmaniye Organize Sanayi Bölgesi: Bölge içerisinde yaklaşık 1200 m² hasır çelikli beton yol inşaatı işi teklif verme usulü (kapalı zarf teklif alma)ile ihale edilecektir.   

1.  İdarenin

a) Adresi                                  : Büyüktüysüz Mah. E. Ayhan Tosyalı Cad. No:20 Toprakkale/OSMANİYE

b) Telefon-Faks Numarası      : 0(328) 826-85-92

c) mail ve kep adresi               : oosb@oosb.org.tr kep:osmaniyeosb@hs02.kep.tr

2.İhale Konusu yapım işinin

a) Miktarı (fiziki)ve türü           : Osmaniye Organize Sanayi Bölgesi: Bölge içerisinde yaklaşık 1200 m² hasır çelikli beton yol inşaatı işi

b) Yapılacağı yer                      : Osmaniye Organize Sanayi Bölgesi

c) İşe başlama tarihi                : Sözleşmenin imzalanması sonrası yapılacak yer teslimi yapılacaktır.

d) İşin süresi                            : Her iş için yer teslimi tarihinden itibaren 15 takvim günüdür.

3.İhalenin

a) Yapılacağı Yer                      : Osmaniye Organize Sanayi Toplantı Salonu

b)Tarih ve Saati                        : 27 Ocak 2023 Saat:17.00 Bölge Müdürlüğümüz evrak kayıt biriminden kayıt numarası alınarak kapalı zarfta teslim edilecektir.

4.Mal ve Hizmetin Teslimi       : Yer tesliminden sonra 15 takvim günü içerisinde tamamlanarak idareye teslim edilir.

5.Teklifin Süresi ve Şekli        :Teklif 30 takvim günü süre ile geçerli olacaktır. Kapalı zarfta anahtar teslim birim fiyat teklifleri Bölge Müdürlüğümüz evrak kayıt birimine teslim edilecektir.

6.Vergi ve Yükümlülükler        :Mal ve hizmet alımından doğan vergiler Yüklenici tarafından karşılanır.

7.Geçici ve Kesin Teminat      :İş kapsamında yüklenici hakkedişinden %10 nakit teminat kesintisi yapılacaktır.

8. Kabul ve Ödeme İşlemleri  :iş sonu düzenlenecek hakkedişe müteakip kesilecek fatura ile ödeme yapılacaktır

9. İdare 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu ve 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu ve 4735 sayılın Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu’na tabi olmayıp İhaleyi yapıp yapmamakta veya kısmen yapmakta veya dilediğine yapmakta tamamen serbesttir.   

 

Elektrik Projelerinin Hazırlanması İhalesi
Yayınlandığı Tarih : 16/01/2023 | Saat :14:13:06

Osmaniye Organize Sanayi Bölgesi Elektrik Projelerinin Hazırlanması, Metraj ve Keşiflerin Oluşturması ve İhale Dokümanı Oluşturma işi teklif verme usulü (kapalı zarf teklif alma) ile ihale edilecektir.

1.İdarenin

a) Adresi                                  :Büyüktüysüz mah.E.Ayhan Tosyalı cad. No:20 Toprakkale/OSMANİYE

b) Telefon-Faks numarası       :0(328) 826-85-92

c) Mail ve kep adresi                :oosb@oosb.org.tr      osmaniyeosb@hs02.kep.tr

2.İhale Konusu İşin

a) Miktarı (fiziki) ve türü         : Mevcut Havai Hatlarının projelendirmesi-direk tipleri, hat kesitinin belirlenmesi, Yeni yer altı kablolu dağıtım projesinin yapımı-ring hattının yapılması işi, Sokak Aydınlatma projesinin yapılması, Demontaj keşfinin yapılması, Scada kurulumu için gerekli alt yapı projelerinin hazırlanması (etap vs. gibi programlarla uygulamanın gösterilmesi), Uygulama keşfinin yapılması ve ihale dosyasının hazırlanması

b)Yapılacağı Yer                        : Osmaniye Organize Sanayi Bölgesi Dağıtım Şebekesi

c)İşin Süresi                             : 120 Takvim Günü

3.İhalenin

a) Yapılacağı Yer                         : Osmaniye Organize Sanayi Toplantı Salonu

b) Son Teklif Verme Tarihi ve Saati : 23 Ocak 2023-saat:14.00

4.Mal veya Hizmetin Teslimi   : 120 Takvim günü içerisinde tamamlanarak idareye teslim edilir.

5.Teklifin Süresi ve Şekli       : Teklif 30 gün süre ile geçerli olacak kapalı zarfta KDV hariç fiyat teklifleri verilecektir. Teknik Şartname OSB Müdürlüğü’nden alınacaktır.

6.Geçici ve Kesin Teminat      : İş kapsamında teminat alınmayacaktır.

7.Vergi ve Yükümlülükler       : Mal alımından doğan vergiler Yüklenici tarafından ödenir.(KDV idarece ödenecektir.)

8.Kabul ve Ödeme İşlemleri   : Malzemelerin teslimi sonrası kesilecek fatura ile ödeme yapılacaktır.

9.Garanti Süresi: Ürün tesliminden sonra 24 ay olacaktır.

10.İdare, 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu ve 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu ve 4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu’na tabi olmayıp ihaleyi yapıp yapmamakta, kısmen yapmakta veya iptal etmekte serbesttir.

Yedek Malzeme Alım İhalesi
Yayınlandığı Tarih : 16/01/2023 | Saat :00:00:00

Osmaniye Organize Sanayi Bölgesi Yedek Malzeme Alım İşi teklif verme usulü (kapalı zarf teklif alma) ile ihale edilecektir.

1.İdarenin

a) Adresi                                  :Büyüktüysüz mah.E.Ayhan Tosyalı cad. No:20 Toprakkale/OSMANİYE

b) Telefon-Faks numarası       :0(328) 826-85-92

c) Mail ve kep adresi                :oosb@oosb.org.tr      osmaniyeosb@hs02.kep.tr

2.İhale Konusu İşin

a) Miktarı (fiziki) ve türü         :

 1. 1400 metre 1x240 al xlpe kablo
 2. 7 adet kesicili giriş çıkış hücresi
 3. 1 adet gerilim trafo hücresi
 4. 12 adet 240’lık xlpe al kablo başlığı
 5. 60 adet 50’lik xlpe cu kablo başlığı

b)Yapılacağı Yer                        : Osmaniye Organize Sanayi Bölgesi Dağıtım Şebekesi

c)İşin Süresi                             : 30 Takvim Günü

3.İhalenin

a) Yapılacağı Yer                         : Osmaniye Organize Sanayi Toplantı Salonu

b) Son Teklif Verme Tarihi ve Saati : 23 Ocak 2023-saat:14.00

4.Mal veya Hizmetin Teslimi   : 30 Takvim günü içerisinde tamamlanarak idareye teslim edilir.

5.Teklifin Süresi ve Şekli       :Teklif 30 gün süre ile geçerli olacak kapalı zarfta KDV hariç fiyat teklifleri verilecektir.

6.Geçici ve Kesin Teminat      : İş kapsamında teminat alınmayacaktır.

7.Vergi ve Yükümlülükler       : Mal alımından doğan vergiler Yüklenici tarafından ödenir.(KDV idarece ödenecektir.)

8.Kabul ve Ödeme İşlemleri   : Malzemelerin teslimi sonrası kesilecek fatura ile ödeme yapılacaktır.

9.Garanti Süresi: Ürün tesliminden sonra 24 ay olacaktır.

10.İdare, 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu ve 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu ve 4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu’na tabi olmayıp ihaleyi yapıp yapmamakta, kısmen yapmakta veya iptal etmekte serbesttir.

2023 YILI SU ve ÇAMUR KEKİ ANALİZLERİNİN YAPILMASI İHALESİ
Yayınlandığı Tarih : 14/12/2022 | Saat :11:39:56

   Osmaniye Organize Sanayi Bölgesi kullanma suyu ve arıtma tesisinden kaynaklı çamur kekinin numunelerinin alınarak analizlerinin yaptırılması planlanmaktadır. Bu maksatla 2023 yılı için numune alınarak analizlerinin yapılmasına ait ihale yapılacaktır.

1.İDARENİN

a) Adresi                                    :Büyüktüysüz Mahallesi E.Ayhan Tosyalı Caddesi Numara: 20 Toprakkale / OSMANİYE.

b) Telefon-Faks numarası          :0(328) 826-85-92.

c) Mail ve kep adresi                  :oosb@oosb.org.tr

2.İHALE KONUSU İŞİN

a) Miktarı, türü, şartları              :

* Kullanma suyu numuneleri ayda 1 kez olmak üzere yılda 12 kez alınacaktır.

* Atıksu arıtma tesisi çamur keki numuneleri 4 ayda bir olmak üzere yılda 3 kez alınacaktır.

* Numuneler Yüklenici tarafından alınacak, analizleri akredite yüklenici tarafından veya yüklenici tarafından belirlenen başka bir akredite laboratuvar tarafından yaptırılabilecektir.

* Kullanma suyu numuneleri; idarenin gösterdiği noktadan ve İnsani Tüketim Amaçlı Sular Hakkında Yönetmelik Ek-1-C gösterge parametrelerine göre alınacak ve analizlendirilecektir. Tüm ölçümler yapılacak ( renk, koku, tat ve bulanıklık hariç olmak üzere ) veya yaptırılacak, ilgili tablodaki parametrik değerlerle karşılaştırmalı olarak İdareye teslim edilecektir.

* Çamur keki numuneleri; idarenin gösterdiği noktadan ve Atıkların Düzenli Depolanmasına Dair Yönetmelik Ek-2’ye göre alınacak, analizi yapılacak veya yaptırılacak, İdareye teslimi, ilgili tablodaki parametrik değerlerle karşılaştırmalı olarak yapılarak gerçekleştirilecektir.

* Bahse konu tüm numune alım ve analizlendirme işlemlerinde; numune alma kapları-cihazları-şişeleri vb. malzemenin temini, İdareye getirilmesi, İdareden laboratuvara teslimi işlerinin sorumluluğu Yükleniciye aittir.

* Teklifler; 1 yıllık toplam olarak (12 kullanma suyu ve 3 çamur keki analizi olmak üzere) , TL (Türk Lirası) bazında ve yıllık birim fiyat değişmeyecek şekilde hazırlanacaktır.

b)Yapılacağı Yer                        : Osmaniye Organize Sanayi Bölge Müdürlüğü.

c)İşin Süresi (Temin Süresi)      : 2023 yılı bütünü.

3.İHALENİN

a) Yapılacağı Yer                                 : Osmaniye Organize Sanayi Toplantı Salonu

b) Son Teklif Verme Tarihi ve Saati       : 21.12.2022 Çarşamba – 17:00

4.Mal veya Hizmetin Teslimi    : İdarenin belirlediği sürelerde numune alınarak analizleri yapılacak, sonuçları İdareye teslim edilecektir.

5.Teklifin Süresi ve Şekli         :Teklif mektubu, 30 gün süre ile geçerli olacak olup, kapalı-kaşeli zarfta KDV hariç TL fiyat teklifleri verilecektir. Teklifler bölge müdürlüğü evrak kayıt birimine elden veya kargo yoluyla teslim edilecektir.

6.Kesin Teminat                      : İş kapsamında teminat mektubu alınmayacaktır.

7.Vergi ve Yükümlülükler        : Mal ve hizmet alımından doğan vergiler Yüklenici tarafından ödenir.

8.Kabul ve Ödeme İşlemleri    : Mal-hizmet teslimini müteakip (analiz raporlarının idareye tesliminden sonra) kesilecek fatura ile firma hesabına eft, havale yapılacaktır.

9.Garanti Süresi                      : ---

10.İdare, 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu ve 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu ve 4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu’na tabi olmayıp ihaleyi yapıp yapmamakta, kısmen yapmakta veya iptal etmekte serbesttir.

2023 KLOR ALIM İHALESİ
Yayınlandığı Tarih : 14/12/2022 | Saat :11:37:34

   Osmaniye Organize Sanayi Bölgesi kullanma suyunun bakteriyolojik açıdan temizliği maksadıyla 2023 yılı için sıvı klor (sodyum hipoklorit) alımı gerçekleştirilecektir.

1.İDARENİN

a) Adresi                                    :Büyüktüysüz Mahallesi E.Ayhan Tosyalı Caddesi Numara:20 Toprakkale / OSMANİYE.

b) Telefon-Faks numarası          :0(328) 826-85-92

c) Mail  adresi                            :oosb@oosb.org.tr

2.İHALE KONUSU İŞİN

a) Miktarı, türü, şartları              :

* Yaklaşık yıllık sıvı klor alım miktarı, 12.000 – 14.000 kg. olacak olup, alımlar ortalama 1,5 ayda bir sefer, yıl boyunca toplamda yaklaşık 8 sefer yapılacaktır.

* Her seferde gelen klor; bölgemiz içerisindeki depolara (1 m3’lük IBC tank) yüklenici tarafından boşaltılacaktır. Yükleniciye ait  klor taşıyan araç, sıvı kloru depolaramıza basabilecek pompaya, elektrik ve mekanik aksamlara sahip olmalıdır. Sıvı klorun İdare tarafından istenilen noktalardaki depolara aktarım sorumluluğu yükleniciye aittir.

* Teklifler; 1 kg.sıvı klor için, KDV hariç, teslim yeri Osmaniye Organize Sanayi Bölgesi su depoları Toprakkale/Osmaniye olacak şekilde, nakliye dahil, TL (Türk Lirası) bazında ve 1 yıllık birim fiyat değişmeyecek şekilde hazırlanacaktır.

b)Yapılacağı Yer                        : Osmaniye Organize Sanayi Bölgesi

c)İşin Süresi (Temin Süresi)      : 10 Takvim Günü

3.İHALENİN

a) Yapılacağı Yer                                 : Osmaniye Organize Sanayi Toplantı Salonu

b) Son Teklif Verme Tarihi ve Saati       : 21.12.2022 Çarşamba – 17:00

4.Mal veya Hizmetin Teslimi    : İdarenin belirleyeceği periyotlar ve zamanda teslimat gerçekleştirilecektir.

5.Teklifin Süresi ve Şekli         :Teklif mektubu, 30 gün süre ile geçerli olacak olup, fiyat teklifleri kapalı-kaşeli zarfta KDV hariç TL olarak verilecektir. Teklifler bölge müdürlüğü evrak kayıt birimine elden veya kargo yoluyla teslim edilecektir.

6.Kesin Teminat                      : İş kapsamında teminat mektubu alınmayacaktır.

7.Vergi ve Yükümlülükler        : Mal ve hizmet alımından doğan tüm vergiler-tevkifat tutarları vb. Yüklenici tarafından ödenir.

8.Kabul ve Ödeme İşlemleri    : Malın teslimini müteakip 7(yedi) iş günü içerisinde nakden yapılacaktır.

9.Garanti Süresi                      : ---

10.İdare, 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu ve 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu ve 4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu’na tabi olmayıp ihaleyi yapıp yapmamakta, kısmen yapmakta veya iptal etmekte serbesttir.

Gözlemsel ve İmar Planına Esas Jeolojik-Jeoteknik Etüt Raporu Hazırlanması ve Onaylatılması İşi İhalesi
Yayınlandığı Tarih : 30/11/2022 | Saat :00:00:00

HİZMET ALIM İLANI

Osmaniye Organize Sanayi Bölgesi: 37.5 hektar 6. İlave alan ile yaklaşık 28 hektar 8. İlave alanda İmar Planına Esas Jeolojik-Jeoteknik Etüt Raporu hazırlatılması 28 hektar 8. İlave alanda Gözlemsel Etüt Raporu hazırlatılıp onaylatılması işi teklif verme usulü (kapalı zarf teklif alma)ile ihale edilecektir.   

1.  İdarenin

a) Adresi                                  : Büyüktüysüz Mah. E. Ayhan Tosyalı Cad. No:20 Toprakkale/OSMANİYE

b) Telefon-Faks Numarası      : 0(328) 826-85-92

c) mail ve kep adresi               : oosb@oosb.org.tr kep:osmaniyeosb@hs02.kep.tr

2.İhale Konusu yapım işinin

a) Miktarı (fiziki)ve türü           : 37.5 hektar 6. İlave alan ile yaklaşık 28 hektar 8. İlave alanda (Çevre Şehircilik İl Müdürlüğü Teknik personelleri gözetiminde) İmar Planına Esas Jeolojik-Jeoteknik Etüt Raporu hazırlatılması 28 hektar 8. İlave alanda (Bakanlık personelleri gözetiminde) Gözlemsel Etüt Raporu hazırlanarak ilgili kurumlara onaylatılması işi

b) Yapılacağı yer                      : Osmaniye Organize Sanayi Bölgesi kuzey bitişiğindeki alanlar.

c) İşe başlama tarihi                : Sözleşmenin imzalanması ile ilgili kurumların teknik personel görevlendirmesine müteakip her iş için ayrı ayrı yer teslimi yapılacaktır.

d) İşin süresi                            : Her iş için yer teslimi tarihinden itibaren 60 takvim günüdür.

3.İhalenin

a) Yapılacağı Yer                      : Osmaniye Organize Sanayi Toplantı Salonu

b)Tarih ve Saati                        : 09 Aralık 2022 Saat:17.00 Bölge Müdürlüğümüz evrak kayıt biriminden kayıt numarası alınarak kapalı zarfta teslim edilecektir.

4.Mal ve Hizmetin Teslimi       : Yer tesliminden sonra 60 takvim günü içerisinde ilgili kurumun onaylayacağı şekilde dosyalar hazırlanarak idareye teslim edilir.

5.Teklifin Süresi ve Şekli        :Teklif 30 takvim günü süre ile geçerli olacaktır. Kapalı zarfta anahtar teslim götürü fiyat teklifleri Bölge Müdürlüğümüz evrak kayıt birimine teslim edilecektir.

6.Vergi ve Yükümlülükler        :Mal ve hizmet alımından doğan vergiler Yüklenici tarafından karşılanır. Kurumlara ödenecek olan harçlar İdare tarafından karşılanır.

7.Geçici ve Kesin Teminat      :İş kapsamında teminat alınmayacaktır.

8. Kabul ve Ödeme İşlemleri  :İş sonu dosyaların ilgili kurumlarca onaylanmasına müteakip kesilecek fatura ile ödeme yapılacaktır

9. İdare 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu ve 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu ve 4735 sayılın Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu’na tabi olmayıp İhaleyi yapıp yapmamakta veya kısmen yapmakta veya dilediğine yapmakta tamamen serbesttir.   

25 Adet Q200, Q400 Çaplarında Koruge Boru Alım İlanı
Yayınlandığı Tarih : 11/10/2022 | Saat :00:00:00

MAL VE/VEYA HİZMET ALIM İLANI

Osmaniye Organize Sanayi Bölgesi sınırları içerisinde kullanılmak üzere SN8 Q200 ve SN8 Q400 çapında 25’er adet koruge boru temini işi ihalesi teklif verme usulü (kapalı zarf teklif alma veya resmi mail adresine gönderilecektir)ile ihale edilecektir.

1. İdarenin

a) Adresi                                             : Büyüktüysüz mah. E.Ayhan Tosyalı cad. No:20 Tüysüz Beldesi/Toprakkale/OSMANİYE

b) Telefon-Faks Numarası                  : 0(328) 826-85-92

c) mail ve kep adresi                          oosb@oosb.org.tr      kep: osmaniyeosb@hs02.kep.tr

2.İhale Konusu yapım işinin

a) Miktarı (fiziki)ve türü                       : 25 adet SN8 et kalınlığında Q200 çapında koruge boru temini işi

                                                            : 25 adet SN8 et kalınlığında Q400 çapında koruge boru temini işi

b) Yapılacağı yer                                 : Osmaniye Organize Sanayi Bölge Müdürlüğü

c) İşe başlama tarihi                            : Sözleşmenin yapıldığının tebliğ tarihinden itibaren çalışmalara başlanacaktır.

d) İşin süresi                                        : 7 Takvim Günü

3.İhalenin

a) Yapılacağı Yer                                 : Osmaniye Organize Sanayi Bölge Müdürlüğü Toplantı Salonu

b) Son Teklif Verme Tarih ve Saati      : 18 EKİM  2022 saat 17.00

4.Mal ve Hizmetin Teslimi              : Sözleşmenin imzalanmasına müteakip 7 takvim günü içerisinde malzemeler hazırlanarak idareye ait depoya teslim edilir.

5.Teklifin Süresi ve Şekli                  : Teklif 30 gün süre ile geçerli olacak nakliye dahil anahtar teslim bedel üzerinden verilecektir.

6.Vergi ve Yükümlülükler                 : Mal alımından doğan vergiler Yüklenici tarafından ödenir.

7.Geçici ve Kesin Teminat                : İş kapsamında ilgili firmandan teminat kesintisi yapılmayacaktır.

8. Kabul ve Ödeme İşlemleri            : Malzemelerin İdareye tesliminden sonra kesilecek fatura ile firmaya ödemesi yapılır.

9. İdare 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu ve 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu ve 4735 sayılın Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu’na tabi olmayıp İhaleyi yapıp yapmamakta veya kısmen yapmakta veya dilediğine yapmakta tamamen serbesttir.   

BÖLGEMİZ 6. VE 8. İLAVE ALAN 1/1000, 1/5000 ÖLÇEKLİ HALİ HAZIR HARİTA ÇIKARILMASI VE ONAYLATILMASI İŞİ
Yayınlandığı Tarih : 04/10/2022 | Saat :14:49:02

MAL VE/VEYA HİZMET ALIM İLANI

Osmaniye Organize Sanayi Bölgesi 6. Ve 8. İlave alanlara ait 1/1000 ve 1/5000 ölçekli hali hazır harita çıkarılması ve onaylatılması işi açık ihale usulü (kapalı zarf teklif alma) ile ihale edilecektir.

1.  İdarenin

a) Adresi                                   :Büyük tüysüz Mah.E.Ahan Tosyalı Cad. No:20 Toprakkale/Osmaniye

b) Telefon-Faks Numarası       :0328 826-85-92 fx:0328 826 81-93

c) mail ve kep adresi                : oosb@oosb.org.tr  kep: osmaniyeosb@hs02.kep.tr

2.İhale Konusu yapım işinin

a) Miktarı (fiziki)ve türü            :37,5 Hektar 6. ilave alan ile 28 Hektar 8. İlave alan (Bakanlık personelleri gözetiminde) 1/1000 ve 1/5000 ölçekli hali hazır harita çıkarılması ve onaylatılması işi 

b) Yapılacağı yer                      :Toprakkale İlçesi, Tüysüz Köyü, Leçelik Mevkii bölgemiz kuzey bitişik sınırları

c) İşe başlama tarihi                :Sözleşmenin yapıldığının tebliğ tarihinden itibaren yapılacak yer teslimi sonrası işe başlanacaktır.

d) İşin süresi                                      : 30 Takvim Günü

3.İhalenin

a) Yapılacağı Yer                               : Osmaniye Organize Sanayi Bölge Müdürlüğü Toplantı Salonu

b)Son Teklif Verme Tarih ve Saati   : 07.10.2022 Cuma Saat 17:00

4.Mal ve Hizmetin Teslimi                 :30 gün içerisinde hazırlanan dosyalar idareye teslim edilmelidir.

5.Teklifin Süresi ve Şekli                  :Teklif 15 iş günü geçerli olacaktır. Kapalı zarfta KDV hariç fiyat teklifleri evrak kayıt numarası alınarak idareye teslim edilir.

6.Vergi ve Yükümlülükler                  :İş kapsamında resmi kurumlara ödenecek harçlar idare tarafından ödenir

7.Geçici ve Kesin Teminat                 :Teminat alınmayacaktır.

8. Kabul ve Ödeme İşlemleri             : İşin tamamlanmasını müteakip kesilecek fatura ile firma hesabına EFT, havale yapılacaktır.

9. İdare 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu ve 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu ve 4735 sayılın Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu’na tabi olmayıp İhaleyi yapıp yapmamakta veya kısmen yapmakta veya dilediğine yapmakta tamamen serbesttir.   

Yedek Malzeme Alım İlanı
Yayınlandığı Tarih : 03/10/2022 | Saat :16:40:37

Osmaniye Organize Sanayi Bölgesi Yedek Malzeme Alım işi teklif verme usulü(kapalı zarf teklif alma) ile ihale edilecektir.

1.İdarenin

a)Adresi                                  :Büyüktüysüz mah.E.Ayhan Tosyalı cad. No:20 Toprakkale/OSMANİYE

b)Telefon-Faks numarası        :0(328) 826-85-92

c)Mail ve kep adresi                :oosb@oosb.org.tr      osmaniyeosb@hs02.kep.tr

2.İhale  Konusu İşin

a) Miktarı (fiziki)ve türü             : Osmaniye Organize Sanayi Bölgesi yedek malzeme alım işi

Sıra No

Malzemenin Cinsi

Miktari

Birimi

Marka

Birim Fiyat

Tutar

1

ANAKART B450M-K SOCKED

1

ADET

 

 

 

2

EKRAN KARTI 4GB DDR5 128 BİT

1

ADET

 

 

 

3

PC GÜÇ KAYNAĞI 500W

1

ADET

 

 

 

4

FİBER DÖNÜŞTÜRÜCÜ 10/100/1000 SC

1

ADET

 

 

 

5

FİBER DÖNÜŞTÜRÜCÜ 10/100/1000 MM

1

ADET

 

 

 

6

POE SWİTCH 16 PORT

1

ADET

 

 

 

7

POE SWİTCH 4 PORT

1

ADET

 

 

 

8

KABLOSUZ AKTARICI 5XHD RADİO LİNK

2

ADET

 

 

 

         

Toplam

 

         

K.D.V

 

         

Genel Toplam

 

3.İhalenin

a) Yapılacağı Yer                          : Osmaniye Organize Sanayi Toplantı Salonu

b) Son Teklif Verme Tarihi ve Saati : 6 Ekim 2022 saat:14.00

4.Mal veya Hizmetin Teslimi   : 2 Takvim günü içerisinde tamamlanarak idareye teslim edilir.

5.Teklifin Süresi ve Şekli         :Teklif 30 gün süre ile geçerli olacak kapalı zarfta KDV hariç fiyat teklifleri verilecektir.

6.Geçici ve Kesin Teminat      : İş kapsamında teminat alınmayacaktır.

7.Vergi ve Yükümlülükler       : Mal alımından doğan vergiler Yüklenici tarafından ödenir.(KDV idarece ödenecektir.)

8.Kabul ve Ödeme İşlemleri   : Malzemelerin teslimi sonrası kesilecek fatura ile ödeme yapılacaktır.

9.Garanti Süresi: Ürün tesliminden sonra 24 ay olacaktır.

10.İdare, 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu ve 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu ve 4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu’na tabi olmayıp ihaleyi yapıp yapmamakta, kısmen yapmakta veya iptal etmekte serbesttir.

Yedek Malzeme Alım İlanı
Yayınlandığı Tarih : 29/09/2022 | Saat :14:44:43

Osmaniye Organize Sanayi Bölgesi Yedek Malzeme Alım işi teklif verme usulü(kapalı zarf teklif alma) ile ihale edilecektir.

1.İdarenin

a)Adresi                                  :Büyüktüysüz mah.E.Ayhan Tosyalı cad. No:20 Toprakkale/OSMANİYE

b)Telefon-Faks numarası        :0(328) 826-85-92

c)Mail ve kep adresi                :oosb@oosb.org.tr      osmaniyeosb@hs02.kep.tr

2.İhale  Konusu İşin

a) Miktarı (fiziki)ve türü             : Osmaniye Organize Sanayi Bölgesi yedek malzeme alım işi

Sıra No

Malzemenin Cinsi

Miktari

Birimi

Marka

Birim Fiyat

Tutar

1

10 kVa DİZEL JENERATÖR

2

Adet

 

 

 

2

2X1,5 NYY KABLO

300

Metre

 

 

 

3

3X2,5 NYY KABLO

300

Metre

 

 

 

4

SEYYAR KABLO MAKARASI

5

Adet

 

 

 

5

36kV 31,5/√3-0,1-√3-0,1-√3-0,1 cl-02

3

Adet

 

 

 

6

BAR-24 65A

20

Adet

 

 

 

7

1250A DÖNER AYIRICI GEÇİT İZALATÖRÜ

9

Adet

 

 

 

8

MESNET İZALATÖRÜ 30N 500

9

Adet

 

 

 

9

110 KORUGE BORU

100

Adet

 

 

 

10

65 A JEL AKÜ

8

Adet

 

 

 

11

20/5-5-5 CLS-0,5 30 VA AKIM TRAFOSU

3

Adet

 

 

 

         

Toplam

 

         

K.D.V

 

         

Genel Toplam

 

3.İhalenin

a) Yapılacağı Yer                          : Osmaniye Organize Sanayi Toplantı Salonu

b) Son Teklif Verme Tarihi ve Saati : 4 Ekim 2022 saat:14.00

4.Mal veya Hizmetin Teslimi   : 2 Takvim günü içerisinde tamamlanarak idareye teslim edilir.

5.Teklifin Süresi ve Şekli         :Teklif 30 gün süre ile geçerli olacak kapalı zarfta KDV hariç fiyat teklifleri verilecektir.

6.Geçici ve Kesin Teminat      : İş kapsamında teminat alınmayacaktır.

7.Vergi ve Yükümlülükler       : Mal alımından doğan vergiler Yüklenici tarafından ödenir.(KDV idarece ödenecektir.)

8.Kabul ve Ödeme İşlemleri   : Malzemelerin teslimi sonrası kesilecek fatura ile ödeme yapılacaktır.

9.Garanti Süresi: Ürün tesliminden sonra 24 ay olacaktır.

10.İdare, 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu ve 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu ve 4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu’na tabi olmayıp ihaleyi yapıp yapmamakta, kısmen yapmakta veya iptal etmekte serbesttir.

Modüler Hücrelere Silikon Kaplama İzolasyon, Bakım ve Test Yapılması Hakkında İhale
Yayınlandığı Tarih : 28/07/2022 | Saat :16:39:31

Osmaniye Organize Sanayi Bölgesi Modüler Hücrelerine Silikon Kaplama İzolasyon, Bakım ve Test Yapılması İşi teklif verme usulü (kapalı zarf teklif alma) ile ihale edilecektir.

1.İDARENİN

a) Adresi                                    :Osmaniye Organize Sanayi Bölge Müdürlüğü Büyüktüysüz Mahallesi E.Ayhan Tosyalı Caddesi Numara:20 Toprakkale / OSMANİYE.

b) Telefon-Faks numarası          :0(328) 826-85-92

c) Mail ve kep adresi                  :oosb@oosb.org.tr

2.İHALE KONUSU İŞİN

a) Miktarı, türü, şartları              : 170 adet modüler hücrelerimizin silikon kaplama, bakım ve test işlemi yapılacaktır. İş 1 yıl süre içerisinde yapılacak olup çalışma düzeni iş veren tarafından verilecektir. İş yapımı için Osmaniye OSB 25 ayrı günde kesinti alacak olup firmaya 3 takvim günü öncesinden haber verecektir. Yer görme yapmayanların teklifleri geçersiz sayılacaktır.

b) Yapılacağı Yer                        : Osmaniye Organize Sanayi Bölge Müdürlüğü

c)İşin Süresi (Temin Süresi)      : 360  Takvim Günü

3.İHALENİN

a) Yapılacağı Yer                                 : Osmaniye Organize Sanayi Toplantı Salonu

b) Son Teklif Verme Tarihi ve Saati       : 03.08.2022 Salı – 14:00

4.Mal veya Hizmetin Teslimi    : İdarenin belirleyeceği zamanda, Osmaniye Organize Sanayi Bölge Müdürlüğüne teslimat gerçekleştirilecektir.

5.Teklifin Süresi ve Şekli         :Teklif mektubu, 10 gün süre ile geçerli olacak olup, kapalı-kaşeli zarfta KDV hariç TL fiyat teklifleri verilecektir. Teklifler bölge müdürlüğü evrak kayıt birimine elden veya kargo yoluyla teslim edilecektir.

6.Kesin Teminat                      : İş kapsamında teminat mektubu alınmayacaktır.

7.Vergi ve Yükümlülükler        : Mal ve hizmet alımından doğan vergiler Yüklenici tarafından ödenir.

8.Kabul ve Ödeme İşlemleri    : Malzemelerin teslimi sonrası hakediş ile ödeme yapılacaktır.

9.Garanti Süresi                      : Ürün tesliminden sonra 24 ay olacaktır.

10.İdare, 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu ve 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu ve 4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu’na tabi olmayıp ihaleyi yapıp yapmamakta, kısmen yapmakta veya iptal etmekte serbesttir.

Plaka Tanıma Sistemi Kamera Yenileme ve Versiyon Güncelleme
Yayınlandığı Tarih : 20/07/2022 | Saat :16:26:05

Osmaniye Organize Sanayi Bölgesi Giriş-Çıkış kapılarında bulunan Plaka Tanıma Sistemi’nin versiyon güncellemesi ve kamera değişimi işi teklif verme usulü (kapalı zarf teklif alma) ile ihale edilecektir.

1.İDARENİN

a) Adresi                                    :Osmaniye Organize Sanayi Bölge Müdürlüğü Büyüktüysüz Mahallesi E.Ayhan Tosyalı Caddesi Numara:20 Toprakkale / OSMANİYE.

b) Telefon-Faks numarası          :0(328) 826-85-92

c) Mail ve kep adresi                  :oosb@oosb.org.tr

2.İHALE KONUSU İŞİN

a) Miktarı, türü, şartları              : 4 adet giriş çıkış noktamızda plaka tanıma sistemi kamera değişimleri ve versiyon güncellemeleri

b)Yapılacağı Yer                        : Osmaniye Organize Sanayi Bölge Müdürlüğü

c)İşin Süresi (Temin Süresi)      : 10 (on) Takvim Günü

3.İHALENİN

a) Yapılacağı Yer                                 : Osmaniye Organize Sanayi Toplantı Salonu

b) Son Teklif Verme Tarihi ve Saati       : 25.07.2022 Pazartesi – 14:00

4.Mal veya Hizmetin Teslimi    : İdarenin belirleyeceği zamanda, Osmaniye Organize Sanayi Bölge Müdürlüğüne teslimat gerçekleştirilecektir.

5.Teklifin Süresi ve Şekli         :Teklif mektubu, 10 gün süre ile geçerli olacak olup, kapalı-kaşeli zarfta KDV hariç TL fiyat teklifleri verilecektir. Teklifler bölge müdürlüğü evrak kayıt birimine elden veya kargo yoluyla teslim edilecektir.

6.Kesin Teminat                      : İş kapsamında teminat mektubu alınmayacaktır.

7.Vergi ve Yükümlülükler        : Mal ve hizmet alımından doğan vergiler Yüklenici tarafından ödenir.

8.Kabul ve Ödeme İşlemleri    : Malzemelerin teslimi sonrası kesilecek fatura ile ödeme yapılacaktır.

9.Garanti Süresi                      : Ürün tesliminden sonra 24 ay olacaktır.

10.İdare, 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu ve 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu ve 4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu’na tabi olmayıp ihaleyi yapıp yapmamakta, kısmen yapmakta veya iptal etmekte serbesttir.

%3 SENTETİK İTFAİYE KÖPÜK KONSANTRESİ ALIMI HAKKINDA İHALE
Yayınlandığı Tarih : 17/06/2022 | Saat :14:31:03

   Osmaniye Organize Sanayi Bölgesi itfaiye araçlarımız için yangınlarda kullanılmak üzere %3 sentetik köpük konsantresi alımı yapılacaktır.

1.İDARENİN

a) Adresi                                    :Osmaniye Organize Sanayi Bölge Müdürlüğü Büyüktüysüz Mahallesi E.Ayhan Tosyalı Caddesi Numara:20 Toprakkale / OSMANİYE.

b) Telefon-Faks numarası          :0(328) 826-85-92

c) Mail ve kep adresi                  :oosb@oosb.org.tr

2.İHALE KONUSU İŞİN

a) Miktarı, türü, şartları              :

                                                  * İtfaiye araçlarında kullanılmak üzere “ %3 SENTETİK İTFAİYE KÖPÜK EKSTRESİ ” alımı yapılacaktır.

                                                  * 30 lt.’lık bidonlarda 50 bidon (toplamda 1.500 lt.) köpük alımı yapılacaktır. Bidonlar alıcıda kalacak şekilde teslimat yapılarak, teklifler oluşturulacaktır.

                                                  * Oluşturulan tekliflere nakliye ücreti dahil edilecek olup; tarafımızca satıcıya, taşıyıcıya nakliye bedeli ödemesi yapılmayacaktır.

                                                  * Teklifler; KDV hariç TL(Türk Lirası) olarak hazırlanacaktır.

                                                  * Teklifler; 1 (bir) kilogram %3’lük itfaiye köpük konsantresi bedeli üzerinden hazırlanacaktır.

                                                  [ 1 lt. %3’lük sentetik itfaiye köpüğü bedeli teklifimiz ………….TL/LT.+ KDV.’dir ]

b)Yapılacağı Yer                        : Osmaniye Organize Sanayi Bölge Müdürlüğü

c)İşin Süresi (Temin Süresi)      : 10 (on) Takvim Günü

3.İHALENİN

a) Yapılacağı Yer                                 : Osmaniye Organize Sanayi Toplantı Salonu

b) Son Teklif Verme Tarihi ve Saati       : 23.06.2022 Perşembe – 12:00

4.Mal veya Hizmetin Teslimi    : İdarenin belirleyeceği zamanda, Osmaniye Organize Sanayi Bölge Müdürlüğü İtfaiye Birim Amirliğine teslimat gerçekleştirilecektir.

5.Teklifin Süresi ve Şekli         :Teklif mektubu, 10 gün süre ile geçerli olacak olup, kapalı-kaşeli zarfta KDV hariç TL fiyat teklifleri verilecektir. Teklifler bölge müdürlüğü evrak kayıt birimine elden veya kargo yoluyla teslim edilecektir.

6.Kesin Teminat                      : İş kapsamında teminat mektubu alınmayacaktır.

7.Vergi ve Yükümlülükler        : Mal ve hizmet alımından doğan vergiler Yüklenici tarafından ödenir.

8.Kabul ve Ödeme İşlemleri    : Malın teslimini müteakip kesilecek fatura ile firma hesabına en geç 10 (on) işgünü içinde eft, havale yapılacaktır. Avans ödemesi yapılmayacaktır.

9.Garanti Süresi                      : ---

10.İdare, 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu ve 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu ve 4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu’na tabi olmayıp ihaleyi yapıp yapmamakta, kısmen yapmakta veya iptal etmekte serbesttir.

8. İLAVE ALAN TESCİL DOSYALARININ HAZIRLANMASI İŞİ
Yayınlandığı Tarih : 09/06/2022 | Saat :15:56:10

OSMANİYE ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ 8. İLAVE ALAN TESCİL HARİCİ ALANLARA AİT DOSYALARININ HAZIRLANIP ONAYLATILMASI


OOSB 4. VE 5. TEVZİ ALAN SINIRI İLE BÜYÜK TÜYSÜZ MAHALLESİ ARASINDA KALAN VE OSMANİYE T TİPİ KAPALI CEZA EVİ BATISINDA KALAN HAZİNE MÜLKİYETİNDE OLAN ARAZİLERDİR. BAHSE KONU 3 PARÇA ALANIN TESCİL DOSYALARININ YAPTIRILMASI TAPU SÜRECİNE KADAR HER TÜRLÜ İŞ VE İŞLEMLERİN TAKİBİNİN YAPILMASI hizmet alımı işi açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İhale Kayıt Numarası

:

2022/017

1-İdarenin

a) Adresi

:

Osmaniye Organize Sanayi Bölgesi Erol Ayhan TOSYALI Caddesi No: 20 TOPRAKKALE/OSMANİYE

b) Telefon ve faks numarası

:

 0328 826 85 92 – 0328 826 81 93

c) Elektronik Posta Adresi

:

oosb@oosb.org.tr

     


2-İhale konusu hizmetin

a) Niteliği, türü ve miktarı

:

Bölgemiz 8. İlave alan çalışmaları kapsamında mülkiyeti hazineye ait 3 parça tescil harici alan tescil dosyalarının hazırlanması ilgili idareye onaylatılması tapu sürecine kadar yapılacak iş ve işlemlerin takip edilmesi tescillenecek toplam alan (130.938,529 m²) yaklaşık 13,1 ha

b) Yapılacağı yer

:

OOSB 4. VE 5. TEVZİ ALAN SINIRI İLE BÜYÜK TÜYSÜZ MAHALLESİ ARASINDA KALAN VE OSMANİYE T TİPİ KAPALI CEZA EVİ BATISINDA KALAN TOPLAM 3 PARÇA ARAZİDİR.

c) Süresi

:

İşe başlama tarihinden itibaren 30(OTUZ) gündür. Firma bu süre zarfında dosyaları hazırlayarak idareye teslim edecektir.

 

3- İhalenin

a) Yapılacağı yer

:

Osmaniye Organize Sanayi Bölge Müdürlüğü Toplantı Salonu

b) İhaleye Son Teklif Verme Tarihi ve saati

:

10.06.2022 - 16:00

 

4- Yapılacak Çalışmalarla Alakalı Genel Bilgiler

4.1. Bölgemiz 8. İlave alan genişleme çalışmaları içerisinde bulunan hazinenin hüküm ve tasarrufunda bulunan Tescil harici alanrın tescil dosyalarının hazırlanarak bahse konu parsellerin tapularının çıkmasına kadar ilgili resmi kuruma onaylattırılması iş ve işlemlerin takibi ile onay sonrası 1 kopyasının sayısal CD kaydı ile birlikte bakanlığımıza sunulmak üzere idareye teslim edilmesi işini kapsamaktadır. Çalışmalar sırasında ödenecek harçlar idare tarafından yatırılacaktır. İdare tarafından istenen dosyaların hazırlanarak onaylatılması için yapılan sözleşmeyi kapsamaktadır.

4.2. Güncel kadastro verileri yüklenici tarafından temin edilerek işlemler tesis edilecektir. Hazırlanacak dosyalar ilgili kurumlarca onaylanıncaya kadar istenecek her türlü değişiklikler firma tarafından hiçbir bedel talep etmeden düzenlenerek idareye teslim edilir. Yüklenici firma oluşturulan parsellerin tapularının çıkmasına kadar süreci takip ederek iş ve işlemleri yürütecektir.

4.3. İş kapsamında firmaya ara ödeme veya fiyat farkı ödenmeyecek olup iş sonunda kesilecek faturayla ödemesi gerekli borcu yoktur kağıtlarını getirmesi üzerine yapılır. Yapılan sözleşmeye KDV dahil değildir.

4.4. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

 

4.5. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

4.5.1. İş deneyim belgeleri:

Yapımla ilgili iş deneyim belgesi istenmemiştir. FİRMA YETKİLİSİNİN HARİTA MÜHENDİSİ OLMASI

 

4.6.

 Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.
4.7. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.
4.8. İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması:
4.8.1. İhale dokümanı, idarenin internet adresinde görülebilir ve ücretsiz olarak temin edilebilir.  
4.9. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar OSMANİYE ORGANİZE SANAYİ BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.
4.10. İstekliler tekliflerini, götürü bedel üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, ihale üzerine bırakılan istekliyle toplam bedel üzerinden götürü bedel sözleşme imzalanacaktır. Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir. 
4.11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 30 (Otuz) takvim günüdür.
4.12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.

4.13. Yüklenici firma tescil dosyalarını zamanında tamamlayıp ilgili idareye teslim edememesi durumunda firma hakkedişinden günlük 250 TL gecikme cezası kesilecektir.


       YAPTIRILACAK OLAN TOPLAMDA 13,1 ha (130.938,529 m²) ALANIN OOSB 4. VE 5. TEVZİ ALAN SINIRI İLE BÜYÜK TÜYSÜZ MAHALLESİ ARASINDA KALAN A PARSEL16.016,17 mB PARSEL 50.846,00 m² OSMANİYE T TİPİ KAPALI CEZA EVİ BATISINDA KALAN C PARSEL 64.076,359 m² ARAZİLERİN TESCİL DOSYALARININ HAZIRLANARAK İLGİLİ KURUMLARA ONAYLATILMASI İÇİN KAŞELİ İMZALI PROJE ÇIKTILARI İLE 1 NÜSHA DİJİTAL ORTAMDA İLGİLİ İDAREYE SUNULMASI VE ONAYLATILMASI ONAYLI BİR NÜSHASI İLE DİJİTAL ORTAMDA 1 KOPYASININ ONAYLANDIKTAN SONRA İDAREYE TESLİM EDİLMESİ TESCİLLENEN ARAZİLERİN TAPULARININ ÇIKANA KADAR İŞ VE İŞLEMLERİN TAKİBİNİ YAPMAK İŞLERİNİ ANAHTAR TESLİM GÖTÜRÜ OLARAK (…………………TL + KDV)’YE YAPMAYI TAAHHÜT EDERİZ.

200 mm. çaplı HDPE-100 (10 atü) SU HATTI İNŞAA İHALESİ
Yayınlandığı Tarih : 26/05/2022 | Saat :16:20:39

   Osmaniye Organize Sanayi Bölgesi 3.000 tonluk su deposuna kullanma suyu hattı inşaa işi gerçekleştirilecektir.

1.İDARENİN

a) Adresi                                    :Büyüktüysüz Mahallesi E.Ayhan Tosyalı Caddesi Numara:20 Toprakkale / OSMANİYE.

b) Telefon-Faks numarası          :0(328) 826-85-92

c) Mail  adresi                            :oosb@oosb.org.tr

2.İHALE KONUSU İŞİN

a) Miktarı, türü, şartları              : 200 mm.çaplı, 13.5 m. boylu HDPE-100 (10 atü) özellikli boru, toplamda 650 metre boyunca alın kaynakla birleştirilerek, bölge 3.000 tonluk su deposuna bağlantısı yapılacaktır.

   Su hattı, 3.000 tonluk su deposuna girmeden önce idarece gösterilecek yere 200 mm.çaplı vana ve 200’lük su saati montajı da yapılacaktır. Bu işler esnasında 6 adet füzyon kaynak 6 adet 200mm.PE dirsek ve kaynağı yapılacağı öngörülmektedir.

   İdare tarafından; 200 mm. çaplı HDPE-100 boru, 200 mm. çaplı vana ve 200 mm. çaplı su saati temin edilecektir.

   Geriye kalan tüm malzemeler ile kazı-dolgu, nakliye ve işçilik yüklenicinin sorumluluğunda olacaktır.

b) Yapılacağı Yer                       : Osmaniye Organize Sanayi Bölgesi

c) İşin Süresi (Temin Süresi)     : 10 (on) Takvim Günü.

3.İHALENİN

a) Yapılacağı Yer                                 : Osmaniye Organize Sanayi Toplantı Salonu.

b) Son Teklif Verme Tarihi ve Saati       : 03.06.2022 - Cuma – 14:00

4.Mal veya Hizmetin Teslimi    : 10 takvim günü sonra iş tesliminde hatta su alınarak, hattın testi yapılacaktır.

5.Teklifin Süresi ve Şekli         :Teklif mektubu, 3 gün süre ile geçerli olacak olup, nakliye dahil, 2.maddedeki şartları sağlar şekilde ve

kapalı-kaşeli zarfta KDV hariç TL toplam fiyat teklifleri verilecektir.

   Teklifler bölge müdürlüğü evrak kayıt birimine elden veya kargo yoluyla teslim edilecektir. E-mail yoluyla gönderilen teklifler geçersiz sayılacaktır.

6.Kesin Teminat                      : İş kapsamında teminat mektubu alınmayacaktır.

7.Vergi ve Yükümlülükler        : Mal ve hizmet alımından doğan tüm vergiler-nakliye-tevkifat tutarları vb. mali yükümlülüklerin tamamı Yüklenici tarafından ödenir.

8.Kabul ve Ödeme İşlemleri    : Malın teslimini-işin tamamlanmasını müteakip 7(yedi) iş günü içerisinde nakden yapılacaktır.

9.Garanti Süresi                      : ---

10.İdare, 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu ve 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu ve 4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu’na tabi olmayıp ihaleyi yapıp yapmamakta, kısmen yapmakta veya iptal etmekte serbesttir.

Klima Alım İhalesi
Yayınlandığı Tarih : 10/05/2022 | Saat :16:34:04

Klima Alım İhalesi

Osmaniye Organize Sanayi Bölgesi 14 adet 48.000 BTU Klima alım işi teklif verme usulü(kapalı zarf teklif alma) ile ihale edilecektir.

1.İdarenin

a)Adresi                                  :Büyüktüysüz mah.E.Ayhan Tosyalı cad. No:20 Toprakkale/OSMANİYE

b)Telefon-Faks numarası        :0(328) 826-85-92

c)Mail ve kep adresi                :oosb@oosb.org.tr      osmaniyeosb@hs02.kep.tr

2.İhale  Konusu İşin

a) Miktarı (fiziki)ve türü             : 14 adet 48.000 BTU salon tipi alımı gerçekleşecektir.

3.İhalenin

a) Yapılacağı Yer                            : Osmaniye Organize Sanayi Toplantı Salonu

b) Son Teklif Verme Tarihi ve Saati : 16 Nisan 2022-saat:12.00

4.Mal veya Hizmetin Teslimi   : 2 Takvim günü içerisinde tamamlanarak idareye teslim edilir.

5.Teklifin Süresi ve Şekli       :Teklif 30 gün süre ile geçerli olacak kapalı zarfta KDV hariç fiyat teklifleri verilecektir.

6.Geçici ve Kesin Teminat      : İş kapsamında teminat alınmayacaktır.

7.Vergi ve Yükümlülükler       : Mal alımından doğan vergiler Yüklenici tarafından ödenir.(KDV idarece ödenecektir.)

8.Kabul ve Ödeme İşlemleri   : Malzemelerin teslimi sonrası kesilecek fatura ile ödeme yapılacaktır.

9.Garanti Süresi: Ürün tesliminden sonra 24 ay olacaktır.

10.İdare, 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu ve 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu ve 4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu’na tabi olmayıp ihaleyi yapıp yapmamakta, kısmen yapmakta veya iptal etmekte serbesttir.

Yedek Malzeme Alım İlanı
Yayınlandığı Tarih : 09/05/2022 | Saat :00:00:00

Yedek Malzeme Alım İhalesi

Osmaniye Organize Sanayi Bölgesi yedek malzeme alım  işi teklif verme usulü(kapalı zarf teklif alma) ile ihale edilecektir.

1.İdarenin

a)Adresi                                  :Büyüktüysüz mah.E.Ayhan Tosyalı cad. No:20 Toprakkale/OSMANİYE

b)Telefon-Faks numarası        :0(328) 826-85-92

c)Mail ve kep adresi                :oosb@oosb.org.tr      osmaniyeosb@hs02.kep.tr

2.İhale  Konusu İşin

Sıra No

Malzemenin Cinsi

Miktarı

Birimi

MARKA

BİRİM FİYAT

TUTAR

1

10 kV İZALASYON MEGERİ

1

Adet

 

 

 

2

PORTATİF ENERJİ ANALİZÖRÜ

1

Adet

 

 

 

3

3X2,5 NYY KABLO

300

Mt.

 

 

 

4

4X2,5 NYY KABLO

300

Mt.

 

 

 

5

4X6 NYY KABLO

300

Mt.

 

 

 

6

4X10 NYY KABLO

200

Mt.

 

 

 

7

4X16 NYY KABLO

200

Mt.

 

 

 

8

5A GÜÇ KAYNAĞI

50

Adet

 

 

 

9

50W LED ARMATÜR

20

Adet

 

 

 

10

İZOLE BANT

200

Adet

 

 

 

11

SİLİKONLU ŞERİT LED

250

Mt.

 

 

 

12

50’LIK EK MUFU

100

Adet

 

 

 

13

70’LİK EK MUFU

100

Adet

 

 

 

14

95’LİK EK MUFU

250

Adet

 

 

 

15

ERİYEN BANT

50

Adet

 

 

 

 

 

 

 

 

Toplam

 

 

 

 

 

 

K.D.V

 

 

 

 

 

 

Genel Toplam

 

3.İhalenin

a) Yapılacağı Yer                            : Osmaniye Organize Sanayi Toplantı Salonu

b) Son Teklif Verme Tarihi ve Saati : 13 Mayıs 2022-saat:15.00

4.Mal veya Hizmetin Teslimi   : 2 Takvim günü içerisinde tamamlanarak idareye teslim edilir.

5.Teklifin Süresi ve Şekli       :Teklif 30 gün süre ile geçerli olacak kapalı zarfta KDV hariç fiyat teklifleri verilecektir.

6.Geçici ve Kesin Teminat      : İş kapsamında teminat alınmayacaktır.

7.Vergi ve Yükümlülükler       : Mal alımından doğan vergiler Yüklenici tarafından ödenir.(KDV idarece ödenecektir.)

8.Kabul ve Ödeme İşlemleri   : Malzemelerin teslimi sonrası kesilecek fatura ile ödeme yapılacaktır.

9.Garanti Süresi: Ürün tesliminden sonra 24 ay olacaktır.

10.İdare, 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu ve 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu ve 4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu’na tabi olmayıp ihaleyi yapıp yapmamakta, kısmen yapmakta veya iptal etmekte serbesttir.

 

Klima Alım İhalesi
Yayınlandığı Tarih : 12/04/2022 | Saat :10:47:45

Klima Alım İhalesi

Osmaniye Organize Sanayi Bölgesi 14 adet 48.000 BTU, 1 adet 24.000 BTU, 1 adet 12.000 btu klima işi teklif verme usulü(kapalı zarf teklif alma) ile ihale edilecektir.

1.İdarenin

a)Adresi                                  :Büyüktüysüz mah.E.Ayhan Tosyalı cad. No:20 Toprakkale/OSMANİYE

b)Telefon-Faks numarası        :0(328) 826-85-92

c)Mail ve kep adresi                :oosb@oosb.org.tr      osmaniyeosb@hs02.kep.tr

2.İhale  Konusu İşin

a) Miktarı (fiziki)ve türü             : 14 adet 48.000 BTU salon tipi, 1 adet 24.000 BTU, 1 adet 12.000 btu klima alımı gerçekleşecektir.

3.İhalenin

a) Yapılacağı Yer                            : Osmaniye Organize Sanayi Toplantı Salonu

b) Son Teklif Verme Tarihi ve Saati : 14 Nisan 2022-saat:15.00

4.Mal veya Hizmetin Teslimi   : 2 Takvim günü içerisinde tamamlanarak idareye teslim edilir.

5.Teklifin Süresi ve Şekli       :Teklif 30 gün süre ile geçerli olacak kapalı zarfta KDV hariç fiyat teklifleri verilecektir.

6.Geçici ve Kesin Teminat      : İş kapsamında teminat alınmayacaktır.

7.Vergi ve Yükümlülükler       : Mal alımından doğan vergiler Yüklenici tarafından ödenir.(KDV idarece ödenecektir.)

8.Kabul ve Ödeme İşlemleri   : Malzemelerin teslimi sonrası kesilecek fatura ile ödeme yapılacaktır.

9.Garanti Süresi: Ürün tesliminden sonra 24 ay olacaktır.

10.İdare, 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu ve 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu ve 4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu’na tabi olmayıp ihaleyi yapıp yapmamakta, kısmen yapmakta veya iptal etmekte serbesttir.

Güvenlik Kamera Sistemi Alımı
Yayınlandığı Tarih : 08/04/2022 | Saat :00:00:00

Güvenlik Kamera Alımı ve Kurulumu

Osmaniye Organize Sanayi Bölgesi 4 Kameralı Güvenlik Merkezi Kurulumu işi teklif verme usulü(kapalı zarf teklif alma) ile ihale edilecektir.

1.İdarenin

a)Adresi                                  :Büyüktüysüz mah.E.Ayhan Tosyalı cad. No:20 Toprakkale/OSMANİYE

b)Telefon-Faks numarası        :0(328) 826-85-92

c)Mail ve kep adresi                :oosb@oosb.org.tr      osmaniyeosb@hs02.kep.tr

2.İhale  Konusu İşin

a) Miktarı (fiziki)ve türü             : 4 adet IP Kamera, Kayıt Cihazı ve 1TB Bellek

b)Yapılacağı Yer                       : Osmaniye Organize Sanayi Bölgesi Çarşı Merkezi

c)İşe Başlama Tarihi                 : Sözleşmenin yapıldığının tebliğ tarihinden itibaren 5 (beş) gün içinde yer teslimi yapılarak işe başlanacaktır.

d)İşin Süresi                              : 2 Takvim Günü

3.İhalenin

a) Yapılacağı Yer                            : Osmaniye Organize Sanayi Toplantı Salonu

b) Son Teklif Verme Tarihi ve Saati : 11 Nisan 2022-saat:15.00

4.Mal veya Hizmetin Teslimi   : 2 Takvim günü içerisinde tamamlanarak idareye teslim edilir.

5.Teklifin Süresi ve Şekli       :Teklif 30 gün süre ile geçerli olacak kapalı zarfta KDV hariç fiyat teklifleri verilecektir.

6.Geçici ve Kesin Teminat      : İş kapsamında teminat alınmayacaktır.

7.Vergi ve Yükümlülükler       : Mal alımından doğan vergiler Yüklenici tarafından ödenir.(KDV idarece ödenecektir.)

8.Kabul ve Ödeme İşlemleri   : Malzemelerin teslimi sonrası kesilecek fatura ile ödeme yapılacaktır.

9.Garanti Süresi: Ürün tesliminden sonra 24 ay olacaktır.

10.İdare, 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu ve 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu ve 4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu’na tabi olmayıp ihaleyi yapıp yapmamakta, kısmen yapmakta veya iptal etmekte serbesttir.

 

Akülü Darbeli Vidalama Makinesi / Somun Sıkma Makinesi
Yayınlandığı Tarih : 08/04/2022 | Saat :00:00:00

Akülü Darbeli Vidalama Makinesi / Somun Sıkma Makinesi

Osmaniye Organize Sanayi Bölgesi 4 Akülü Darbeli Vidalama Makinesi / Somun Sıkma Makinesi işi teklif verme usulü(kapalı zarf teklif alma) ile ihale edilecektir.

1.İdarenin

a)Adresi                                  :Büyüktüysüz mah.E.Ayhan Tosyalı cad. No:20 Toprakkale/OSMANİYE

b)Telefon-Faks numarası        :0(328) 826-85-92

c)Mail ve kep adresi                :oosb@oosb.org.tr      osmaniyeosb@hs02.kep.tr

2.İhale  Konusu İşin

a) Miktarı (fiziki)ve türü             : Akü Gerilimi 18v 5a, Ağırlığı 1-1,5 kg, Tork max 180nm, Uç girişi iç altıgen dış dörtgen olan 4 adet Akülü Darbeli Vidalama Makinesi / Somun Sıkma Makinesi

3.İhalenin

a) Yapılacağı Yer                            : Osmaniye Organize Sanayi Toplantı Salonu

b) Son Teklif Verme Tarihi ve Saati : 11 Nisan 2022-saat:15.00

4.Mal veya Hizmetin Teslimi   : 2 Takvim günü içerisinde tamamlanarak idareye teslim edilir.

5.Teklifin Süresi ve Şekli       :Teklif 30 gün süre ile geçerli olacak kapalı zarfta KDV hariç fiyat teklifleri verilecektir.

6.Geçici ve Kesin Teminat      : İş kapsamında teminat alınmayacaktır.

7.Vergi ve Yükümlülükler       : Mal alımından doğan vergiler Yüklenici tarafından ödenir.(KDV idarece ödenecektir.)

8.Kabul ve Ödeme İşlemleri   : Malzemelerin teslimi sonrası kesilecek fatura ile ödeme yapılacaktır.

9.Garanti Süresi: Ürün tesliminden sonra 24 ay olacaktır.

10.İdare, 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu ve 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu ve 4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu’na tabi olmayıp ihaleyi yapıp yapmamakta, kısmen yapmakta veya iptal etmekte serbesttir.

 

İş Makinası Kiralama İşi İhalesi
Yayınlandığı Tarih : 31/03/2022 | Saat :14:56:54

MAL VE/VEYA HİZMET ALIM İLANI

Osmaniye Organize Sanayi Bölgesi içerisinde ihtiyaç duyulan kazı, dolgu, tesviye vs. çalışmalarında kullanılacak olan ve Müdürlüğümüz makine parkurunda bulunmayan iş makinalarına ait kiralama işi ihalesi teklif verme usulü (kapalı zarf teklif alma) ile ihale edilecektir.

1.İdarenin

a) Adresi                                 : Büyüktüysüz mah. E.Ayhan Tosyalı cad. No:20 Toprakkale/OSMANİYE

b) Telefon-Faks Numarası      : 0(328) 826-85-92

c) mail ve kep adresi               : oosb@oosb.org.tr    kep: osmaniyeosb@hs02.kep.tr

2.İhale Konusu yapım işinin

a) Miktarı (fiziki)ve türü          : Osmaniye Organize Sanayi Bölgesi içerisinde ihtiyaç duyulan kazı, dolgu, tesviye vs. çalışmalarında kullanılacak olan ve Müdürlüğümüz makine parkurunda bulunmayan iş makinalarına ait kiralama

b) Yapılacağı yer                    : Osmaniye Organize Sanayi Bölgesi

c) İşe başlama tarihi               : Sözleşmenin yapıldığının tebliğ tarihinden itibaren çalışmalara başlanacaktır.

d) İşin süresi                           : 180 Takvim Günü

3.İhalenin

a) Yapılacağı Yer                              : Osmaniye Organize Sanayi Bölge Müdürlüğü Toplantı Salonu

b) Son Teklif Verme Tarih ve Saati   : 6 nisan 2022 saat 17.00

4.Mal ve Hizmetin Teslimi               : Sözleşmenin imzalanmasına müteakip idarenin isteyeceği saatlerde ve sayıda makine ile Osmaniye Organize Sanayi Bölgesi sınırları içerisinde hazır bulunmalıdır.

5.Teklifin Süresi ve Şekli                 : Teklif 1 (bir) ay süre ile geçerli olacak anahtar teslim bedel üzerinden verilecektir.

6.Vergi ve Yükümlülükler                 : Hizmet alımından doğan vergiler Yüklenici tarafından ödenir. Söz konusu iş makinelerinin operatör, şoförlere, bekçi, personele ait yol, yemek, barınma, maaş vs. masrafları ile araçların her türlü arıza tamir, bakım, mazot, vs. giderleri firmaya ait olacaktır.

7.Geçici ve Kesin Teminat                : İş kapsamında ilgili firmandan teminat kesintisi yapılmayacaktır.

8. Kabul ve Ödeme İşlemleri            : Kurumumuz onayından sonra aylık olarak kesilecek fatura ile firmaya ödemesi yapılır.

9. İdare 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu ve 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu ve 4735 sayılın Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu’na tabi olmayıp İhaleyi yapıp yapmamakta, kısmen yapmakta veya dilediğine yaptırmakta tamamen serbesttir.   

Beko Loder (JCB) İş Makinası Kiralama İşi İhalesi
Yayınlandığı Tarih : 31/03/2022 | Saat :00:00:00

MAL VE/VEYA HİZMET ALIM İLANI

Osmaniye Organize Sanayi Bölgesi içerisinde ihtiyaç duyulan kazı, dolgu, tesviye vs. çalışmalarında kullanılacak olan ve Müdürlüğümüz makine parkurunda bulunmayan iş makinalarına ait kiralama işi ihalesi teklif verme usulü (kapalı zarf teklif alma) ile ihale edilecektir.

1.İdarenin

a) Adresi                                             : Büyüktüysüz mah. E.Ayhan Tosyalı cad. No:20 Toprakkale/OSMANİYE

b) Telefon-Faks Numarası                  : 0(328) 826-85-92

c) mail ve kep adresi                          : oosb@oosb.org.tr    kep: osmaniyeosb@hs02.kep.tr

2.İhale Konusu yapım işinin

a) Miktarı (fiziki)ve türü                       : Osmaniye Organize Sanayi Bölgesi içerisinde ihtiyaç duyulan kazı, dolgu, tesviye vs. çalışmalarında kullanılacak olan ve Müdürlüğümüz makine parkurunda bulunmayan iş makinalarına ait kiralama

b) Yapılacağı yer                                 : Osmaniye Organize Sanayi Bölgesi

c) İşe başlama tarihi                            Sözleşmenin yapıldığının tebliğ tarihinden itibaren çalışmalara başlanacaktır.

d) İşin süresi                                        : 180 Takvim Günü

3.İhalenin

a) Yapılacağı Yer                                 : Osmaniye Organize Sanayi Bölge Müdürlüğü Toplantı Salonu

b) Son Teklif Verme Tarih ve Saati      : 6 nisan 2022 saat 17.00

4.Mal ve Hizmetin Teslimi                 : Sözleşmenin imzalanmasına müteakip idarenin isteyeceği saatlerde ve sayıda makine ile Osmaniye Organize Sanayi Bölgesi sınırları içerisinde hazır bulunmalıdır.

5.Teklifin Süresi ve Şekli                  : Teklif 1 (bir) ay süre ile geçerli olacak anahtar teslim bedel üzerinden verilecektir.

6.Vergi ve Yükümlülükler                  : Hizmet alımından doğan vergiler Yüklenici tarafından ödenir. Söz konusu iş makinelerinin operatör, şoförlere, bekçi, personele ait yol, yemek, barınma, maaş vs. masrafları ile araçların her türlü arıza tamir, bakım, mazot, vs. giderleri firmaya ait olacaktır.

7.Geçici ve Kesin Teminat                 : İş kapsamında ilgili firmandan teminat kesintisi yapılmayacaktır.

8. Kabul ve Ödeme İşlemleri             : Kurumumuz onayından sonra aylık olarak kesilecek fatura ile firmaya ödemesi yapılır.

9. İdare 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu ve 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu ve 4735 sayılın Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu’na tabi olmayıp İhaleyi yapıp yapmamakta, kısmen yapmakta veya dilediğine yaptırmakta tamamen serbesttir.   

3x3 m Genişlikli 10 Adet Çelik Konstrüksiyon Hayvan Barınağı İşi İhalesi
Yayınlandığı Tarih : 28/03/2022 | Saat :00:00:00

MAL VE/VEYA HİZMET ALIM İLANI

Osmaniye Organize Sanayi Bölgesi 241 ada 19 no.lu parselde yaptırılacak olan 3x3 m Genişlikli 10 Adet Çelik Konstrüksiyon Hayvan Barınağı İşi İhalesi teklif verme usulü (kapalı zarf teklif alma) ile ihale edilecektir.

1.İdarenin

a) Adresi                                 : Büyüktüysüz mah. E.Ayhan Tosyalı cad. No:20 Türkmen Beldesi/Toprakkale/OSMANİYE

b) Telefon-Faks Numarası      : 0(328) 826-85-92

c) mail ve kep adresi               : oosb@oosb.org.tr    kep: osmaniyeosb@hs02.kep.tr

2.İhale Konusu yapım işinin

a) Miktarı (fiziki)ve türü            : 3x3m genişliğinde 10 adet çelik konstrüksiyon hayvan barınağı(Anahtar teslim götürü bedel)

b) Yapılacağı yer                      : Osmaniye Organize Sanayi Bölgesi

c) İşe başlama tarihi                : Sözleşmenin yapıldığının tebliğ tarihinden itibaren çalışmalara başlanacaktır.

d) İşin süresi                            : 30 Takvim Günü

3.İhalenin

a) Yapılacağı Yer                               : Osmaniye Organize Sanayi Bölge Müdürlüğü Toplantı Salonu

b) Son Teklif Verme Tarih ve Saati    : 01.04.2022 cuma saat 17.00

4.Mal ve Hizmetin Teslimi               : Sözleşmenin imzalanmasına müteakip 30 takvim günü içerisinde tamamlanarak idareye teslim edilecektir.

5.Teklifin Süresi ve Şekli                : Teklif 10 gün süre ile geçerli olacaktır İhale dosyasında belirtilen hertürlü malzeme ve işçilik dahil olacak şekilde kaşeli, imzalı kapalı zarfta kdv hariç fiyat üzerinden teklif verilecek, fiyat anahtar teslim götürü toplam rakamı içerecek şekilde Bölge Müdürlüğümüz evrak kayıt birimine elden veya kargo yolu ile teslim edilecektir.

 6.Vergi ve Yükümlülükler              : Mal ve hizmet alımından doğan vergiler tevfikat tutarı vb. mali yükümlülüklerin tamamı Yüklenici tarafından ödenir.

7.Geçici ve Kesin Teminat             : İş kapsamında ilgili firmadan teminat mektubu alınmayacaktır. Yüklenici hakedişinden %10 nakit teminat kesintisi yapılır. Teminat kesintisinin yarısı geçici kabul ile kalan yarısı 1 yıl sonra yapılacak kesin kabul ile ödenir.

 

8. Kabul ve Ödeme İşlemleri          : İş bitimi ile geçici kabul yapılır. Geçici kabulden 1 yıl sonra kesin kabul yapılır.İş tesliminde yapılacak hakediş ile firmaya ödemesi yapılır.

9.Garanti Süresi                               : 1 yıl

10. İdare 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu ve 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu ve 4735 sayılın Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu’na tabi olmayıp İhaleyi yapıp yapmamakta, kısmen yapmakta veya dilediğine yaptırmakta tamamen serbesttir.   

 

MÜDÜRLÜK HİZMET BİNASI ENGELLİ WC VE MESCİT İNŞAAT TADİLAT İHALESİ
Yayınlandığı Tarih : 04/03/2022 | Saat :00:00:00

  MAL VE/VEYA HİZMET ALIM İLANI

   Osmaniye Organize Sanayi Bölge müdürlük binası içerisinde yapılacak engelli Wc ve mescit oluşturulması için inşaat tamirat tadilat ihalesi

1.İDARENİN

a) Adresi                                              : Büyüktüysüz Mahallesi E.Ayhan Tosyalı Caddesi Numara:20 Toprakkale / OSMANİYE.

b) Telefon-Faks numarası                    : 0(328) 826-85-92

c) Mail  adresi                                      : oosb@oosb.org.tr

2.İHALE KONUSU İŞİN

a) Miktarı, türü, şartları                         : Müdürlük binası içerisinde tadilat yapılarak 1’er adet engelli WC ve mescit yapım işi.

b)Yapılacağı Yer                                   : Osmaniye Organize Sanayi Bölgesi Müdürlük Binası

c)İşin Süresi                                          : 15 Takvim Günü.

3.İHALENİN

a) Yapılacağı Yer                                   : Osmaniye Organize Sanayi Toplantı Salonu.

b) Son Teklif Verme Tarihi ve Saati       : 11.03.2022 Cuma – 17:00

4.Mal veya Hizmetin Teslimi               : Yüklenici tarafından 15 takvim günü içerisinde tamamlanarak idareye teslim edilecektir.

5.Teklifin Süresi ve Şekli                    :Teklif mektubu, 10 gün süre ile geçerli olacaktır, her türlü malzeme ve işçilik dahil olacak şekilde kapalı-kaşeli zarfta KDV hariç TL fiyat teklifleri verilecektir. Fiyat teklifleri anahtar teslim götürü toplam rakamı içerecek şekilde verilecektir. 

Teklifler bölge müdürlüğü evrak kayıt birimine elden veya kargo yoluyla teslim edilecektir.

6.Kesin Teminat                                  : İş kapsamında teminat mektubu alınmayacaktır. Yüklenici hakkedişinden %10 nakit teminat kesintisi yapılır. Teminatın yarısı geçici kabul ile kalan yarısı 1 yıl sonra yapılacak kesin kabul ile ödenir.

7.Vergi ve Yükümlülükler                  : Mal ve hizmet alımından doğan tüm vergiler-nakliye-tevkifat tutarları vb. mali yükümlülüklerin tamamı Yüklenici tarafından ödenir.

8.Kabul ve Ödeme İşlemleri             : İş bitimi ile geçici kabul yapılır. Geçici kabulden 1 yıl sonra kesin kabul yapılır. İş teslimi sonrası yapılacak hakkediş ile firmaya ödemesi yapılır.

9.Garanti Süresi                                : 1 Yıl

10.İdare, 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu ve 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu ve 4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu’na tabi olmayıp ihaleyi yapıp yapmamakta, kısmen yapmakta veya iptal etmekte serbesttir.

BÖLGE İÇİ EROL AYHAN TOSYALI CADDESİNDE YAPILACAK ELEKTRİK KABLO KANALI KAZILMASI İNŞAAT İHALESİ
Yayınlandığı Tarih : 04/03/2022 | Saat :00:00:00

MAL VE/VEYA HİZMET ALIM İLANI

Osmaniye Organize Sanayi Bölgesi Erol Ayhan TOSYALI Caddesinde yapılacak elektrik kablo kanalı kazılması ve hafriyat işleri inşaat ihalesi

1.İDARENİN

a) Adresi                                              :Büyüktüysüz Mahallesi E.Ayhan Tosyalı Caddesi Numara:20 Toprakkale / OSMANİYE.

b) Telefon-Faks numarası                    : 0(328) 826-85-92

c) Mail  adresi                                       :oosb@oosb.org.tr

2.İHALE KONUSU İŞİN

a) Miktarı, türü, şartları                          : Yaklaşık 1.450 m kablo kanalı tranşa kazısı işi.

b)Yapılacağı Yer                                    : Osmaniye Organize Sanayi Bölgesi

c)İşin Süresi                                          : 20 Takvim Günü.

3.İHALENİN

a) Yapılacağı Yer                                   : Osmaniye Organize Sanayi Toplantı Salonu.

b) Son Teklif Verme Tarihi ve Saati       : 11.03.2022 Cuma – 17:00

4.Mal veya Hizmetin Teslimi              : Yüklenici tarafından 30 takvim günü içerisinde tamamlanarak idareye teslim edilecektir.

5.Teklifin Süresi ve Şekli                   :Teklif mektubu, 10 gün süre ile geçerli olacaktır, her türlü kazı nakliye ve işçilik dahil olacak şekilde kapalı-kaşeli zarfta KDV hariç TL fiyat teklifleri verilecektir. Fiyat teklifleri anahtar teslim götürü toplam rakamı içerecek şekilde verilecektir. 

Teklifler bölge müdürlüğü evrak kayıt birimine elden veya kargo yoluyla teslim edilecektir.

6.Kesin Teminat                                 : İş kapsamında teminat mektubu alınmayacaktır. Yüklenici hakkedişinden %10 nakit teminat kesintisi yapılır. Teminatın yarısı geçici kabul ile kalan yarısı 1 yıl sonra yapılacak kesin kabul ile SGK ilişiksizlik belgesi gelmesi sonrasında ödenir.

7.Vergi ve Yükümlülükler                 : Mal ve hizmet alımından doğan tüm vergiler-nakliye-tevkifat tutarları vb. mali yükümlülüklerin tamamı Yüklenici tarafından ödenir.

8.Kabul ve Ödeme İşlemleri             : İş bitimi ile geçici kabul yapılır. Geçici kabulden 1 yıl sonra kesin kabul yapılır. İş teslimi sonrası yapılacak hakkediş ile firmaya ödemesi yapılır.

9.Garanti Süresi                                : 1 Yıl

10.İdare, 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu ve 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu ve 4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu’na tabi olmayıp ihaleyi yapıp yapmamakta, kısmen yapmakta veya iptal etmekte serbesttir.

KORUGE BORU VE PREFABRİK MUAYENE BACA ELEMANLARI MALZEMELERİ ALIMI İHALESİ
Yayınlandığı Tarih : 25/02/2022 | Saat :00:00:00

  MAL VE/VEYA HİZMET ALIM İLANI

 Osmaniye Organize Sanayi Bölgesi kanalizasyon hattı deplase inşaası için, koruge boru ve prefabrik muayene baca elemanları malzemeleri alımı gerçekleştirilecektir.

1.İDARENİN

a) Adresi                                    :Büyüktüysüz Mahallesi E.Ayhan Tosyalı Caddesi Numara:20 Toprakkale/ OSMANİYE.

b) Telefon-Faks numarası          :0(328) 826-85-92

c) Mail  adresi                            :oosb@oosb.org.tr

2.İHALE KONUSU İŞİN

a) Miktarı, türü, şartları              : Aşağıda listelenen malzemeler temin edilecektir.

1-) Toplamda 30 boy (180 m) Ø 600 mm çapında kendinden muflu SN 8 Koruge boru.

2-) Toplamda 2 boy (12 m) Ø 1000 mm çapında mufsuz SN 8 Koruge boru.

3-) Toplamda 5 adet Ø 600 mm çapında kendinden muflu SN 8 Koruge boru, manşonu.

4-) Toplamda 35 adet Ø 600 mm çapında kendinden muflu SN 8 Koruge boru, contası

5-) Toplamda 4 adet Ø 1200 mm iç çapında 1 adet L 2 adet 1 giriş 1 çıkış düz ve 1 adet 2 giriş 1 çıkış prefabrik donatılı muayene bacası taban elemanı

6-) Toplamda 1 adet Ø 1200 mm iç çapında 60’lık donatılı prefabrik muayene bacası gövde bileziği

7-) Toplamda 1 adet Ø 1200 mm iç çapında 35’lik donatılı prefabrik muayene bacası gövde bileziği

8-) Toplamda 4 adet Ø 1200 mm iç çapında donatılı prefabrik muayene bacası konik elemanı 

b)Yapılacağı Yer                        : Osmaniye Organize Sanayi Bölgesi

c)İşin Süresi (Temin Süresi)      : 15 Takvim Günü.

3.İHALENİN

a) Yapılacağı Yer                             : Osmaniye Organize Sanayi Toplantı Salonu.

b) Son Teklif Verme Tarihi ve Saati : 03.03.2022 Perşembe – 17:00

4.Mal veya Hizmetin Teslimi        : Yüklenici tarafından ve araç üzeri Osmaniye Organize Sanayi Bölge Müdürlüğü deposuna teslimat yapılacaktır.

5.Teklifin Süresi ve Şekli           :Teklif mektubu, 10 gün süre ile geçerli olacaktır, araç üzeri nakliye dahil, teslim yeri Osmaniye Organize Sanayi Bölge Müdürlüğü şantiye deposu olacak şekilde ve kapalı-kaşeli zarfta KDV hariç TL fiyat teklifleri verilecektir. Fiyat teklifleri toplam rakamı içermekle beraber, tekliflerde boru için 1 boy fiyatı, diğer malzemeler için 1 adet fiyatı görünecek akabinde toplam rakam bulunacaktır. 

Teklifler bölge müdürlüğü evrak kayıt birimine elden veya kargo yoluyla teslim edilecektir.

6.Kesin Teminat                     : İş kapsamında teminat mektubu alınmayacaktır.

7.Vergi ve Yükümlülükler    : Mal ve hizmet alımından doğan tüm vergiler-nakliye-tevkifat tutarları vb. mali yükümlülüklerin tamamı Yüklenici tarafından ödenir.

8.Kabul ve Ödeme İşlemleri : Malın teslimini müteakip 7(yedi) iş günü içerisinde nakden yapılacaktır.

9.Garanti Süresi                     : ---

10.İdare, 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu ve 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu ve 4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu’na tabi olmayıp ihaleyi yapıp yapmamakta, kısmen yapmakta veya iptal etmekte serbesttir.

ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ PEYZAJ İŞLERİ KAPSAMINDA KULLANILACAK HERBİSİT ALIMI
Yayınlandığı Tarih : 13/01/2022 | Saat :00:00:00

Organize Sanayi Bölgesi peyzaj işleri kapsamında kullanılacak herbisit alımı gerçekleştirilecektir.

1.İDARENİN

a) Adresi                                   :Büyüktüysüz Mahallesi E.Ayhan Tosyalı Caddesi Numara:20 Toprakkale / OSMANİYE.

b) Telefon-Faks numarası          :0(328) 826-85-92

c) Mail  adresi                            :oosb@oosb.org.tr

2.İHALE KONUSU İŞİN

a)

ADET

MARKA

MODEL

ADET FİYATI

TUTAR

20

SONROUD

SONROUD 48 SL HERBİSİT (20 LT)

 

 

40

AMİN

AMİN 500 SL HERBİSİT (1LT)

 

 

                                                           TOPLAM

 

                                                               KDV

 

                                             GENEL TOPLAM

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

b)Yapılacağı Yer                        : Osmaniye Organize Sanayi Bölgesi

c)İşin Süresi (Temin Süresi)      : 10 Takvim Günü

3.İHALENİN

a) Yapılacağı Yer                                 : Osmaniye Organize Sanayi Toplantı Salonu

b) Son Teklif Verme Tarihi ve Saati       : 17.01.2022 Pazartesi – 17:00

4.Mal veya Hizmetin Teslimi    : İdarenin belirleyeceği periyotlar ve zamanda teslimat gerçekleştirilecektir.

5.Teklifin Süresi ve Şekli         :Teklif mektubu, 30 gün süre ile geçerli olacak olup, kapalı-kaşeli zarfta KDV hariç TL fiyat teklifleri verilecektir.

6.Kesin Teminat                      : İş kapsamında teminat mektubu alınmayacaktır.

7.Vergi ve Yükümlülükler        : Mal ve hizmet alımından doğan tüm vergiler-tevkifat tutarları vb. Yüklenici tarafından ödenir.

8.Kabul ve Ödeme İşlemleri    : Malın teslimini müteakip 7(yedi) iş günü içerisinde nakden yapılacaktır.

10.İdare, 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu ve 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu ve 4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu’na tabi olmayıp ihaleyi yapıp yapmamakta, kısmen yapmakta veya iptal etmekte serbesttir.

 

SU BORUSU VE MALZEMELERİ ALIM İHALESİ
Yayınlandığı Tarih : 28/12/2021 | Saat :00:00:00

   Osmaniye Organize Sanayi Bölgesi kullanma suyu hattı inşaası için, su borusu ve su malzemeleri alımı gerçekleştirilecektir.

1.İDARENİN

a) Adresi                                    :Büyüktüysüz Mahallesi E.Ayhan Tosyalı Caddesi Numara:20 Toprakkale / OSMANİYE.

b) Telefon-Faks numarası          :0(328) 826-85-92

c) Mail  adresi                            :oosb@oosb.org.tr

2.İHALE KONUSU İŞİN

a) Miktarı, türü, şartları              : Aşağıda listelenen malzemeler temin edilecektir.

Sıra No

Malzeme Adı

Miktarı

1

Ø 200 mm. HDPE-100 (10 ATÜ) Boru

2.890 metre (214 boy)

2

Ø 200/80 mm. HDPE İNEGAL TE Parçası

4 adet

3

Ø 80 mm. Volanlı Vana

4 adet

4

Ø 80 mm. Vantuz

4 adet

5

Ø 80 mm. Flanş ve Adaptör

16'şar adet

6

Ø 200 mm. Su Sayacı

2 adet

7

Ø 200 mm. (DN200) Vana

2 adet

8

Ø 200 mm. (DN200) Adaptör

4 adet

9

Ø 200 mm. (DN200) Flanş

4 adet

b)Yapılacağı Yer                        : Osmaniye Organize Sanayi Bölgesi

c)İşin Süresi (Temin Süresi)      : 15 Takvim Günü.

3.İHALENİN

a) Yapılacağı Yer                                   : Osmaniye Organize Sanayi Toplantı Salonu.

b) Son Teklif Verme Tarihi ve Saati       : 11.01.2022 Salı – 12:00

4.Mal veya Hizmetin Teslimi    : Yüklenici tarafından ve araç üzeri Osmaniye Organize Sanayi Bölge Müdürlüğü deposuna teslimat yapılacaktır.

5.Teklifin Süresi ve Şekli         :Teklif mektubu, 10 gün süre ile geçerli olacak olup, araç üzeri nakliye dahil, teslim yeri Osmaniye Organize Sanayi Bölge Müdürlüğü olacak şekilde ve kapalı-kaşeli zarfta KDV hariç TL fiyat teklifleri verilecektir. Fiyat teklifleri toplam rakamı içermekle beraber, tekliflerde boru için 1 metre fiyatı, diğer malzemeler için 1 adet fiyatı görünecek akabinde toplam rakam bulunacaktır. Gerek görülürse bedeli idare tarafından karşılanacak şekilde boru testi de yaptırılabilecektir.

Teklifler bölge müdürlüğü evrak kayıt birimine elden veya kargo yoluyla teslim edilecektir.

6.Kesin Teminat                      : İş kapsamında teminat mektubu alınmayacaktır.

7.Vergi ve Yükümlülükler        : Mal ve hizmet alımından doğan tüm vergiler-nakliye-tevkifat tutarları vb. mali yükümlülüklerin tamamı Yüklenici tarafından ödenir.

8.Kabul ve Ödeme İşlemleri    : Malın teslimini müteakip 7(yedi) iş günü içerisinde nakden yapılacaktır.

9.Garanti Süresi                      : ---

10.İdare, 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu ve 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu ve 4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu’na tabi olmayıp ihaleyi yapıp yapmamakta, kısmen yapmakta veya iptal etmekte serbesttir.

SIVI KLOR ALIMI HAKKINDA İHALE
Yayınlandığı Tarih : 17/12/2021 | Saat :11:22:56

   Osmaniye Organize Sanayi Bölgesi kullanma suyunun bakteriyolojik açıdan temizliği maksadıyla 2022 yılı için sıvı klor (sodyum hipoklorit) alımı gerçekleştirilecektir.

1.İDARENİN

a) Adresi                                    :Büyüktüysüz Mahallesi E.Ayhan Tosyalı Caddesi Numara:20 Toprakkale / OSMANİYE.

b) Telefon-Faks numarası          :0(328) 826-85-92

c) Mail  adresi                            :oosb@oosb.org.tr

2.İHALE KONUSU İŞİN

a) Miktarı, türü, şartları              :

   * Yaklaşık yıllık sıvı klor alım miktarı, 12.000 – 14.000 kg. olacak olup, alımlar ortalama 1,5 ayda bir sefer yapılacaktır.

   * Her seferde gelen klor; bölgemiz içerisindeki depolara ve depo içindeki klor bidonlarına ayrı ayrı yüklenici tarafından boşaltılacaktır. Yükleniciye ait  klor taşıyan araç, sıvı kloru depolaramıza-bidonlarımıza basabilecek pompaya, elektrik ve mekanik akşamlara sahip olmalıdır. Sıvı klorun İdare tarafından istenilen noktalardaki depo-bidonlara aktarım sorumluluğu yükleniciye aittir.

   * Teklifler; 1 kg.sıvı klor için, KDV hariç, teslim yeri Osmaniye Organize Sanayi Bölgesi su depoları Toprakkale/Osmaniye olacak şekilde, nakliye dahil, TL (Türk Lirası) bazında ve yıllık birim fiyat değişmeyecek şekilde hazırlanacaktır.

b)Yapılacağı Yer                        : Osmaniye Organize Sanayi Bölgesi

c)İşin Süresi (Temin Süresi)      : 15 Takvim Günü

3.İHALENİN

a) Yapılacağı Yer                                 : Osmaniye Organize Sanayi Toplantı Salonu

b) Son Teklif Verme Tarihi ve Saati       : 23.12.2021 Perşembe – 17:00

4.Mal veya Hizmetin Teslimi    : İdarenin belirleyeceği periyotlar ve zamanda teslimat gerçekleştirilecektir.

5.Teklifin Süresi ve Şekli         :Teklif mektubu, 30 gün süre ile geçerli olacak olup, kapalı-kaşeli zarfta KDV hariç TL fiyat teklifleri verilecektir. Teklifler bölge müdürlüğü evrak kayıt birimine elden veya kargo yoluyla teslim edilecektir.

6.Kesin Teminat                      : İş kapsamında teminat mektubu alınmayacaktır.

7.Vergi ve Yükümlülükler        : Mal ve hizmet alımından doğan tüm vergiler-tevkifat tutarları vb. Yüklenici tarafından ödenir.

8.Kabul ve Ödeme İşlemleri    : Malın teslimini müteakip 7(yedi) iş günü içerisinde nakden yapılacaktır.

9.Garanti Süresi                      : ---

10.İdare, 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu ve 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu ve 4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu’na tabi olmayıp ihaleyi yapıp yapmamakta, kısmen yapmakta veya iptal etmekte serbesttir.

ATIKSU ARITMA TESİSİ ÇAMUR KEKİ GÖNDERİMİ HAKKINDA İHALE
Yayınlandığı Tarih : 17/12/2021 | Saat :00:00:00

   Osmaniye Organize Sanayi Bölgesi atıksu arıtma tesisi 2021 yılına ait 19.08.12 kodlu çamur kekinin, İdare tarafından yükleniciye (geri kazanım-bertaraf tesisi) teslimine ait ihaleyi kapsamaktadır.

1.İDARENİN

a) Adresi                                    :Büyüktüysüz Mahallesi E.Ayhan Tosyalı Caddesi Numara: 20 Toprakkale / OSMANİYE.

b) Telefon-Faks numarası          :0(328) 826-85-92.

c) Mail ve kep adresi                  :oosb@oosb.org.tr

2.İHALE KONUSU İŞİN

a) Miktarı, türü, şartları              :

   * Atıksu arıtma tesisinden kaynaklı biyolojik çamur keki İlgili Yönetmelik kodu 19.08.12 ’dir.

   * Çamur keki idare tarafından yükleniciye teslim edilecektir.

   * 2021 yılı tahmini çamur keki miktarı, 26 - 40 ton mertebesindedir.

   * Yüklenici, gelen çamur kekinin tartımını yaparak kantar fişini düzenleyip, idareye teslimini yapacaktır.

   * Teklifler; 1 ton birim çamur kabulü için, TL (Türk Lirası) bazında düzenlenecektir.

b)Yapılacağı Yer                        : Osmaniye Organize Sanayi Bölge Müdürlüğü.

c)İşin Süresi (Temin Süresi)      : Aralık 2021 son haftası.

3.İHALENİN

a) Yapılacağı Yer                                 : Osmaniye Organize Sanayi Toplantı Salonu

b) Son Teklif Verme Tarihi ve Saati       : 22.12.2021 Çarşamba – 17:00

4.Mal veya Hizmetin Teslimi    : İdarenin teslim ettiği çamurun tartımı yapılarak, mevzuatlara uygun kantar fişi düzenlenecektir. Akabinde tartıma göre, birim fiyat üzerinden faturalandırma yapılacaktır.

5.Teklifin Süresi ve Şekli         :Teklif mektubu, 30 gün süre ile geçerli olacak olup, kapalı-kaşeli zarfta KDV hariç TL fiyat teklifleri verilecektir. Teklifler bölge müdürlüğü evrak kayıt birimine elden veya kargo yoluyla teslim edilecektir.

6.Kesin Teminat                      : İş kapsamında teminat mektubu alınmayacaktır.

7.Vergi ve Yükümlülükler        : Mal ve hizmet alımından doğan tüm vergiler-tevkifat tutarları vb. Yüklenici tarafından ödenir.

8.Kabul ve Ödeme İşlemleri    : Mal-hizmet teslimini ne müteakip 7 (yedi) işgünü içinde nakden yapılacaktır.

9.Garanti Süresi                      : ---

10.İdare, 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu ve 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu ve 4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu’na tabi olmayıp ihaleyi yapıp yapmamakta, kısmen yapmakta veya iptal etmekte serbesttir.

MAL VE/VEYA HİZMET ALIM İLANI
Yayınlandığı Tarih : 26/11/2021 | Saat :16:22:15

MAL VE/VEYA HİZMET ALIM İLANI

Osmaniye Organize Sanayi Bölgesi  Yedek Malzeme Alım İşi teklif verme usulü(kapalı zarf teklif alma) ile ihale edilecektir. Son teklif verme

1. İdarenin

a)Adresi                   :Büyüktüysüz Mah. E. Ayhan Tosyalı Cad. No:20 Toprakkale/OSMANİYE

b)Telefon Numarası : 0(328) 888-00-08

c)Faks Numarası      :0(328) 826-81-93

d)Mail Adresi            :oosb@oosb.org.tr

e) Son Teklif Verme Tarihi ve Saati : 30 Kasım 2021-saat:10.00

 

BÖLGEMİZDE İHTİYAÇ OLUNAN ELEKTRİK MALZEMELERİ LİSTESİ

 

S. NO

MALZEME ADI

MİKTARI

Birimi

B. FİYATI

TUTARI

1

K2 Plastik Zincir İzolatör

30

Adet

 

 

2

A240 - A240 Alüminyum Klemens

300

Adet

 

 

3

A120 - A120 Alüminyum Klemens

200

Adet

 

 

4

A70 - A70 Alüminyum Klemens

200

Adet

 

 

5

16 - 25 Plastik Yapışkanlı Kablo Kanalı

3

Kutu

 

 

6

25 - 40 Plastik Yapışkanlı Kablo Kanalı

3

Kutu

 

 

7

100 W Sodyum Buharlı Armatür

50

Adet

 

 

8

100 W Sodyum Buharlı Ampul

100

Adet

 

 

9

BAR-24 / 65 Amper Redresör

3

Adet

 

 

10

60x60 Sıva Üstü Led Armatür

50

Adet

 

 

11

30x60 Sıva Üstü Led Armatür

20

Adet

 

 

12

9W Led Ampul

100

Adet

 

 

13

8 mm Dübel / Vida (1000'er Adet)

1000

Adet

 

 

14

SWALLOW Çelik Özlü Alüminyum İletken

100

kg

 

 

15

Trapez Çatı Vidası

1

kg

 

 

16

3,9x19 Matkap Uçlu Vida

1

kg

 

 

17

M8 Cıvata (2 pul + Somun)

3

kg

 

 

18

M10 Cıvata (2 pul + Somun)

3

kg

 

 

19

M12 Cıvata (2 pul + Somun)

3

kg

 

 

20

4x16 mm2 NYY kablo

200

Mt.

 

 

       

TOPLAM  :

 

       

%18 K.D.V.  :

 

       

G.TOPLAM:

 

               

 

BETON TEMİN İŞİ İHALESİ
Yayınlandığı Tarih : 26/11/2021 | Saat :10:03:40

 MAL VE/VEYA HİZMET ALIM İLANI

Osmaniye Organize Sanayi Bölgesi sınırları içerisinde yapılacak olan çeşitli alt ve üst yapı çalışmaları, tamirat ve bakımlarda kullanılmak üzere ihtiyaç duyulan Beton temin işi ihalesi teklif verme usulü (kapalı zarf teklif alma)ile ihale edilecektir.

1.  İdarenin

a)Adresi                                 : Büyüktüysüz Mah.  E. Ayhan Tosyalı Cad. No:20 Türkmen Beldesi/ Toprakkale/OSMANİYE

b) Telefon-Faks Numarası    : 0(328) 826-85-92

c) mail ve kep adresi             : oosb@oosb.org.tr                osmaniyeosb@hs02.kep.tr

2.İhale Konusu yapım işinin

a) Miktarı (fiziki)ve türü      : Osmaniye Organize Sanayi Bölgesi sınırları içerisinde yapılacak olan çeşitli alt ve üst yapı çalışmaları, tamirat ve bakımlarda kullanılmak üzere ihtiyaç duyulan Beton için fiyat teklifleri toplanacaktır.

b) Yapılacağı yer                      :Osmaniye Organize Sanayi Bölge Müdürlüğü

c) İşe başlama tarihi                :Sözleşmenin yapıldığının tebliğ tarihinden itibaren ihtiyaç duyulan zaman ve saatte temin edilecektir.

d) İşin süresi                            : 120 Takvim Günü

3.İhalenin

a) Yapılacağı Yer                     : Osmaniye Organize Sanayi Toplantı Salonu

b) Tarih ve Saati                      : 3 Aralık  2021 Cuma günü saat 17.00

4.Mal ve Hizmetin Teslimi     : Sözleşmenin imzalanmasına müteakip 180 takvim günü içerisinde ihtiyaç duyulan zamanda ve miktarda temin edilir.

5.Teklifin Süresi ve Şekli       : Teklif 120 gün süre ile geçerli olacak kapalı zarfta anahtar teslim götürü bedel üzerinden verilecektir.

6.Vergi ve Yükümlülükler      : Mal ve hizmet alımından doğan vergiler Yüklenici tarafından ödenir.

7.Geçici ve Kesin Teminat    :İş kapsamında ilgili firmandan nakit teminat kesintisi yapılmayacaktır.

8. Kabul ve Ödeme İşlemleri: Malzemelerin İdareye tesliminden sonra kesilecek fatura ile firmaya ödemesi yapılır.

9. İdare 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu ve 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu ve 4735 sayılın Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu’na tabi olmayıp İhaleyi yapıp yapmamakta veya kısmen yapmakta  ve iptal etmekte tamamen serbesttir.   

Yayınlandığı Tarih : 24/11/2021 | Saat :15:36:59

Güvenlik Kamera Alt Yapısı ve İzleme Merkezi

Osmaniye Organize Sanayi Bölgesi Güvenlik Kamera Alt Yapısı Geliştirme işi teklif verme usulü(kapalı zarf teklif alma) ile ihale edilecektir.

1.İdarenin

a)Adresi                                  :Büyüktüysüz mah.E.Ayhan Tosyalı cad. No:20 Toprakkale/OSMANİYE

b)Telefon-Faks numarası        :0(328) 826-85-92

c)Mail ve kep adresi                :oosb@oosb.org.tr

2.İhale  Konusu İşin

a) Miktarı (fiziki)ve türü             : Osmaniye Organize Sanayi Bölgesi sınırları içerisinde güvenlik kamera alt yapısı geliştirme

b)Yapılacağı Yer                       : Osmaniye Organize Sanayi Bölgesi Bölgemiz otoban giriş kavşağına, Platinum kavşağına, Fuat TOSYALI ile Ali İLBEYLİ Caddesinin kesiştiği kavşağa ve Cezaevi girişinde bulunan seraya güvenlik kamerası

c)İşe Başlama Tarihi                 : Sözleşmenin yapıldığının tebliğ tarihinden itibaren 5 (beş) gün içinde yer teslimi yapılarak işe başlanacaktır.

d)İşin Süresi                              : 30 Takvim Günü

3.İhalenin

a) Yapılacağı Yer                            : Osmaniye Organize Sanayi Toplantı Salonu

b) Son Teklif Verme Tarihi ve Saati : 29 Kasım 2021-saat:14.00

4.Mal veya Hizmetin Teslimi   : 30 Takvim günü içerisinde tamamlanarak idareye teslim edilir.

5.Teklifin Süresi ve Şekli       :Teklif 30 gün süre ile geçerli olacak kapalı zarfta KDV hariç fiyat teklifleri verilecektir.

6.Geçici ve Kesin Teminat      : İş kapsamında teminat alınmayacaktır.

7.Vergi ve Yükümlülükler       : Mal alımından doğan vergiler Yüklenici tarafından ödenir.(KDV idarece ödenecektir.)

8.Kabul ve Ödeme İşlemleri   : Malzemelerin teslimi sonrası kesilecek fatura ile ödeme yapılacaktır.

9.Garanti Süresi: Ürün tesliminden sonra 24 ay olacaktır.

10.İdare, 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu ve 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu ve 4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu’na tabi olmayıp ihaleyi yapıp yapmamakta, kısmen yapmakta veya iptal etmekte serbesttir.

YENİ TERFİ İSTASYONU KURULUMU İÇİN SU MALZEMELERİ ALIMI HAKKINDA İHALE
Yayınlandığı Tarih : 19/11/2021 | Saat :16:06:21

   Osmaniye Organize Sanayi Bölgesinde, kullanma suyu terfi istasyonunun devreye alınması maksadıyla aşağıda özellik ve miktarları belirtilen su malzemelerinin alımı yapılacaktır.

1.İDARENİN

a) Adresi                                    :Osmaniye Organize Sanayi Bölge Müdürlüğü Büyüktüysüz Mahallesi E.Ayhan Tosyalı Caddesi Numara:20 Toprakkale / OSMANİYE.

b) Telefon-Faks numarası          :0(328) 826 85 92 .

c) Mail adresleri                         :oosb@oosb.org.tr / murat@oosb.org.tr

2.İHALE KONUSU İŞİN

a) Miktarı, türü,  teknik şartları   :