GES KURULMA İLANI
//

[3] tarihli ve [2] sayılı yazı: 10/05/2022-496

 

  T.C. OSMANİYE VALİLİĞİ

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü

 

 

Sayı      : E-51765934-220.99-3611484

Konu    : Halkın Bilgilendirilmesi (Baştuğ)

 

DAĞITIM YERLERİNE

 

           İlimiz, Toprakkale İlçesi, Türkmen Beldesi, Osmaniye Organize Sanayi Bölgesi, Mustafa Baştuğ Cad. No:8 adresinde "Baştuğ Metalurji San. A.Ş." tarafından işletilmesi planlanan "Güneş Enerji Santrali (6,1 MWe kurulu güç)" projesine 25/11/2014 tarih ve 29186 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren Çevresel Etki Değerlendirmesi (ÇED) Yönetmeliğinin 17. maddesi kapsamında, Valiliğimizce (Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü) "Çevresel Etki Değerlendirmesi Gerekli Değildir" kararı verilmiştir.ÇED Yönetmeliğinin 17. maddesinin 2. paragrafında "...Valilik, bu kararı askıda ilan ve internet aracılığıyla halka duyurur." hükmü yer aldığından https://eced-duyuru.csb.gov.tr/ adresinde halkın görüş ve önerilerine açılan söz konusu projeye Valiliğimizce verilen "ÇED Gerekli Değildir" kararının, Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulunun E.2018/470 itiraz numaralı ve 04.10.2018 tarihli kararı gereğince yöre halkına anons, askıda ilan, internet vb. uygun araçlarla süresiz ilan edilmesi, ilan edildiğine dair tutanağın ve varsa halka ait görüş/önerilerin ivedi şekilde Valiliğimize (Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü) sunulması gerekmektedir.

              Gereğini rica ederim.

                                                                                                                                                                                                   Adem YILMAZ

                                                                                                                                                                                                         Vali a.

                                                                                                                                                                                                   Vali Yardımcısı

 

Dağıtım:

İl Basın Ve Halkla İlişkiler Müdürlüğüne

OSMANİYE ORGANİZE SANAYİ BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜNE

Toprakkale Kaymakamlığına

TÜRKMEN BELEDİYE BAŞKANLIĞINA

BÜYÜKTÜYSÜZ MAHALLESİ MUHTARLIĞINA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bu belge, güvenli elektronik imza ile imzalanmıştır.

Doğrulama Kodu: DF6F9FCD-CD3B-4C11-853C-CCA21284E517                                          

Doğrulama Adresi: https://www.turkiye.gov.tr

Çamlıkevler Mah. Fatih Bulvarı Dış Kapı No:2 80950 Toprakkale / Osmaniye Telefon: 0 (328) 816 80 80 - Faks: 0 (328) 816 81 30

 

 

 

Copyright © 2024 OOSB