BELGELER - VERİLER

   Osmaniye Organize Sanayi Bölgesinde, mevcut olan planlamaya uygun olarak Enerji, kanalizasyon, içme ve kullanma suyu, atık su arıtma tesisi, haberleşme ve doğalgaz gibi altyapı hizmetleri tamamlanmıştır. “Organize Sanayi Bölgesi” bünyesinde 2 sanayicimizin toplamda 790 MVA’ lık trafo merkezi hariç, 210 MVA gücündeki trafo merkeziyle kesintisiz ve tarifedeki ucuz fiyat avantajıyla enerji sağlanmaktadır.

   Tüm tesisler faaliyete geçtiğinde ihtiyaç olunan elektrik enerjisinin 150 MVA olacağı değerlendirildiğinden ilave bir yatırıma gerek kalmadan elektrik enerjisi konusunda tüm yatırımlar planlanarak yapılmıştır.

Elektrik Piyasası Kanunu

 

Copyright © 2023 OOSB